Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
2
strona
196

Arkadiusz Macheta, Monika Podhorecka

hemaZnaczenie antygenu CD CD 200 jako czynnika prognostycznego w nowotworach hematologicznychCD200 as a prognostic factor in hematological malignancies
tom
42
zeszyt
4
strona
703

MARTA ROBAK, JACEK TRELIŃSKI, HALINA URBAŃSKA-RYŚ, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Ocena aktywacji płytek krwi i wybranych parametrów hemostaz u chorych na szpiczaka mnogiegoThe assessment of platelet activation and hemostasis tests in patients with multiple myeloma
tom
42
zeszyt
2
strona
381

HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku mnogimMaintenance therapy in multiple myeloma
tom
42
zeszyt
2
strona
215

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, JAKUB DĘBSKI, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Jak obecnie leczyć chorego na szpiczaka mnogiego z niewydolnością nerek?How currently to treat multiple myeloma patient with renal failure?
tom
41
zeszyt
3
strona
417

HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Nowe leki w terapii szpiczaka mnogiegoNovel drugs in multiple myeloma therapy
tom
41
zeszyt
2
strona
261

AGNIESZKA KOSTUR, AGNIESZKA KULCZYŃSKA, JANUSZ KŁOCZKO

Proteasomy – nowy cel leczenia przeciwnowotworowegoProteasomes – a new target for anticancer therapy
tom
41
zeszyt
2
strona
117

MARIA CIOCH

Znaczenie autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych w leczeniu dyskrazji komórek plazmatycznych innych niż szpiczak mnogiThe significance of autologous haematopoietic stem cell transplantation in the treatment of plasma cell dyscrasias other than multiple myeloma
tom
40
zeszyt
2
strona
377

ANDRZEJ HELLMANN, WANDA KNOPIŃSKA-POSŁUSZNY

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w szpiczaku mnogimRole of hematopoietic stem cell transplantation in multiple myeloma
tom
40
zeszyt
2
strona
369

JANUSZ KŁOCZKO

Profilaktyka i leczenie zaburzeń hemostazy w szpiczaku mnogimProfilaxis and treatment of haemostasis disturbances in multiple myeloma
tom
40
zeszyt
2
strona
349

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, JADWIGA HOŁOJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Wolne łańcuchy lekkie w surowicy – znaczenie diagnostyczne i prognostyczne w dyskrazjach plazmocytowychSerum free light chain (sFLC) – diagnostic and prognostic value in plasma cell dyscrasias
tom
40
zeszyt
2
strona
281

KAZIMIERZ SUŁEK

Leczenie nowotworowych chorób krwi w wieku podeszłymTreatment of hematological malignancies in the elderly
tom
40
zeszyt
1
strona
89

MAŁGORZATA BILIŃSKA, LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, MAGDALENA KOSZEWICZ, ANNA POKRYSZKO-DRAGAN, TOMASZ WRÓBEL, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena nerwów obwodowych u chorych na szpiczaka mnogiegoClinical and neurographic studies of peripheral nerves in Multiple Myeloma patients
tom
40
zeszyt
1
strona
67

EWA WAWRZYNIAK, HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Prognostyczne i terapeutyczne znaczenie badań cytogenetycznych u chorych na szpiczaka mnogiegoPrognostic and therapeutic significance of cytogenetic examinations in multiple myeloma patients
tom
39
zeszyt
4
strona
607

DARIUSZ WOŁOWIEC

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu szpiczaka mnogiegoAdvances in diagnosis and treatment of multiple myeloma
tom
39
zeszyt
3
strona
429

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, MARIAN KLINGER, BOGDAN DUBIŃSKI, DOMINIKA JEZIOR, JADWIGA HOŁOJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Niewydolność nerek w szpiczaku mnogim – stary problem w świetle nowych możliwości terapeutycznychRenal failure in multiple myeloma – new therapeutic options for the old problem
tom
39
zeszyt
3
strona
417

KAROLINA CAŁKA, EWA BALCERCZAK, ALEKSANDRA SAŁAGACKA, MAREK MIROWSKI

Białka oporności wielolekowej w szpiczaku mnogimMultidrug resistant proteins in multiple myeloma
tom
39
zeszyt
1
strona
53

