Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
3
strona
507

EWA MAŁY, MARTA PRZYBORSKA, KATARZYNA DERWICH, OLGA ZAJĄC-SPYCHAŁA, JERZY NOWAK, DANUTA JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA

Zmiany cytogenetyczne a pozostałe czynniki prognostyczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną – badanie jednoośrodkoweCytogenetic changes and other prognostic factors in children with acute lymphoblastic leukemia – single-center study
tom
42
zeszyt
2
strona
171

KRZYSZTOF MĄDRY

Klasyfikacja i czynniki prognostyczne w zespołach mielodysplastycznychClassification and prognostic factors in myelodysplastic syndromes
tom
41
zeszyt
3
strona
381

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Czynniki prognostyczne w ostrej białaczce szpikowejPrognostic factors in acute myeloid leukaemia
tom
41
zeszyt
2
strona
239

EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

ZAP-70 i jego rola w nowotworach układu krwiotwórczegoSignificance of ZAP-70 in hematologic malignancies
tom
38
zeszyt
4
strona
447

MARIA A. KRÓL, BEATA BLAJER, MAGDALENA E. FELIKSBROT, JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Znaczenie fenotypu komórek nowotworowych w ostrych białaczkach szpikowychSignificance of phenotype of neoplastic cells in acute myeloid leukaemia
tom
38
zeszyt
2
strona
213

ZOFIA SZEMRAJ, KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Antygen CD38 jako czynnik prognostyczny w B-komórkowej przewlekłej białaczce limfocytowej Prognostic role of CD38 antigen in B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
37
zeszyt
2
strona
185

JAN STYCZYŃSKI, LIDIA GIL

Ostra białaczka limfoblastyczna: różnice pomiędzy dziećmi i dorosłymi Acute lymphoblastic leukemia: differences between children and adults
tom
34
zeszyt
4
strona
433

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, JAROSŁAW CZYŻ, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Klasyfikacja histopatologiczna i czynniki prognostyczne w chłoniaku Hodgkina Histopathological classification and prognostic factors of Hodgkin lymphoma
tom
33
zeszyt
4
strona
451

MAGDALENA MAŁEK, DARIUSZ JAWNIAK, ANNA DMOSZYŃSKA, ANETA GORĄCY, JOANNA MAŃKO

Wpływ ekspresji molekuł adhezyjnych na komórkach blastycznych ostrych białaczek na rokowanie i czas przeżycia chorych Expression of adhesion molecules on acute leukaemia cells - its influence on prognosis and survival
tom
33
zeszyt
1
strona
19

ANDRZEJ PLUTA, MAREK DUDZIŃSKI, KRZYSZTOF GUTKOWSKI, ANNA PLUTA

Białaczka limfatyczna przewlekła B-komórkowa: rokowanie i leczenie z uwzględnieniem grupy młodych chorych B-cell chronic lypmhocytic leukemia: prognosis and therapy including younger age group patients
tom
33
zeszyt
1
strona
5

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK

Angiogeneza i jej znaczenie w biologii ostrej białaczki szpikowej Angiogenesis and its role in the biology of acute myelogenous leukemia
tom
32
zeszyt
4
strona
417

E. MENDEK-CZAJKOWSKA, A. SIKORSKA, M. SŁOMKOWSKI, A.J. MEISSNER, IM. ZIEMSKI, S. HUSZCZA, E. KOSTKIEWICZ, K. MAŚLANKA, L. ZYCH-MORDZIŃSKA

Odległa analiza niepowodzeń po splenektomii u chorych z przewlekłą samoistną małopłytkowością Long term observations of post-splenectomy patients with chronic idiopatic thrombocytopenia purpura (ITP) and analysis of recovery failure factors