Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
156

Jan Maciej Zaucha, Artur Jurczyszyn, Anna Wojciechowska, Wojciech Rogowski

Chłoniak Hodgkina u osób w wieku podeszłymHodgkin's lymphoma in elderly patients
tom
44
zeszyt
2
strona
104

Jan Walewski

Chłoniak z komórek płaszcza u pacjentów niekwalifikujących się do chemioterapii w wysokich dawkachMantle cell lymphoma in patients non-eligible for high-dose chemotherapy
tom
44
zeszyt
1
strona
67

Agnieszka Piekarska, Alicja Sadowska, Piotr Czapiewski, Andrzej Hellmann

Mnogie nowotwory i transformacja Richtera u pacjenta z rozpoznaniem chłoniaka z małych limfocytów B – dylematy diagnostyczno-terapeutyczneMultiple malignancies and Richter's transformation in patient with small lymphocytic B-cell lymphoma – diagnostic and therapeutic dilemmas
tom
43
zeszyt
4
strona
369

Patrycja Rzepka, Aleksandra Majewska, Lech Sedlak, Tomasz Oleksy, Grzegorz Helbig, Sławomira Kyrcz-Krzemień

An extremely rare lineage switch from T -cell lymphoblastic lymphoma into B-cell acute lymphoblastic leukemia at relapse.Niezwykle rzadki przypadek konwersji T-komórkowego chłoniaka limfoblastycznego w ostrą białaczkę limfoblastyczną w nawrocie
tom
43
zeszyt
4
strona
355

Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia-Malarz, Halina Woś

Serum concentrations of proangiogenic cytokines (VEGF, bFGF) depending on the histopathological types of Hodgkin lymphoma in children – preliminary reportSurowicze stężenia cytokin proangiogennych (VEGF i bFGF) w zależności od rodzajów histopatologicznych chłoniaka Hodgkina u dzieci – doniesienie wstępne
tom
43
zeszyt
3
strona
291

Aneta Szudy, Jakub Litak, Joanna Zawitkowska, Jerzy Kowalczyk

Choroba rozrostowa układu krwiotwórczego u dzieci z zespołem ataksja–teleangiektazja (AT) – trudny problem klinicznyHematological malignancies in children with ataxia–telangiectasia – a difficult clinical problem
tom
43
zeszyt
3
strona
277

Wosztyl Anna, Wołowiec Dariusz, Ziółkowska Ewelina, Robak Ewa, Korycka-Wołowiec Anna

Osoczowe stężenie cytokin limfo-i angiogennych u chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek BPlasma concentration of cytokins involved in lymph- and angiogenesis in diffuse large B-cell lymphoma
tom
43
zeszyt
2
strona
234

Marcin Pasiarski, Iwona Hus, Małgorzata Skowronek, Marzena Wątek

Współwystępowanie czerwienicy prawdziwej i chłoniaka rozlanego z dużych komórek B – opis przypadkuCo-occurrence of polycythemia vera (PV) and diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) – a case study
tom
43
zeszyt
2
strona
210

Joanna Romejko-Jarosińska, Ewa Paszkiewicz-Kozik, Michał Szymczyk, Beata Ostrowska, Katarzyna Domańska-Czyż, Monika Świerkowska-Czeneszew, Lidia Popławska, Eugeniusz Krzysztof Machaj, Jan Walewski

Wczesna niehematologiczna toksyczność po chemioterapii w wysokich dawkach i autologicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u chorych na nowotwory limfoidalne powyżej 60. roku życiaEarly nonhaematological toxicity after autologous hematopoietic stem cell transplantation in elderly lymphoma patients
tom
43
zeszyt
2
strona
192

Dariusz Szczepanek, Ewa Wąsik-Szczepanek

choZnaczenie dokomorowych iniekcji w leczeniu pierwotnego chłoniaka ośrodkowego układu nerwowegoThe efficacy of intraventricular treatment in therapy of primary central nervous system lymphomas
tom
42
zeszyt
4
strona
709

KRZYSZTOF JAMROZIAK, OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, DOROTA JESIONEK-KUPNICKA, EWA KALINKA-WARZOCHA, TADEUSZ ROBAK

