Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
3
strona
299

Bożena Sokołowska, Aleksandra Nowaczyńska, Sylwia Chocholska, Ksenia Bykowska, Tomasz Gromek, Adam Walter-Croneck, Iwona Hus, Katarzyna Wejksza, Jerzy Świć, Justyna Śliwińska, Aneta Rutkowska, Elżbieta Starosławska, Anna Dmoszyńska

Wtórne nowotwory u chorych z nadpłytkowością samoistną leczonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w LublinieSecondary malignancy in patients with essential thrombocythemia – case reports
tom
42
zeszyt
3
strona
501

JOANNA MAŃKO, DARIUSZ JAWNIAK, ADAM WALTER-CRONECK, WOJCIECH LEGIEĆ,
MARIA CIOCH, MAŁGORZATA WACH, ANNA DMOSZYŃSKA

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania biopodobnego granulocytowego czynnika wzrostu (Zarzio®) w porównaniu do filgrastimu (Neupogen®) w mobilizacji hematopoetycznych komórek macierzystychComparison of efficacy and safety of biosimilar granulocyte-colony stimulating factor (Zarzio®) to recombinant granulocyte-colony stimulating factor- filgrastim (Neupogen®) in hematopoietic stem cell mobilization
tom
40
zeszyt
4
strona
907

JOANNA POGRZEBA, TOMASZ WRÓBEL

Współistnienie nowotworów hematologicznych z guzami litymiCoexistence of hematological malignancies with solid tumors
tom
40
zeszyt
2
strona
519

IRENA FRYDECKA, AGATA KOSMACZEWSKA

Immunostymulatory monoclonal antibodies for hematological malignancies therapyPrzeciwciała immunostymulujące w leczeniu chorób nowotworowych krwi i układu chłonnego
tom
39
zeszyt
4
strona
707

IWONA HUS

Nowe kierunki w immunoterapii nowotworów układu krwiotwórczegoNovel strategies of immunotherapy in hematological malignancies
tom
35
zeszyt
1
strona
4

ANNA DMOSZYŃSKA, MAGDALENA GÓRSKA

Trójtlenek arsenu, stary lek - nowe oblicze Arsenic trioxide, an old drug - a new face