Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
4
strona
651

ANNA GESE, KATARZYNA ROSZEK

Metody wydajnej izolacji i hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych z krwi pępowinowejMethods of efficient isolation and culture of umbilical cord blood mesenchymal stem cells
tom
41
zeszyt
4
strona
493

JAROSŁAW DYBKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Białko Bmi-1 i jego rola w procesie samoodnowy i starzenia się komórek macierzystych. Znaczenie Bmi-1 w białaczkachBmi-1 protein in stem cells self-renewal and senescence. Bmi-1 significance in leukemias
tom
41
zeszyt
4
strona
453

MAGDALENA CZEMERSKA, TADEUSZ ROBAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Osteopontyna – białko regulujące angiogenezę i rozwój nowotworówOsteopontin – regulator of angiogenesis and tumorigenicity
tom
40
zeszyt
2
strona
289

MARIUSZ Z. RATAJCZAK, EWA ZUBA-SURMA, JANINA RATAJCZAK

Komórki macierzyste – blaski i cienieStem cell therapeutics – hope and concerns
tom
39
zeszyt
3
strona
493

URSZULA BANY-ŁASZEWICZ, EDYTA KLIMCZAK-JAJOR, JOANNA KAMIŃSKA, JERZY KOŚCIELAK

Analiza cytometryczna ekspansji ex vivo komórek CD34+ z krwi pępowinowej: efekt podłoża hodowlanego i cytokinFlow cytometric analysis of ex vivo expansion of cord blood CD34+ cells: effects of media and cytokine combinations
tom
39
zeszyt
1
strona
73

ANNA KORYCKA, MICHAŁ PLEWKA, ANNA KRAWCZYŃSKA, MARTA ZUBKOWICZ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ- KUŚ, AGNIESZKA PLUTA, MARIA KRZEMIŃSKA-PAKUŁA , TADEUSZ ROBAK

Ocena efektywności izolacji komórek CD34+ i CD133+, uzyskanych ze szpiku kostnego chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego The evaluation of efficacy of bone marrow CD34+ and CD133+ cells, isolated from patients with acute myocardial infarction
tom
36
zeszyt
2
strona
161

DONATA URBANIAK-KUJDA, DARIUSZ WOŁOWlEC, BEATA TOMASZEWSKA­-TOPORSKA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, KAZIMIERZ KUUCZKOWSKI

Mezenchymalne komórki macierzyste: ich biologia i perspektywy zastosowań klinicznych Mesenchymal stem cells: biology, and perspectives of clinical use
tom
35
zeszyt
2
strona
177

ANDRZEJ BRZOZOWSKI, ANNA DMOSZVŃSKA

Śródbłonkowe komórki macierzyste szpiku: biologia, funkcje i zastosowania kliniczne Bone marrow-derived Endothelial Progenitor Cells: the biology, functions and clinical applications
tom
34
zeszyt
2
strona
139

ANDRZEJ BRZOZOWSKI, ANNA DMOSZYŃSKA

Perspektywy leczniczego zastosowania komórek macierzystych szpiku w chorobach niehematologicznych Perspectives in therapeutic application of bone marrow stem cells in non-haematological diseases
tom
33
zeszyt
3
strona
351

JOLANTA ANTONIEWICZ-PAPIS, ELŻBIETA LACHERT, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ALEKSANDRA DZIECIĄTKOWSKA, JOLANTA WOŹNIAK, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO, BOŻENA MARIAŃSKA

Zastosowanie filtrów antyleukocytarnycb do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej Application of leukoreduction filters for isolation of leukocytes from cord blood
tom
31
zeszyt
1
strona
25

JOLANTA ANTONIEWICZ-PAPIS, ALEKSANDRA DZIECIĄTKOWSKA, ELŻBIETA LACHERT, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, URSZULA PODSTAWKA, DANIEL APEL, BOŻENA MARIAŃSKA, JAN SABLIŃSKI

Sedymentacja jako efektywna metoda wstępnej izolacji komórek macierzystych z krwi pępowinowej Sedimentation as effective method of preliminary isolation of stem cells from cord blood