Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
143

Barbara Zawadzka, Barbara Grabowska, Małgorzata Raźny, Sara Zawadzka

Oczekiwania wobec leczenia u chorych w wieku 60+ leczonych chemioterapią dożylną z powodu nowotworowych chorób hematologicznych – ocena w trakcie leczeniaPatients expectations toward treatment analyzed in a group of patients over sixty years old treated with intravenous chemotherapy due to hematological malignancies. Evaluation done during the period of treatment
tom
44
zeszyt
2
strona
116

Sebastian Grosicki

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowymThe maintenance therapy in multiple myeloma
tom
44
zeszyt
2
strona
104

Jan Walewski

Chłoniak z komórek płaszcza u pacjentów niekwalifikujących się do chemioterapii w wysokich dawkachMantle cell lymphoma in patients non-eligible for high-dose chemotherapy
tom
42
zeszyt
3
strona
483

PIOTR SMOLEWSKI

Patogeneza i leczenie pierwszoliniowe chłoniaka HodgkinaPathogenesis and first-line treatment of Hodgkin’s lymphoma
tom
42
zeszyt
3
strona
375

TOMASZ WRÓBEL

Leczenie postaci nawrotowych i opornych chłoniaka HodgkinaTherapy of relapsed and refractory Hodgkin’s lymphoma
tom
42
zeszyt
2
strona
177

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Leczenie zespołów mielodysplastycznych wysokiego ryzykaTreatment of high risk myelodysplastic syndromes
tom
41
zeszyt
3
strona
325

PIOTR SMOLEWSKI

Standardy leczenia chłoniaków nieziarniczych B-komórkowychStandards of treatment of B-cell non-Hodgkin lymphomas
tom
40
zeszyt
2
strona
275

KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK

Immunologiczne aspekty chemioterapii nowotworówImmunological aspects of cancer chemotherapy
tom
40
zeszyt
2
strona
145

KRZYSZTOF WARZOCHA

Chłoniaki indolentneIndolent lymphomas
tom
39
zeszyt
4
strona
595

PIOTR SMOLEWSKI

Współczesne poglądy na leczenie chłoniaka Hodgkin’aCurrent approaches to treatment of Hodgkin’s lymphoma
tom
39
zeszyt
1
strona
823

KATARZYNA PAZDRO-ZASTAWNY1, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS2

Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type Pozawęzłowy chłoniak z komórek NK/limfocytów T, typu nosowego
tom
38
zeszyt
4
strona
479

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI

Leczenie ostrej białaczki u Świadków Jehowy – opis przypadku i przegląd piśmiennictwaTreatment of acute leukemia in Jehovah’s Witnesses – a case report and review of the literature
tom
37
zeszyt
1
strona
67

BEATA ZALEWSKA-SZEWCZYK, KRYSTYNA WYKA, WITALIJ ANDRZEJEWSKI, JERZY BODALSKI

Wpływ wybranych leków przeciwnowotworowych na komórki śródbłonka u dzieci z chorobą nowotworową— doniesienie wstępne The influence of chosen anticancer agents on endothetial cells in children withneoplasms — pretitninary data
tom
36
zeszyt
3
strona
291

JAROSŁAW CZYŻ, PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKIz, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Leczenie chłoniaka Hodgkina Treatment of Hodgkin lymphoma
tom
36
zeszyt
2
strona
177

KRZYSZTOF JAMROZIAK, MONIKA KOWALCZYK, HALINA URBAŃSKA-RYŚ, TADEUSZ ROBAK

Farmakogenetyka leków przeciwnowotworowych: rola polimorfizmów jednonukleotydowych* Pharmacogenetics of anti-cancer drugs: a role of single nucleotide polymorphisms
tom
35
zeszyt
3
strona
343

ANNA DMOSZYŃSKA, KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Rola wysokodawkowej chemioterapii i autotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiczaku plazmocytowym - 18 lat doświadczeń Role of high dose chemotherapy and peripheral blood stem cells transplantation in multiple myeloma - 18 years of experience
tom
34
zeszyt
1
strona
85

JOLANTA GOŹDZIK, JANUSZ RANSZ

Porównanie wyników wysokodawkowanej chemioterapii i przeszczepiania autologicznych komórek hematopoetycznych ze szpiku oraz z krwi u źle rokujących chorych na ziarnicę złośliwą Comparison of the results of high-dose chemotherapy followed by traosplantation of autologous bone marrow or peripheral blood stem cells in poor prognosis Hodgkin's disease patients
tom
34
zeszyt
1
strona
73

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF JAMROZIAK, EWA LECH-MARAŃDA, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, GRZEGORZ MAZUR, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, KRZYSZTOF MĄDRY, JANUSZ KŁOCZKO, JAROSŁAW PISZCZ, ANNA DMOSZYŃSKA, MAŁGORZATA ADAMCZYK-CIOCH, STANISŁAW MAJ, BOŻENA MARIAŃSKA, LECH KONOPKA, ANDRZEJ HELLMANN, MAŁGORZTA CAŁBECKA

Porównanie wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBS) mitoxantronem, etopozydem i małymi dawkami cytarabiny ze standardową chemioterapią daunorubicyną z cytozarem (3+7) u chorych powyżej 60 r.ż. Randomizowane badanie kliniczne II fazy Polskiej Grupy Badawczej ds. Białaczek (P ALG) The results of treatment of acute myelogenous leukemia (AML) with mitoxantrone, etoposide and low dose of cytarabine in comparison with standard chemotherapy with daunorubicin and cytarabine (3+7) in the patients older than 60 years. Randomized phase II study of Polish Adult Leukemia Group (PALG)
tom
34
zeszyt
1
strona
21

AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, TADEUSZ ROBAK

Biologia i leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej Ph+ / BCR-ABL+ u dorosłych Biology and treatment of adult acute lymphoblastic leukemia Ph+ / BCR-ABL+
tom
33
zeszyt
3
strona
331

ANNA ŁAJKO, MARIA LITWINIUK, MIECZYSŁAW KOMARNICKI, PIOTR TOMCZAK, MACIEJ KAŹMIERCZAK

Ocena wczesnych wyników leczenia ziarnicy złośliwej z zastosowaniem schematu BEACOPP Early assessment of the BEACOPP regimen for treatment of Hodgkin's disease
tom
33
zeszyt
1
strona
93

MAŁGORZATA WACH, WOJCIECH LEGIEĆ, DARIUSZ JAWNIAK, MARIA CIOCH, ADAM WALTER-CRONECK, MAGDALENA MAŁEK, MAREK HUS, JOANNA MAŃKO, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, ANETA GORĄCY, WALDEMAR TOMCZAK, ANNA DMOSZYŃSKA

Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience
tom
31
zeszyt
4
strona
345

ANDRZEJ PLUTA, JOLANTA STARZAK-GWÓŹDŹ, MAREK DUDZIŃSKI

Postępy w leczeniu białaczki plazmocytowej Advances in the treatment of plasma cell leukemia