Chłoniak Hodgkina jako wariant zespołu Richtera w przewlekłej białaczce limfocytowej: opis serii przypadkówHodgkin lymphoma variant of Richter’s syndrome: case series
tom
42
zeszyt
4
strona
601

JAN MACIEJ ZAUCHA, BOGDAN MAŁKOWSKI

Rola badania PET w indywidualizacji leczenia chłoniaka HodgkinaThe role of PET in treatment individualization of patients with Hodgkin lymphoma
tom
42
zeszyt
3
strona
513

TOMASZ KLEKAWKA, WALENTYNA BALWIERZ

Charakterystyka kliniczna dzieci z chłoniakiem Hodgkina i latentnym zakaŜeniem wirusem Epsteina-BarrClinical characteristics of children with Hodgkin lymphoma and latent Epstein- Barr virus infection
tom
42
zeszyt
3
strona
483

PIOTR SMOLEWSKI

Patogeneza i leczenie pierwszoliniowe chłoniaka HodgkinaPathogenesis and first-line treatment of Hodgkin’s lymphoma
tom
42
zeszyt
3
strona
375

TOMASZ WRÓBEL

Leczenie postaci nawrotowych i opornych chłoniaka HodgkinaTherapy of relapsed and refractory Hodgkin’s lymphoma
tom
42
zeszyt
3
strona
367

DARIUSZ SZCZEPANEK, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, FILIP STOMA

Pierwotne chłoniaki ośrodkowego układu nerwowegoPrimary central nervous system lymphomas
tom
42
zeszyt
3
strona
357

DARIUSZ WOŁOWIEC

Angiogeneza i limfangiogeneza w chłoniakach złośliwych nieziarniczychAngiogenesis and lymphangiogenesis in non-Hodgkin’s lymphomas
tom
42
zeszyt
2
strona
339

KAROLINA ŁOPACKA-SZATAN, ANETA DOBRZYŃSKA-RUTKOWSKA, ANNA TWARDOSZ, ELśBIETA STAROSŁAWSKA

ŚródmiąŜszowa choroba płuc w trakcie terapii R-CHOP – opis przypadkuInterstitial pneumonitis during treatment with R-CHOP – a case report
tom
42
zeszyt
2
strona
335

KATARZYNA KOŚCIÓW, KATARZYNA DULIK, DARIUSZ WOSZCZYK

Polineuropatia obwodowa jako powikłanie leczenia rytuksymabemPeripheral neuropathy as a complication of rituksimab therapy
tom
42
zeszyt
2
strona
309

LIDIA POPŁAWSKA, JOANNA ROMEJKO-JAROSIŃSKA, BEATA OSTROWSKA, KATARZYNA DOMAŃSKA-CZYś, EWA PASZKIEWICZ-KOZIK, JAN WALEWSKI

Wpływ leczenia przedprzeszczepowego rytuksymabem na przeŜycie po autologicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaka rozlanego z komórek BImpact of rituximab in pre-transplant treatment on survival after autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with diffuse large B cell lymphoma
tom
42
zeszyt
2
strona
301

DARIUSZ SZCZEPANEK, TOMASZ TROJANOWSKI, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, BOśENA JAROSZ

Chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego w materiale własnym Kliniki Neurochirurgii UM w LublinieCentral nervous system lymphomas in Department of Neurosurgery, Medical University of Lublin
tom
42
zeszyt
2
strona
295

ALEKSANDRA BUTRYM, GRZEGORZ MAZUR, TOMASZ WRÓBEL, JUSTYNA DZIETCZENIA,
KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Zastosowanie bendamustyny w leczeniu B-komórkowych chłoniaków nieziarniczych – doświadczenie własneBendamustine in treatment of B-cell non-Hodgkin lymphomas – single centre experience
tom
41
zeszyt
3
strona
343

EWA LECH-MARAŃDA

Leczenie pierwotnych chłoniaków skóryTherapy of primary cutaneous lymphoma
tom
41
zeszyt
3
strona
335

