Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
3
strona
285

Justyna Spychalska, Barbara Żupańska, Monika Błocka, Hanna Pyl, Ewa Brojer

Unowocześnienie diagnostyki nocnej napadowej hemoglobinurii – wstępne wyniki badań przy użyciu odczynnika FLAERModernization of paroxysmal nocturnal haemoglobinuria diagnostics – preliminary results using FLaer reagent
tom
42
zeszyt
2
strona
177

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Leczenie zespołów mielodysplastycznych wysokiego ryzykaTreatment of high risk myelodysplastic syndromes
tom
42
zeszyt
2
strona
171

KRZYSZTOF MĄDRY

Klasyfikacja i czynniki prognostyczne w zespołach mielodysplastycznychClassification and prognostic factors in myelodysplastic syndromes
tom
41
zeszyt
1
strona
101

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK, ANDRZEJ DEPTAŁA, ANDRZEJ HELLMANN, KRZYSZTOF MĄDRY, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, KRZYSZTOF WARZOCHA

Diagnostyka, klasyfikacja i leczenie zespołów mielodysplastycznych – zalecenia ekspertów polskichDiagnostics, classification and treatment of myelodysplastic syndromes – guidelines of the Polish Experts Group
tom
41
zeszyt
1
strona
95

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, ANDRZEJ HELLMANN, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, BEATA STELLA-HOŁOWIECKA

Leczenie poprzetoczeniowego przeładowania żelazem u chorych na zespoły mielodysplastyczne. Zalecenia ekspertow polskichTreatment of transfusion iron overload in patients with myelodysplastic syndromes. The guidelines of Polish Experts
tom
40
zeszyt
4
strona
813

HUBERT HELENIAK, MARIA KRÓL, ANNA ŚWIEBODA-SADEJ, JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Odrębności immunofenotypu komórek blastycznych w zespołach mielodysplastycznychDifferencies of blast cells immunopfenotype in myelodysplastic syndromes
tom
40
zeszyt
2
strona
475

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Przeładowanie żelazem u chorych na zespoły mielodysplastyczneIron overload in patients with myelodysplastic syndromes
tom
32
zeszyt
3
strona
287

JACEK TRELIŃSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Ocena czynności płytek krwi u chorych z zespołami mielodysplastycznymi The assessment of platelet function in patients with myelodysplastic syndromes