Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
1
strona
58

Zofia Szemraj-Rogucka, Janusz Szemraj, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Tadeusz Robak, Krzysztof Jamroziak

CD38 gene polymorphisms and genetic predisposition to multiple myelomaPolimorfizm genu CD38 a predyspozycja genetyczna do szpiczaka mnogiego
tom
42
zeszyt
4
strona
681

KRZYSZTOF JAMROZIAK, ZOFIA ROGUCKA-SZEMRAJ, JANUSZ SZEMRAJ, OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, TADEUSZ ROBAK

Znaczenie polimorfizmu rs4938723 w regionie paromotorowym pri-miR-34b/c w przewlekłej białaczce limfocytowejSignificance of rs4938723 polymorphism in the promoter region of pri-miR- 34b/c in chronic lymphocytic leukemia
tom
40
zeszyt
1
strona
97

JADWIGA SAWECKA, JOANNA SKULIMOWSKA, JERZY WINDYGA, JERZY KOŚCIELAK

Ocena przydatności polimorfizmu dwunukleotydowych powtórzeń w intronach 1 i 24 genu czynnika VIII do wykrywania nosicielstwa hemofilii AAn evaluation of the usefulness of dinucleotide repeat polymorphisms in introns 1 and 24 of the factor VIII gene for hemophilia A carrier diagnosis
tom
38
zeszyt
1
strona
37

EWA NIEDZIELSKA, DOROTA WÓJCIK, ADRIAN DOROSZKO, WOJCIECH PIETRAS, MAŁGORZATA NIEDZIELSKA, ALICJA CHYBICKA

Rola polimorfizmu genetycznego w metabolizmie leków stosowanych w leczeniu dzieci z ostrymi białaczkami The role of genetic polymorphism in metabolism of drugs used in pediatric patients for treatment of acute leukemias
tom
36
zeszyt
2
strona
177

KRZYSZTOF JAMROZIAK, MONIKA KOWALCZYK, HALINA URBAŃSKA-RYŚ, TADEUSZ ROBAK

Farmakogenetyka leków przeciwnowotworowych: rola polimorfizmów jednonukleotydowych* Pharmacogenetics of anti-cancer drugs: a role of single nucleotide polymorphisms
tom
35
zeszyt
2
strona
157

KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Wpływ polimorfizmu genu MDR1 na zachorowalność i przebieg kliniczny nowotworów układu krwiotwórczego The influence of polymorphism in the MDR1 gene on risk and clinical outcome of haematological malignancies
tom
33
zeszyt
4
strona
475

KSENIA BYKOWSKA, BARBARA VERTUN-BARANOWSKA, JERZY WINDYGA, STANISŁAW ŁOPACIUK

Polimorfizm Val34Leu czynnika XIII a ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej The factor XIII Val34Leu polymorphism and the risk of venous thromboembolism