Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
4
strona
342

Lech Konopka, Andrzej Hellmann, Mieczysław Komarnicki, Ewa Wąsak-Szulkowska

Wieloośrodkowe, otwarte badanie dotyczące stosowania doustnego AMN 107 u dorosłych pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej wykazujących oporność na leczenie imatynibem lub nietolerancję tego leku, uczestniczących w badaniu ENACTNilotinib therapy in patients with imatinib-resistant or -intolerant chronic myeloid leukaemia (CML) in chronic phase (CP) from the post ENACT (CAMN 107APL01) trial (an open-label multicenter study)
tom
43
zeszyt
3
strona
249

Eliza Głodkowska-Mrówka, Tomasz Stokłosa

Terapia przewlekłej białaczki szpikowej – teraźniejszość i wyzwania na przyszłośćTreatment of chronic myelogenous leukemia – current status and future prospects
tom
42
zeszyt
3
strona
573

ANNA MASTERNAK, DARIUSZ WOSZCZYK

Redukcja dawki inhibitorów kinazy tyrozynowej jako problem terapeutyczny leczenia przewlekłej białaczki szpikowejTKIs dose reduction– the problem of chronic myeloid leukemia therapy
tom
42
zeszyt
2
strona
141

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Inhibitory kinaz tyrozynowych drugiej generacji w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową opornych na imatynib w świetle doniesień literaturowych i doświadczeń własnychSecond tyrosine kinase inhibitors generation in patients with chronic myeloid leukemia resistant to imatinib in the view of literature and single center experience
tom
41
zeszyt
3
strona
403

ANDRZEJ HELLMANN

Obecne standardy postępowania w przewlekłej białaczce szpikowejCurrent standards of management of chronic myeloid leukemia
tom
41
zeszyt
2
strona
293

MARIA CIOCH, ANNA DMOSZYŃSKA

Skuteczne leczenie imatynibem chorego na przewlekłą białaczkę szpikową związaną z zapaleniem wątroby typu C, krioglobulinemią i zapaleniem kłębuszkowym nerekEffective therapy with imatinib in a patient with chronic myeloid leukemia associated with hepatitis C, cryoglobulinemia and glomerulonephritis
tom
40
zeszyt
3
strona
645

MARTA BARAŃSKA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, MICHAŁ GNIOT, MARIA LEWANDOWSKA, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Mutacje onkogenu BCR-ABL u chorych z CML leczonych imatynibem: ocena związku z kliniczną, cytogenetyczną i molekularną progresją chorobyBCR-ABL gene mutations in CML patients treated with imatinib: relation with clinical, cytogenetic and molecular disease progression
tom
40
zeszyt
2
strona
233

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Leczenie chorych w fazie chronicznej przewlekłej białaczki szpikowej wykazujących oporność na imatynibTherapy of patients in chronic phase of chronic myelogenous leukemia resistant to imatinib
tom
40
zeszyt
2
strona
225

ANDRZEJ HELLMANN, WITOLD PREJZNER

Aktualne zasady leczenia przewlekłej białaczki szpikowejCurrent approach to the treatment of chronic myeloid leukemia
tom
40
zeszyt
2
strona
199

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Badanie mutacji kinazy tyrozynowej BCR-ABL w przewlekłej białaczce szpikowejMutation study of BCR-ABL tyrosine kinase in patients with chronic myeloid leukemia
tom
39
zeszyt
4
strona
743

JOANNA GÓRA-TYBOR

Farmakoterapia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową oporną na imatinibPharmacotherapy of patients with chronic myeloid leukemia refractory to imatinib
tom
39
zeszyt
1
strona
88

BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA, RENATA WORONIECKA, KAROLINA DOROSZUK, JOLANTA RYGIER, ANNA PASTWIŃSKA, BEATA GRYGALEWICZ, WITOLD PREJZNER, ANDRZEJ HELLMANN

Częstość delecji submikroskopowego obszaru fuzji ABL/BCR w badaniu rutynowym i przy użyciu sond specyficznych u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Frequency of submicroscopic deletion in fused ABL/BCR region by routine diagnostic method and with specific FISH probes in patients with chronic myeloid leukemia
tom
38
zeszyt
3
strona
361

ANDRZEJ HELLMANN, MAREK SIEMIĄTKOWSKI, JERZY HOŁOWIECKI, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, TADEUSZ ROBAK, ALEKSANDER SKOTNICKI, KRZYSZTOF WARZOCHA, MIROSŁAW MAJEWSKI

Rekomendacje dotyczące stosowania analizy mutacji genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Recommendations concerning use of analysis of mutations in the BCR-ABL gene in patients with chronic myeloid leukemia
tom
38
zeszyt
1
strona
123

