Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
1
strona
63

Kazimierz Sułek

Chłoniak z obwodowych komórek T, gdzie indziej niesklasyfi kowany (PTCL-NOS)Peripheral T-cell lymphoma (PTCL-NOS)
tom
42
zeszyt
4
strona
609

KAZIMIERZ SUŁEK

Chłoniak rozlany z dużych limfocytów B – charakterystyka postaci i ich różnicowanieDiffuse large B-cell lymphoma – characteristics and differential diagnosis
tom
42
zeszyt
2
strona
285

MARIA KRAJ

Białaczka plazmocytowaPlasma cell leukemia
tom
41
zeszyt
2
strona
309

ANNA TWARDOSZ, AGATA CHRZANOWSKA, IWONA HUS, ANNA CZEREPIŃSKA, ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki piersi – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwaBreast lymphoma – report of two cases and review of literature
tom
41
zeszyt
2
strona
303

AGATA CHRZANOWSKA-KAPICA, ANNA TWARDOSZ, IWONA HUS, ANNA CZEREPIŃSKA, ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki tarczycy – analiza problemu na podstawie opisu trzech przypadkówThyroid lymphoma – a report of three cases
tom
41
zeszyt
2
strona
201

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Wybrane problemy trombofiliiSelected problems of thrombophilia
tom
41
zeszyt
2
strona
151

BOŻENA KATARZYNA BUDZISZEWSKA, WALDEMAR SAWICKI

Niedokrwistości hemolityczne – od rozpoznania do skutecznego leczeniaHemolytic anemia – from diagnosis to effective treatment
tom
41
zeszyt
2
strona
141

KAZIMIERZ SUŁEK, WALDEMAR SAWICKI

Podejście diagnostyczne do pacjenta z izolowaną leukopeniąDiagnostic approach to patient with isolated leukopenia
tom
40
zeszyt
2
strona
257

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, GRZEGORZ HELBIG

Pierwotne włóknienie szpiku – istotne postępy diagnostyczne i terapeutyczneDiagnostic and therapeutic progress in the management of primary myelofibrosis
tom
35
zeszyt
3
strona
383

EWA BIEŃ, TERESA STACHOWICZ-STENCEL, ELŻBIETA ADAMKIEWICZ-DRO­ŻYŃSKA, TERESA ODÓJ, JOANNA ZAWITKOWSKA-KLACZYŃSKA, JANINA ALESZEWICZ-BARANOWSKA, JANINA MECHLIŃSKA-BACZKOWSKA, AGNIESZKA BRODZISZ, EUGENIUSZ JADCZUK, LUCYNA MACIEJKA-KAPUŚ­CIŃSKA, ANNA BALCERSKA, JERZY R. KOWALCZYK

Problemy diagnostyczne i terapeutyczne u dzieci z chłoniakiem Hodgkina o dominującej lokalizacji w śródpiersiu Diagnostic and therapeutic dilemmas in pediatric Hodgkin's lymphoma located predominantly in mediastinum
tom
34
zeszyt
3
strona
313

MARIA CIOCH

Ostra białaczka promielocytowa - postępy w diagnostyce i leczeniu Acute promyelocytic leukaemia - progress in diagnostics and treatment