TOMASZ WRÓBEL

Postępy w leczeniu chłoniaka z komórek płaszczaAdvances in the treatment of mantle cell lymphomas
tom
41
zeszyt
3
strona
325

PIOTR SMOLEWSKI

Standardy leczenia chłoniaków nieziarniczych B-komórkowychStandards of treatment of B-cell non-Hodgkin lymphomas
tom
41
zeszyt
2
strona
309

ANNA TWARDOSZ, AGATA CHRZANOWSKA, IWONA HUS, ANNA CZEREPIŃSKA, ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki piersi – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwaBreast lymphoma – report of two cases and review of literature
tom
41
zeszyt
2
strona
303

AGATA CHRZANOWSKA-KAPICA, ANNA TWARDOSZ, IWONA HUS, ANNA CZEREPIŃSKA, ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki tarczycy – analiza problemu na podstawie opisu trzech przypadkówThyroid lymphoma – a report of three cases
tom
41
zeszyt
2
strona
223

TOMASZ WRÓBEL

Chłoniaki strefy brzeżnejMarginal zone lymphomas
tom
41
zeszyt
1
strona
21

ANNA WOSZTYL, ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC

Angiogeneza i limfangiogeneza oraz ich znaczenie w nieziarniczych chłoniakach złośliwychAngiogenesis and lymphangiogenesis and their role in non-Hodgkin’s lymphomas
tom
40
zeszyt
3
strona
717

IWONA PIETKUN, ANDRZEJ ZDUŃCZYK, KRYSTYNA GAŁĄZKA

Rzadki przypadek extranodal NK/T cell lymphoma, nasal typeRare case extranodal NK/T cell lymphoma nasal type
tom
40
zeszyt
3
strona
673

TOMASZ WRÓBEL, JUSTYNA DZIETCZENIA, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS, P. PIWKOWSKI, A. KOŁODZIEJCZYK, GRZEGORZ MAZUR, M. BIEDROŃ, JAROSŁAW DYBKO1, M. STĘPNIEWSKI, EWA MĘDRAŚ, STANISŁAW POTOCZEK, A. BUTRYM, E. STEFANKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Rola pozytonowej tomografii emisyjnej z fluorodeoksyglukozą (FDG-PET) w ocenie odpowiedzi na leczenie u pacjentów z chłoniakami – doświadczenia własneThe role of positron tomography with 2-[18F] fluoro-2-deoxy-DGlucose (FDG-PET) and response to treatment in patients with lymphomas – single center experience
tom
40
zeszyt
3
strona
673

TOMASZ WRÓBEL, JUSTYNA DZIETCZENIA, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS, P. PIWKOWSKI, A. KOŁODZIEJCZYK, GRZEGORZ MAZUR, M. BIEDROŃ, JAROSŁAW DYBKO1, M. STĘPNIEWSKI, EWA MĘDRAŚ, STANISŁAW POTOCZEK, A. BUTRYM, E. STEFANKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Rola pozytonowej tomografii emisyjnej z fluorodeoksyglukozą (FDG-PET) w ocenie odpowiedzi na leczenie u pacjentów z chłoniakami – doświadczenia własneThe role of positron tomography with 2-[18F] fluoro-2-deoxy-DGlucose (FDG-PET) and response to treatment in patients with lymphomas – single center experience
tom
40
zeszyt
2
strona
281

KAZIMIERZ SUŁEK

Leczenie nowotworowych chorób krwi w wieku podeszłymTreatment of hematological malignancies in the elderly
tom
40
zeszyt
2
strona
169

ALICJA CHYBICKA, BERNARDA KAZANOWSKA, GRAŻYNA WRÓBEL

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe (NHL) u dzieciNon Hodgkin’s Lymphoma (NHL) in children
tom
40
zeszyt
2
strona
159

ANDRZEJ DEPTAŁA, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO

Leczenie podtrzymujące w przewlekłych chłoniakach niehodgkinowskichMaintenance therapy in indolent non Hodgkin’s lymphomas
tom
40
zeszyt
2
strona
145

