Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
93

Tadeusz Robak

Przewlekła białaczka limfocytowa u ludzi starszychChronic lymphocytic leukemia in older patients
tom
43
zeszyt
2
strona
99

Tadeusz Robak

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowejMonoclonal antibodies for the treatment of chronic lymphocytic leukemia
tom
42
zeszyt
3
strona
343

TADEUSZ ROBAK

Rzadsze przewlekłe białaczki limfoidalneRarer chronic lymphoid leukemias
tom
42
zeszyt
1
strona
53

PAWEŁ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Współczesne poglądy na leczenie przewlekłej białaczki limfocytowejCurrent options of treatment of the chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
557

PAWEŁ ROBAK, BARBARA CEBULA-OBRZUT, ANNA LINKE-SZEWCZYK, PIOTR SMOLEWSKI

Ocena aktywności cytotoksycznej nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308 w połączeniu z wybranymi lekami przeciwnowotworowymi na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w warunkach ex vivoCytotoxic effect of new etodolac analogues: SDX-101 and SDX-308 in combination with selected anti-neoplastic agents on chronic lymphocytic leukemia cells ex-vivo
tom
40
zeszyt
2
strona
181

TADEUSZ ROBAK

Treatment of rofractory and relapsed chronic lymphocytic leukemiaLeczenie nawrotowych i opornych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej
tom
39
zeszyt
4
strona
585

TADEUSZ ROBAK

Leczenie rzadszych postaci przewlekłych białaczek limfoidalnych – stan obecny i nowe horyzontyTreatment of rarer chronic lymphoid leukemias – current status and new horizons
tom
39
zeszyt
2
strona
207

TOMASZ WRÓBEL

Postępy w leczeniu agresywnych chłoniaków nieziarniczych Advances in the treatment of aggressive non-Hodgkin’s lymphomas
tom
39
zeszyt
2
strona
179

TADEUSZ ROBAK

Nowe leki w przewlekłej białaczce limfocytowej Novel drugs in chronic lymphocytic leukemia
tom
39
zeszyt
2
strona
153

IWONA HUS

Immunoterapia jako nowa opcja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej Immunotherapy as a new treatment option for patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
31
zeszyt
3
strona
323

KRZYSZTOF JAMROZIAK, KRZYSZTOF WARZOCHA, TADEUSZ ROBAK

Rola przeciwciał monoklonalnych w leczeniu nieziarniczych chłoniaków złośliwych The role of monoclonal antibodies in the treatment of non-Hodgkin's lymphoma