Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
135

Krzysztof Chojnowski

Nabyte skazy krwotoczne osoczowe u osób w podeszłym wiekuAcquired coagulation disorders in the elderly patients
tom
42
zeszyt
3
strona
525

MONIKA PARADOWSKA, NATALIA BINKOWSKA, PAWEŁ PATER

Ocena jakości osocza poddanego róŜnym metodom inaktywacji patogenów w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w BydgoszczyEvaluation of plasma quality to different methods of pathogens inactivation in the Regional Blood Donor Center in Bydgoszcz
tom
42
zeszyt
3
strona
413

ANNA KLUKOWSKA

Współczesne zasady leczenia hemofilii niepowikłanej inhibitoremPresent principles of non-inhibitor haemophilia treatment
tom
41
zeszyt
2
strona
245

BOŻENA SOKOŁOWSKA

Repetytorium z fizjologii hemostazyThe physiological function of hemostasis
tom
41
zeszyt
2
strona
201

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Wybrane problemy trombofiliiSelected problems of thrombophilia
tom
41
zeszyt
2
strona
131

JANUSZ HAŁKA, KAZIMIERZ SUŁEK

Choroby krwi wywołane przez lekiBlood disorders due to drugs
tom
36
zeszyt
1
strona
101

ANNA KLUKOWSKA, PAWEŁ ŁAGUNA, ROMA ROKICKA-MILEWSKA

Plamica piorunująca u dzieci po ospie wietrznej Postvaricella purpura fulminans in children
tom
31
zeszyt
2
strona
193

ANNA SOBOL, JÓZEFA LORENC, MAREK KRAKOWIAK, LIDIA STAŃCZYK, JÓZEF DRZEWOSKI

Zespół rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego z afibrynogenemią w przebiegu ostrej niewydolności wątroby Disseminated intravascular coagulation syndrome with afibrinogenemia diagnosed in a patient with acute hepatic failure
tom
31
zeszyt
2
strona
127

ANDRZEJ KĘSY, ANDRZEJ FITZNER, WIESŁAW NIEDBALSKI, GRAŻYNA PAPROCKA,BOGDAN WALKOWIAK

Krwotoczna choroba królików - model zwierzęcy dla ludzkich wirusowych gorączek krwotocznych Rabbit haemorrhagic disease - An animal model for human viral haemorrhagic fevers