ANDRZEJ HELLMANN, JERZY HOŁOWIECKI, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, TADEUSZ ROBAK, ALEKSANDER SKOTNICKI, JOANNA GÓRA-TYBOR, MIROSŁAW MAJEWSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Aktualne uzgodnienia dotyczące stosowania dazatynibu u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową lub ostrą białaczkę limfoblastyczną z obecnością chromosomu Ph Current recommendations for treatment with dasatinib of patients with chronic myelogenous leukemia and patients with Philadelphia- chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia
tom
38
zeszyt
1
strona
107

WITOLD PREJZNER, TOMASZ SACHA, ZORIANA SALAMANCZUK, BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA, OLGA HAUS, ANDRZEJ HELLMANN

Standard postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z przewlekłą białczką szpikową w Polsce w roku 2007 Standard of diagnostic and therapeutic procedures in patients with chronic myeloid leukemia in Poland in 2007
tom
38
zeszyt
1
strona
5

MARTA BARAŃSKA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Możliwe konsekwencje biologiczne terapii STI571 Possible biological consequences of STI571 treatment
tom
36
zeszyt
3
strona
303

MARTA BARAŃSKA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Mutacje punktowe onkogenu BCR-ABL prowadzące do zmniejszenia wrażliwości na terapię imatinihem BCR-ABL oncogene point mutations related with reduced susceptibility to imatinib therapy
tom
36
zeszyt
1
strona
113

WITOLD PREJZNER, JAN MACIEJ ZAUCHA, TOMASZ SACHA, ZORIANA SALAMANCUK, BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA, OLGA HAUS, ANDRZEJ HELLMANN

Standard postępowania diagnostycznego i monitorowania leczenia chorych z przewlekłą białaczką szpikową Standard of diagnostic procedures and treatment monitoring in patients with chronic myeloid leukemia
tom
36
zeszyt
1
strona
95

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI, EWA WAWRZYNIAK, TADEUSZ ROBAK

Przewlekła białaczka szpikowa przebiegająca pod maską nadpłytkowości - opis 2 przypadków Chrome myeloid leukaemia imitating essential thrombocythaemia - report of 2 eases
tom
35
zeszyt
4
strona
525

JOLANTA WOŹNIAK, JOANNA KOPEĆ-SZLĘZAK, ILONA SEFERYŃSKA, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO, JOANNA JURGA

Immunofenotyp komórek białaczkowych w przełomie mieloblastycznym przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) lmmunophenotype of myeloblasts in chrome myeloid leukemia (CML) blast crisis
tom
34
zeszyt
3
strona
263

TOMASZ SACHA

Molekularne mechanizmy oporności na imatinib Molecular mechanisms of resistance to imatinib
tom
32
zeszyt
4
strona
407

WITOLD PREJZNER, ANDRZEJ HELLMANN

Porównanie miejsca pęknięcia genu BCR i rodzaju transkryptu BCR/ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Comparison of the BCR gene break point and the type of BCR/ABL transcript in patients with chronic myeloid leukemia
tom
32
zeszyt
2
strona
173

JANUSZ HANSZ, JOLANTA GOŹDZIK

Uwarunkowania skuteczności wysoko-dawkowej chemioterapii i transplantacji szpiku allogenicznego u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Factors affecting the efficacy of high-dose chemotherapy and allogeneic bone marrow transplantation in patients with chronic myeloid leukemia
tom
32
zeszyt
1
strona
71

RENATA KROLL, ANDRZEJ BALCERZAK, JANUSZ HANSZ

Zastosowanie czynników wzrostu typu GM-CSF oraz G-CSF w oznaczeniach cytogenetycznych u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową Application of hematopoietic growth factors GM-CSF and G-CSF in cytogenetic assays in patients with chronic myeloid leukemia
tom
32
zeszyt
1
strona
5

ANDRZEJ HELLMANN, WITOLD PREJZNER

STI571 - nowy lek w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej STI571 - a new drug in treatment of chronic myeloid leukaemia
tom
31
zeszyt
4
strona
337

KAZIMIERZ SUŁEK

Zastosowanie interleukiny-2 w hematologii Application of interleukin-2 in hematology
tom
31
zeszyt
3
strona
285

JOLANTA GOŹDZIK, MAŁGORZATA IWOŁA, JANUSZ HANSZ

Występowanie i przebieg choroby resztkowej u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych przeszczepieniem allogenicznego szpiku w zależności od określonych czynników klinicznych i pracownianych Occurrence and course of minimal residual disease after allogeneic bone marrow transplantation in patients with chronic myeloid leukemia in dependence on some clinical and laboratory factors
tom
31
zeszyt
2
strona
201

JOANNA GÓRA-TYBOR, WALDEMAR BUDŹKO, ELŻBIETA WISZNIEWSKA-GAUER, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Przewlekła białaczka szpikowa u ciężarnej - problemy terapeutyczne. Opis przypadku Chronic myeloid leukaemia during pregnancy - therapeutical problems. Case report