Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
3
strona
413

ANNA KLUKOWSKA

Współczesne zasady leczenia hemofilii niepowikłanej inhibitoremPresent principles of non-inhibitor haemophilia treatment
tom
41
zeszyt
2
strona
183

JERZY WINDYGA

Hemofilie – postępy w diagnostyce i leczeniuHaemophilias – advances in diagnosis and management
tom
40
zeszyt
2
strona
511

JERZY WINDYGA

Profilaktyka krwawień u chorych na hemofilię powikłaną inhibitoremPrevention of bleeding in haemophiliacs with inhibitors
tom
40
zeszyt
2
strona
501

JERZY WINDYGA

Osoczopochodne koncentraty czynników krzepnięciaPlasma derived clotting factor concentrates
tom
40
zeszyt
2
strona
493

ANNA KLUKOWSKA

Profilaktyka u chorych na hemofilięProphylaxis in haemophiliacs
tom
39
zeszyt
4
strona
651

JERZY WINDYGA

Jak w przyszłości będziemy leczyć hemofilię?How will haemophilia be treated in future?
tom
39
zeszyt
3
strona
565

JERZY WINDYGA, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK,
JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

POLSKIE ZALECENIA POSTĘPOWANIA WE WRODZONYCH SKAZACH KRWOTOCZNYCH NA TLE NIEDOBORU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA. Część II: Zasady postępowania w hemofilii A i B powikłanej inhibitoremPolish guidelines for the management of inherited bleeding disorders caused by coagulation factor deficiency. Part II: Principles of management of haemophilia A and B complicated by inhibitors
tom
39
zeszyt
3
strona
537

JERZY WINDYGA, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK,
JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

POLSKIE ZALECENIA POSTĘPOWANIA WE WRODZONYCH SKAZACH KRWOTOCZNYCH NA TLE NIEDOBORU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA. Część I: Zasady postępowania w hemofilii A i BPolish guidelines for the management of inherited bleeding disorders caused by coagulation factor deficiency. Part I: Principles of haemophilia A and B management
tom
38
zeszyt
3
strona
353

JACEK TRELIŃSKI, JERZY RATAJCZAK, WOJCIECH DĄBROWSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Zagrażające życiu krwawienie u chorego z hemofilią A powikłaną krążącym inhibitorem o wysokim mianie – problemy terapeutyczne Life-threatening bleeding in patient with haemophilia A complicated by high-titer factor VIII inhibitor - therapeutic dilemma
tom
36
zeszyt
1
strona
87

ANNA KLUKOWSKA, PAWEŁ ŁAGUNA, AGNIESZKA OBITKO-PŁUDOWSKA, KRYSTYNA NIEDZIELSKA

Wywoływanie tolerancji immunologicznej u dzieci chorych na hemofilię A powikłaną inhibitorem czynnika VIII Immune tolerance induction in haemophilic children with factor VIII inhibitors
tom
35
zeszyt
2
strona
259

WOJCIECH JAŚKOWIAK, ANDRZEJ B. SZCZEPANIK, ALFRED J. MEISSNER, TOMASZ JAKUBCZYK, KATARZYNA GODZIEBIEWSKA, ANDRZEJ MISIAK, MACIEJ CZAPLICKI

Leczenie kamicy układu moczowego u chorych na hemofilię metodą ESWL i chirurgiczną: ocena wyników i porównanie kosztów Treatment of urolithiasis in haemophilia patients with ESWL versus operation: results and costs evaluation
tom
33
zeszyt
1
strona
83

ANNA KLUKOWSKA, ZBIGNIEW CZYRNY, PAWEŁ LAGUNA, MICHAŁ BRZEWSKI, MAŁGORZATA SERAFIN-KRÓL, ROMA ROKICKA-MILEWSKA

Zmiany w stawach kolanowych u dzieci chorych na hemofilię w badaniach obrazowych Changes in radiological and ultrasonographical images of knee joints in children with haemophilia
tom
31
zeszyt
2
strona
163

ANNA KLUKOWSKA, JERZY PRZEDLACKI, PAWEŁ LAGUNA, JERZY BRZEWSKI, KAZIMIERZ OSTROWSKI, ROMA ROKICKA-MILEWSKA

Zaburzenia mineralizacji kości u dzieci chorych na hemofilię Bone mineral disorders in children with haemophilia