Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
2
strona
215

Iwona Hus, Magdalena Wasiak, Justyna Miłczek, Jacek Roliński

Generacja komórek dendrytycznych z monocytów krwi obwodowej chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową przy użyciu GM-CS CS F, IL-4 i TN TN F nie indukuje ich właściwości tolerogennychGeneration of dendritic cells from peripheral blood monocytes from patients with chronic lymphocytic leukemia using GM-CSF, IL-4 and TNF does not induce their tolerogenic properties
tom
43
zeszyt
1
strona
68

Joanna Zaleska, Krzysztof Giannopoulos

Immunotherapeutical approaches for multiple myelomaImmunoterapia w szpiczaku plazmocytowym
tom
42
zeszyt
2
strona
181

IRENA FRYDECKA, AGATA KOSMACZEWSKA, LIDIA CISZAK, ANNA MASTERNAK, DARIUSZ WOSZCZYK

A blockade of the inhibitory CTLA-4 molecule – a novel strategy for the immunotherapy of neoplastic diseasesBlokada inhibitorowej cząsteczki CTLA-4 – nowa metoda immunoterapii schorzeń nowotworowych
tom
41
zeszyt
1
strona
79

WŁODZIMIERZ ŁUCZYŃSKI, ANNA STASIAK-BARMUTA, JAROSŁAW PISZCZ, EDYTA CICHOCKA, ELŻBIETA IŁENDO, RADOSŁAW JAWOROWSKI, MARYNA KRAWCZUK-RYBAK, JANUSZ KŁOCZKO

Komórki supresyjne z linii mieloidalnej są obecne we krwi pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytowąMyeloid-derived suppressor cells present in the peripheral blood of patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
40
zeszyt
4
strona
917

ANDRZEJ DEPTALA, ALICJA ASENDRYCH, MARZANNA STASZEWSKA-SKURCZYNSKA

Chemioimmunoterapia na bazie alemtuzumabu jest skuteczna w zespole Richtera i pozwala na uzyskanie długotrwałej regresji choroby. Opis przypadkuAlemtuzumab-based therapy allows a successful and sustained regression of Richter’s syndrome derived from B-cell chronic lymphocytic leukemia. A case report
tom
40
zeszyt
2
strona
181

TADEUSZ ROBAK

Treatment of rofractory and relapsed chronic lymphocytic leukemiaLeczenie nawrotowych i opornych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej
tom
40
zeszyt
2
strona
145

KRZYSZTOF WARZOCHA

Chłoniaki indolentneIndolent lymphomas
tom
39
zeszyt
4
strona
707

IWONA HUS

Nowe kierunki w immunoterapii nowotworów układu krwiotwórczegoNovel strategies of immunotherapy in hematological malignancies
tom
39
zeszyt
2
strona
153

IWONA HUS

Immunoterapia jako nowa opcja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej Immunotherapy as a new treatment option for patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
37
zeszyt
4
strona
505

WOJCIECH JURCZAK, TOMASZ WRÓBEL, GRZEGORZ MAZUR, WANDA KNOPIŃSKA POSŁUSZNY

Radioimmunoterapia w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe Radioimmunotherapy in the treatment of Follicular Lymphoma
tom
32
zeszyt
3
strona
337

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, STANISŁAW MAJ

Długie przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego leczonych interferonem Long - term survival of multiple myeloma patients treated with interferon
tom
32
zeszyt
1
strona
29

IWONA HUS

Komórki dendrytyczne - (część II): zastosowanie w immunoterapii nowotworów Dendritic cells - application in cancer immunotherapy (Part II)
tom
31
zeszyt
3
strona
323

KRZYSZTOF JAMROZIAK, KRZYSZTOF WARZOCHA, TADEUSZ ROBAK

Rola przeciwciał monoklonalnych w leczeniu nieziarniczych chłoniaków złośliwych The role of monoclonal antibodies in the treatment of non-Hodgkin's lymphoma