KRZYSZTOF WARZOCHA

Chłoniaki indolentneIndolent lymphomas
tom
40
zeszyt
2
strona
125

JAN WALEWSKI, ANNA DĄBROWSKA-IWANICKA, KATARZYNA DOMAŃSKACZYŚ, GRZEGORZ RYMKIEWICZ

Chłoniaki o wysokiej agresywności klinicznejAggressive lymphoma
tom
40
zeszyt
1
strona
25

IDA CEDRYCH, KRZYSZTOF SKŁADOWSKI

Późne powikłania sercowo-naczyniowe, wtórne nowotwory i zaburzenia płodności u chorych na chłoniaka Hodgkina w wieloletnich obserwacjach po leczeniuLong term risk of cardiovascular toxicity, secondary malignancies and impaired fertility in Hodgkin Lymphoma survivors
tom
39
zeszyt
4
strona
595

PIOTR SMOLEWSKI

Współczesne poglądy na leczenie chłoniaka Hodgkin’aCurrent approaches to treatment of Hodgkin’s lymphoma
tom
39
zeszyt
1
strona
823

KATARZYNA PAZDRO-ZASTAWNY1, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS2

Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type Pozawęzłowy chłoniak z komórek NK/limfocytów T, typu nosowego
tom
39
zeszyt
3
strona
477

MAŁGORZATA STOLARSKA, ELŻBIETA SAŁACIŃSKA-ŁOŚ, KATARZYNA TARAN, JOANNA TRELIŃSKA, JÓZEF KOBOS

Ocena wartości diagnostycznej ekspresji TIMP-2 w wybranych chłoniakach i limfadenopatii odczynowej u dzieciEstimation of diagnostic value of TIMP2 expression in chosen childhood lymphomas and reactive lymphadenopathy
tom
39
zeszyt
2
strona
207

TOMASZ WRÓBEL

Postępy w leczeniu agresywnych chłoniaków nieziarniczych Advances in the treatment of aggressive non-Hodgkin’s lymphomas
tom
39
zeszyt
1
strona
37

JOANNA GÓRA-TYBOR, KRZYSZTOF TYBOR, MAREK ZAWIRSKI, TADEUSZ ROBAK

Lymphoid malignancies of the central nervous system Chłoniaki złośliwe ośrodkowego układu nerwowego
tom
39
zeszyt
1
strona
23

PAWEŁ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK

Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych na układ krwiotwórczy Influence of nonsteroidal antiinflammatory drugs on hematopoietic system
tom
39
zeszyt
1
strona
9

JAKUB BOGUSZ, PIOTR SMOLEWSKI

Znaczenie przeciwciała monoklonalnego przeciw naczyniowo śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu (VEGF), bevazicumabu, w leczeniu guzów litych oraz chorób nowotworowych układu krwiotwórczego The role of monoclonal antibody against vascular endothelial growth factor (VEGF), bevazicumab, in treatment of solid tumors and hematologic malignancies
tom
38
zeszyt
4
strona
463

NATALIA ADRIANOWSKA, AGATA PASTORCZAK, WOJCIECH MŁYNARSKI, BEATA ZALEWSKA-SZEWCZYK, MAŁGORZATA STOLARSKA, JERZY BODALSKI

Analiza wybranych czynników ryzyka mielotoksyczności u dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi leczonych z zastosowaniem dużych dawek metotreksatuAnalysis of chosen risk factors for high-dose methotrexate-induced myelotoxicity in children with lymphoproliferative disorders
tom
38
zeszyt
4
strona
393

OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, PIOTR SMOLEWSKI

Rola pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w ocenie remisji i prognozowaniu wyników leczenia u chorych na nieziarnicze chłoniaki złośliweThe role of positron emission tomography in response assessment and prognosis in patients with non-Hodgkin’s lymphoma
tom
37
zeszyt
4
strona
505

WOJCIECH JURCZAK, TOMASZ WRÓBEL, GRZEGORZ MAZUR, WANDA KNOPIŃSKA POSŁUSZNY

Radioimmunoterapia w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe Radioimmunotherapy in the treatment of Follicular Lymphoma
tom
37
zeszyt
3
strona
421