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, MAŁGORZATA BILIŃSKA, MAGDALENA KOSZEWICZ, JADWIGA HOŁOJDA, ANNA POKRYSZKO- DRAGAN, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Neuropatie obwodowe w przebiegu szpiczaka mnogiego i innych monoklonalnych paraproteinemii Neuropathies in multiple myeloma and others monoclonal gammopathy
tom
38
zeszyt
2
strona
177

MONIKA MORDAK-DOMAGAŁA, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS

Angiogeneza w szpiczaku mnogim – implikacje kliniczne Angiogenesis in multiple myeloma – clinical implications
tom
37
zeszyt
3
strona
373

MARTA ZUBKOWICZ, BARBARA CEBULA, ANNA LINKE, AGNIESZKA JANUS, TADEUSZ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Cytotoksyczne działanie rapamycyny, inhibitora kinazy mTOR, stosowanej pojedynczo oraz w skojarzeniu z bortezomibem, inhibitorem proteasomu, na komórki szpiczaka mnogiego in vitro Cytotoxic activity of rapamycin, the mTOR kinase inhibitor, used alone or in combination with bortezomib, proteasome inhibitor, on multiple myeloma cells in vitro
tom
37
zeszyt
1
strona
91

RAFAŁ MAŁECKI, DARIUSZ WOŁOWIEC, ROMANA DOSKOCZ, RAJMUND ADAMIEC, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Współistnienie szpiczaka mnogiego z chorobą Buergera– opis przypadku The coexistence of multiple myeloma and Buerger's disease — a case report
tom
36
zeszyt
1
strona
73

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKl, MAŁGORZATA KAMOCKA , WOJCIECH P. MIELICKI

Ocena aktywności prokoagu1anta nowotworowego u chorych na szpiczaka mnogiego Assessment of cancer procoagulant activity in patients with multiple myeloma
tom
35
zeszyt
4
strona
447

HALINA URBAŃSKA-RYŚ, TADEUSZ ROBAK

Bortezomid (Velcade) W leczeniu szpiczaka mnogiego Bortezomide (Velcade) in the treatment of multiple myeloma
tom
35
zeszyt
2
strona
281

MONIKA PALUSZEWSKA, HALINA STAŃCZAK, JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Szpiczak mnogi IgD z translokacją t(11;14)(q13;q32) - opis przypadku IgD multiple myeloma with translocation t(11;14)(q13;q32) - a case report
tom
35
zeszyt
2
strona
117

HANNA CIEPŁUCH, JAROSŁAW CZYŻ, KAZIMIERZ HAŁABURDA, MARIA BIENIASZEWSKA, ANDRZEJ HELLMANN

Skuteczna terapia talidomidem wznowy szpiczaka mnogiego po autologicznym i allogenicznym przeszczepie szpiku oraz infuzji limfocytów dawcy Thalidomide treatment is effective in patient with relapse of multiple myeloma after autologous and allogeneic hemopoietic stem cell transplantation with subsequent donor lymphocyte infusion
tom
33
zeszyt
1
strona
67

ABDULNASER AWEDAN, AHLAM RAMADAN

Wirus opryszczki-8 u człowieka jako czynnik patogenetyczny w szpiczaku mnogim Human herpes virus-8 implicated in pathogenesis of multiple myeloma
tom
32
zeszyt
2
strona
223

GRZEGORZ HELBIG, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ

Przypadek guza mózgu (oligoastrocytoma) u chorego leczonego z powodu szpiczaka mnogiego A case of brain tumor (oligoastrocytoma) in a patient treated for multiple myeloma
tom
31
zeszyt
1
strona
67

LUDMIŁA WASZKIEWICZ, SABINA KOTLAREK-HAUS

Występowanie szpiczaka mnogiego na Dolnym Śląsku Incidence rate of myeloma multiplex in Lower Silesia
tom
31
zeszyt
1
strona
5

ANNA DMOSZYŃSKA

Talidomid - nowe możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego Talidomid - a new possibility of treatment of multiple myeloma