Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
3
strona
573

ANNA MASTERNAK, DARIUSZ WOSZCZYK

Redukcja dawki inhibitorów kinazy tyrozynowej jako problem terapeutyczny leczenia przewlekłej białaczki szpikowejTKIs dose reduction– the problem of chronic myeloid leukemia therapy
tom
42
zeszyt
2
strona
141

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Inhibitory kinaz tyrozynowych drugiej generacji w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową opornych na imatynib w świetle doniesień literaturowych i doświadczeń własnychSecond tyrosine kinase inhibitors generation in patients with chronic myeloid leukemia resistant to imatinib in the view of literature and single center experience
tom
41
zeszyt
3
strona
403

ANDRZEJ HELLMANN

Obecne standardy postępowania w przewlekłej białaczce szpikowejCurrent standards of management of chronic myeloid leukemia
tom
41
zeszyt
2
strona
293

MARIA CIOCH, ANNA DMOSZYŃSKA

Skuteczne leczenie imatynibem chorego na przewlekłą białaczkę szpikową związaną z zapaleniem wątroby typu C, krioglobulinemią i zapaleniem kłębuszkowym nerekEffective therapy with imatinib in a patient with chronic myeloid leukemia associated with hepatitis C, cryoglobulinemia and glomerulonephritis
tom
40
zeszyt
3
strona
645

MARTA BARAŃSKA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, MICHAŁ GNIOT, MARIA LEWANDOWSKA, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Mutacje onkogenu BCR-ABL u chorych z CML leczonych imatynibem: ocena związku z kliniczną, cytogenetyczną i molekularną progresją chorobyBCR-ABL gene mutations in CML patients treated with imatinib: relation with clinical, cytogenetic and molecular disease progression
tom
39
zeszyt
4
strona
743

JOANNA GÓRA-TYBOR

Farmakoterapia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową oporną na imatinibPharmacotherapy of patients with chronic myeloid leukemia refractory to imatinib
tom
38
zeszyt
1
strona
107

WITOLD PREJZNER, TOMASZ SACHA, ZORIANA SALAMANCZUK, BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA, OLGA HAUS, ANDRZEJ HELLMANN

Standard postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z przewlekłą białczką szpikową w Polsce w roku 2007 Standard of diagnostic and therapeutic procedures in patients with chronic myeloid leukemia in Poland in 2007
tom
36
zeszyt
3
strona
303

MARTA BARAŃSKA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Mutacje punktowe onkogenu BCR-ABL prowadzące do zmniejszenia wrażliwości na terapię imatinihem BCR-ABL oncogene point mutations related with reduced susceptibility to imatinib therapy
tom
36
zeszyt
1
strona
95

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI, EWA WAWRZYNIAK, TADEUSZ ROBAK

Przewlekła białaczka szpikowa przebiegająca pod maską nadpłytkowości - opis 2 przypadków Chrome myeloid leukaemia imitating essential thrombocythaemia - report of 2 eases
tom
35
zeszyt
1
strona
63

GRZEGORZ HELBIG, BEATA STELLA-HOŁOWIECKA, DARIUSZ KATA, KRZYSZTOF WOŹNICZKA, JERZY HOŁOWIECKI

Skuteczna terapia imatinibem u pacjenta z zaawansowaną i oporną postacią idiopatycznego zespołu hypereozynofilowego The effective therapy with imatinib in a patient with advanced and resistant form of idiopathic hypereosinophilic syndrome
tom
34
zeszyt
4
strona
519

TOMASZ WRÓBEL, GRZEGORZ MAZUR, KAROLINA LINDNER, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Imatinib w leczeniu osteomielofibrozy - opis przypadku Imatinib in the treatment of myelofibrosis with myeloid metaplasia - a case report
tom
34
zeszyt
3
strona
263

TOMASZ SACHA

Molekularne mechanizmy oporności na imatinib Molecular mechanisms of resistance to imatinib