PIOTR POTEMSKI, ANNA PŁUŻAŃSKA, KATARZYNA SZYDŁOWSKA-PAZERA, DOROTA TOMCZYK, DOROTA JESIONEK-KUPNICKA

Samoistny, ostry zespół rozpadu guza u chorej na rozlanego chłoniaka z dużych komórek B (DLBCL) Spontaneous acute tumor lysis syndrome in a patient with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)
tom
37
zeszyt
1
strona
107

MARIA ZALESSKA-KRĘCICKA, TOMASZ ZATOŃSKI, DARIUSZ WOŁOWIEC, IWONA GISTEREK, MARCIN FRACZEK, TOMASZ KRĘCICKI

Primary Hodgkin lymphoma located in the base of the tongue (a case report) Chloniak Hodgkina z lokalizacją pierwotną w podstawie języka (opis przypadku)
tom
37
zeszyt
1
strona
25

KRZYSZTOF MATYŚNIAK

Odległe wyniki leczenia i wtórne choroby nowotworowe w chłoniaku Hodgkina Long — term effects of treatment and secondary malignancies in Hodgkin's Lymphoma
tom
36
zeszyt
4
strona
429

WIESŁAWA WINDORBSKA, PIOTR BŁASZCZYK, ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

Wstępna ocena wartości pozytonowej tomografii emisyjnej w monitorowaniu leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą Preliminary evaluation of the posttreatment positron emission tomography in the monitoring of Hodgkin's lymphoma patients
tom
36
zeszyt
3
strona
335

OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, TADEUSZ ROBAK

Choroby nowotworowe układu limfatycznego u pacjentów Z zespołem Sjogrena. Opisy przypadków i przegląd literatury Lymphoid malignancies in patients with Sjogren's sydrome. Case reports and review of the literature
tom
36
zeszyt
3
strona
283

BOŻENA WERYŃSKA, RENATA JANKOWSKA, ANNA BRZECKA, DARIUSZ WOŁOWIEC, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Pierwotny chłoniak nieziarniczy płuc i opłucnej Primary pulmonary and pleural non-Hodgkin's lymphoma
tom
36
zeszyt
2
strona
215

JANUSZ BURSA, DANUTA SOŃTA-JAKIMCZYK, KAMILA GUMPRECHT, RAFAŁ KOBA

Wyniki leczenia dzieci chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego wymagających hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej The results of treatment in children with neoplasms of the hematopoietic system required hospitalization in Pediatric Intensive Care Unit
tom
36
zeszyt
2
strona
143

PIOTR SMOLEWSKI, AGNIESZKA JANUS, TADEUSZ ROBAK

Zastosowanie analogów nukleozydów purynowych w leczeniu chłoniaków złośliwych Purine nucleoside analogues in the treatment of non-Hodgkin’s lymphomas
tom
35
zeszyt
3
strona
383

EWA BIEŃ, TERESA STACHOWICZ-STENCEL, ELŻBIETA ADAMKIEWICZ-DRO­ŻYŃSKA, TERESA ODÓJ, JOANNA ZAWITKOWSKA-KLACZYŃSKA, JANINA ALESZEWICZ-BARANOWSKA, JANINA MECHLIŃSKA-BACZKOWSKA, AGNIESZKA BRODZISZ, EUGENIUSZ JADCZUK, LUCYNA MACIEJKA-KAPUŚ­CIŃSKA, ANNA BALCERSKA, JERZY R. KOWALCZYK

Problemy diagnostyczne i terapeutyczne u dzieci z chłoniakiem Hodgkina o dominującej lokalizacji w śródpiersiu Diagnostic and therapeutic dilemmas in pediatric Hodgkin's lymphoma located predominantly in mediastinum
tom
35
zeszyt
2
strona
131

JOANNA SAWCZUK-CHABIN, PIOTR CENTKOWSKI, PRZEMYSŁAW BILIŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Epidemiologia nieziarniczych chłoniaków złośliwych Epidemiology of non-Hodgkin lymphomas
tom
34
zeszyt
4
strona
525

