Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
1
strona
48

Sylwester Głowacki, Janusz Błasiak

Znaczenie modyfikacji epigenetycznych w patogenezie białaczekRole of epigenetic modifications in pathogenesis of leukemia
tom
42
zeszyt
4
strona
669

ANNA KORYCKA-WOŁOWIE, ALEKSANDRA KOTKOWSKA, EWA WAWRZYNIAK, JERZY Z. BŁOŃSKI, TADEUSZ ROBAK

Czy aberracje chromosomowe wykryte metodą cytogenetyki klasycznej z użyciem DSP30 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową mają znaczenie kliniczne? – wyniki wstępneDo chromosomal aberrations detected in chronic lymphocytic leukemia patients by conventional cytogenetics with DSP30 have the clinical significance? – preliminary results
tom
42
zeszyt
4
strona
639

JOLANTA RYGIER, BEATA GRYGALEWICZ, PAULINA KRAWCZYK, ANNA PASTWIŃSKA, RENATA WORONIECKA, BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA

Poszukiwanie aberracji cytogenetycznych w szpiczaku plazmocytowym na podstawie analizy kariotypowej i c-Ig-FISH w plazmocytachCytogenetics aberrations in plasma cell myeloma on the basis of karyotyping and c-Ig-FISH analysis of plasma cells
tom
42
zeszyt
3
strona
507

EWA MAŁY, MARTA PRZYBORSKA, KATARZYNA DERWICH, OLGA ZAJĄC-SPYCHAŁA, JERZY NOWAK, DANUTA JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA

Zmiany cytogenetyczne a pozostałe czynniki prognostyczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną – badanie jednoośrodkoweCytogenetic changes and other prognostic factors in children with acute lymphoblastic leukemia – single-center study
tom
42
zeszyt
3
strona
473

DOMINIK DYTFELD, BARBARA PIEŃKOWSKA, JAN MACIEJ ZAUCHA

Rola badań cytogenetycznych w indywidualizacji leczenia szpiczaka mnogiegoThe role of cytogenetics in individualization of multiple myeloma treatment
tom
42
zeszyt
3
strona
413

ANNA KLUKOWSKA

Współczesne zasady leczenia hemofilii niepowikłanej inhibitoremPresent principles of non-inhibitor haemophilia treatment
tom
41
zeszyt
4
strona
513

BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA, JAN MACIEJ ZAUCHA

Zaburzenia cytogenetyczne i molekularne w szpiczaku plazmocytowymCytogenetic and molecular aberrations in plasma cell myeloma
tom
41
zeszyt
3
strona
395

MAŁGORZATA KRAWCZYK-KULIŚ, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ

Współczesne standardy w diagnostyce i leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznejDiagnostic and treatment standards of acute lymphoblastic leukemia in adults
tom
40
zeszyt
3
strona
633

EWELINA ŁAZARCZYK, KRYSTYNA SOSZYŃSKA, BARBARA MUCHA, KATARZYNA SKONIECZKA, JOANNA MARTENKA, MAŁGORZATA CAŁBECKA, GRAŻYNA GADOMSKA, OLGA HAUS

Analiza fuzji genowych PML/RARA i CBFB/MYH11 w ostrej białaczce szpikowejAnalysis of gene fusions PML/RARA and CBFB/MYH11 in acute myeloid leukemia
tom
40
zeszyt
1
strona
67

EWA WAWRZYNIAK, HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Prognostyczne i terapeutyczne znaczenie badań cytogenetycznych u chorych na szpiczaka mnogiegoPrognostic and therapeutic significance of cytogenetic examinations in multiple myeloma patients
tom
39
zeszyt
4
strona
639

AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Postępy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u dorosłychRecent developments in the treatment of acute myeloid leukemia
tom
39
zeszyt
3
strona
509

EDYTA TETERA, MATEUSZ KURZAWSKI, JAROSŁAW PEREGUDPOGORZELSKI, TOMASZ URASIŃSKI, MAREK DROŹDZIK

Genetycznie uwarunkowany niedobór S-metylotransferazy tiopuryny (TPMT) przyczyną nietolerancji 6-merkaptopuryny u dziecka z ostrą białaczką limfoblastycznąGenetically-determined thiopurine S-methyltransferase (TPMT) deficiency as a cause of 6-mercaptopurine intolerance in a pediatric ALL patient
tom
39
zeszyt
3
strona
443

ALEKSANDRA PALACZ, ANNA KORYCKA

Diagnostyczne i rokownicze znaczenie badań cytogenetycznych w przewlekłej białaczce limfocytowejThe diagnostic and prognostic implication of cytogenetic studies in chronic lymphocytic leukemia
tom
36
zeszyt
2
strona
177

KRZYSZTOF JAMROZIAK, MONIKA KOWALCZYK, HALINA URBAŃSKA-RYŚ, TADEUSZ ROBAK

Farmakogenetyka leków przeciwnowotworowych: rola polimorfizmów jednonukleotydowych* Pharmacogenetics of anti-cancer drugs: a role of single nucleotide polymorphisms
tom
35
zeszyt
2
strona
189

RENATA WORONIECKA, BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA

Wykrywanie obecności markera Philadelphia (Ph) technikami cytogenetycznymi Detection of the Philadelphia marker (Ph) by cytogenetic methods
tom
34
zeszyt
4
strona
395

TADEUSZ ROBAK

Czynniki prognostyczne w przewlekłej białaczce limfatycznej Prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia
tom
32
zeszyt
3
strona
255

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej. Część I. Przypuszczalne pierwotne zmiany genetyczne Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia. Part I. Putative primary genetic events
tom
31
zeszyt
2
strona
103

KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Cytogenetyka i biologia molekularna przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej B-cell chrome lymphocytic leukaemia: cytogenetics and molecular biology