Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
40
zeszyt
4
strona
887

ANITA ZABOROWSKA, BARBARA CEBULA-OBRZUT, IDA FRANIAKPIETRYGA, JERZY Z. BŁOŃSKI, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK, ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC

Wpływ bendamustyny zastosowanej pojedynczo lub w skojarzeniu z analogami nukleozydow purynowych na przeżywalność oraz apoptozę komorek przewlekłej białaczki limfocytowej w hodowli in vitroThe influence of bendamustine used either alone or in combination with purine nucleoside analogues on the viability and apoptosis of chronic lymphocytic leukemia cells in culture in vitro
tom
40
zeszyt
2
strona
181

TADEUSZ ROBAK

Treatment of rofractory and relapsed chronic lymphocytic leukemiaLeczenie nawrotowych i opornych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej
tom
39
zeszyt
4
strona
727

ANNA KORYCKA

Perspektywy leczniczego zastosowania nowych analogów nukleozydów purynowychPerspectives of therapeutical application of new purine nucleoside analogues
tom
39
zeszyt
2
strona
125

DANIEL CATOVSKY

Aktualne zasady leczenia PBL Current issues on the management of CLL
tom
36
zeszyt
2
strona
143

PIOTR SMOLEWSKI, AGNIESZKA JANUS, TADEUSZ ROBAK

Zastosowanie analogów nukleozydów purynowych w leczeniu chłoniaków złośliwych Purine nucleoside analogues in the treatment of non-Hodgkin’s lymphomas
tom
36
zeszyt
1
strona
55

KRYSTYNA FABIANOWSKA-MAJEWSKA, BARBARA KRAWCZYK

Mechanizm działania analogów nukleozydów stosowanych w leczeniu nowotworów krwi Mechanism of action of nucleoside analogues, used in blood cancer therapy
tom
35
zeszyt
4
strona
477

ANNA KORYCKA

Interakcje analogów nukleozydów purynowych z innymi lekami w białaczkach szpikowych lnteractions of purine nucleoside analogues with other drugs in myeloid leukemias
tom
33
zeszyt
1
strona
19

ANDRZEJ PLUTA, MAREK DUDZIŃSKI, KRZYSZTOF GUTKOWSKI, ANNA PLUTA

Białaczka limfatyczna przewlekła B-komórkowa: rokowanie i leczenie z uwzględnieniem grupy młodych chorych B-cell chronic lypmhocytic leukemia: prognosis and therapy including younger age group patients