PAWEŁ WISZNIEWSKI, ANDRZEJ BALCERZAK, RENATA KROLL, MIECZYSŁAW KOMARNICKI, MAŁGORZATA WISZNIEWSKA

Wycinek skórno-mięśniowy pomocny w rozpoznaniu chłoniaka wewnątrznaczyniowego Intravascular B cell lymphoma - diagnosis on the basis of skin-muscle biopsy
tom
34
zeszyt
4
strona
433

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, JAROSŁAW CZYŻ, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Klasyfikacja histopatologiczna i czynniki prognostyczne w chłoniaku Hodgkina Histopathological classification and prognostic factors of Hodgkin lymphoma
tom
34
zeszyt
3
strona
277

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, JAROSŁAW CZYŻ, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Etiopatogeneza chłoniaka Hodgkina Etiopathogenesis of Hodgkin lymphoma
tom
34
zeszyt
1
strona
9

PRZEMYSŁAW BILIŃSKI, PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe tarczycy Thyroid non-Hodgkin's lymphomas
tom
33
zeszyt
3
strona
269

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Czynnik martwicy nowotworów: przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego, molekularne mechanizmy ekspresji i udział w patogenezie chorób zapalnych i chłoniaków. Część II Tumor necrosis factor: signal transduction pathways, molecular mechanisms of expression and role in pathogenesis of inflammatory disorders and lymphomas. Part II
tom
32
zeszyt
2
strona
229

HANNA FOTA-MARKOWSKA, ROMA MODRZEWSKA, ROMANA ROLLA-SZCZEPAŃSKA

Efekty leczenia przeciwwirusowego zakażenia HBV u chorego z chłoniakiem limfoblastycznym T -komórkowym Effect of Lamivudine therapy for HBV infection in a patient with T-cell lymphoblastic lymphoma
tom
32
zeszyt
2
strona
155

ANNA PIEKARSKA

Problemy kliniczne wynikające z limfoproliferacyjnych właściwości wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) Lymphoproliferative ability of hepatitis C virus - clinical consequences
tom
31
zeszyt
4
strona
425

ANNA ŁOJKO, KRZYSZTOF ROŻNOWSKI, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Wieloogniskowe zmiany kostne jako pierwszy objaw chłoniaka nieziarniczego Multifocal bone lesions as first symptom of non-Hodgkin's lymphoma
tom
31
zeszyt
4
strona
351

KRZYSZTOF ROŻNOWSKI, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Niehematologiczne zespoły paranowotworowe w przebiegu chłoniaków złośliwych Non-haematological paraneoplastic syndromes in the course of malignant lymphomas
tom
31
zeszyt
4
strona
337

KAZIMIERZ SUŁEK

Zastosowanie interleukiny-2 w hematologii Application of interleukin-2 in hematology
tom
31
zeszyt
3
strona
323

KRZYSZTOF JAMROZIAK, KRZYSZTOF WARZOCHA, TADEUSZ ROBAK

Rola przeciwciał monoklonalnych w leczeniu nieziarniczych chłoniaków złośliwych The role of monoclonal antibodies in the treatment of non-Hodgkin's lymphoma
tom
31
zeszyt
3
strona
249

SABINA KOTLAREK-HAUS, OLGA HAUS

Chloniaki u osób zakażonych HIV Lymphomas in HIV infected patients
tom
31
zeszyt
1
strona
87

MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS, ANNA JURCZYK, MICHAŁ JELEŃ

Limfocytarne zapalenie naczyń skóry w przebiegu chłoniaka centroblastyczno-centrocytowego - opis przypadku Cutaneous lymphocytic vasculitis in the course of malignant lymphoma centroblastic-centrocytic - case report
tom
31
zeszyt
1
strona
33

PRZEMYSŁAW NOWACKI, BARBARA ZDZIARSKA

Routes of penetration and spreading or leukemic and lymphomatous cells within the CNS. Clinico-morphological correlation Drogi wnikania i rozprzestrzeniania się komórek białaczkowych i chłoniakowych w OUN. Korelacje kliniczno-morfologiczne