Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
116

Sebastian Grosicki

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowymThe maintenance therapy in multiple myeloma
tom
43
zeszyt
4
strona
331

Aleksandra Butrym, Justyna Dzietczenia, Grzegorz Mazur

Zespoły mielodysplastyczne niskiego ryzyka z delecją 5qLow risk myelodysplastic syndromes with del5q
tom
43
zeszyt
3
strona
258

Sebastian Giebel, Maria Saduś-Wojciechowska

Rola terapii podtrzymującej z zastosowaniem leków immunomodulujących u chorych na szpiczaka plazmocytowegoThe role of maintenance treatment with immunomodulatory drugs in multiple myeloma
tom
42
zeszyt
2
strona
381

HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku mnogimMaintenance therapy in multiple myeloma
tom
42
zeszyt
2
strona
325

ALEKSANDRA BUTRYM, EWA MĘDRAŚ, STANISŁAW POTOCZEK, TOMASZ WRÓBEL,
JUSTYNA DZIETCZENIA, GRZEGORZ MAZUR

Długotrwała remisja choroby po zastosowaniu lenalidomidu w zespole del 5q(–) – doświadczenie własneLong-term remission after lenalidomide treatment in del 5q(–) syndrome – single center experience
tom
42
zeszyt
2
strona
215

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, JAKUB DĘBSKI, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Jak obecnie leczyć chorego na szpiczaka mnogiego z niewydolnością nerek?How currently to treat multiple myeloma patient with renal failure?
tom
41
zeszyt
3
strona
423

KRZYSZTOF JAMROZIAK, KAMIL WNUK, ELŻBIETA ISKIERKA

Terapia amyloidozy pierwotnejTreatment of primary amyloidosis
tom
41
zeszyt
1
strona
101

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK, ANDRZEJ DEPTAŁA, ANDRZEJ HELLMANN, KRZYSZTOF MĄDRY, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, KRZYSZTOF WARZOCHA

Diagnostyka, klasyfikacja i leczenie zespołów mielodysplastycznych – zalecenia ekspertów polskichDiagnostics, classification and treatment of myelodysplastic syndromes – guidelines of the Polish Experts Group
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
39
zeszyt
2
strona
179

TADEUSZ ROBAK

Nowe leki w przewlekłej białaczce limfocytowej Novel drugs in chronic lymphocytic leukemia
tom
39
zeszyt
2
strona
163

MARIA KRAJ

Wpływ nowych leków przeciwszpiczakowych na chorobę kości Multiple myeloma bone disease and novel anti-myeloma agents
tom
39
zeszyt
2
strona
139

ANNA DMOSZYŃSKA , KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Rola talidomidu i innych leków immunomodulujących w leczeniu szpiczaka plazmocytowego The role of thalidomide and other immunomodulatory drugs in multiple myeloma therapy