Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
1
strona
58

Zofia Szemraj-Rogucka, Janusz Szemraj, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Tadeusz Robak, Krzysztof Jamroziak

CD38 gene polymorphisms and genetic predisposition to multiple myelomaPolimorfizm genu CD38 a predyspozycja genetyczna do szpiczaka mnogiego
tom
43
zeszyt
2
strona
132

Maciej Grzywnowicz, Krzysztof Giannopoulos

Znaczenie receptora programowanej śmierci 1 oraz jego ligandów w układzie immunologicznym oraz nowotworachThe role of receptor programmed death-1 and its ligands in immune system and tumors
tom
43
zeszyt
1
strona
83

Marzenna Galar, Jarosław Piszcz, Anna Szumowska, Łukasz Bołkun, Janusz Kłoczko

Układ antykoagulacyjny białka C w ostrych białaczkachProtein C anticoagulant system in acute leukaemias
tom
42
zeszyt
2
strona
315

ANNA WOLSKA, BARBARA CEBULA-OBRZUT, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK

Wpływ ligandów receptorów Toll-podobnych TLR7 i TLR9 na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w hodowli in vitroThe influence of Toll-like receptors’ TLR7 and TLR9 ligands on the cells of chronic lymphocytic leukemia in vitro
tom
42
zeszyt
2
strona
235

JAROSŁAW PISZCZ, PIOTR RADZIWON, ŁUKASZ BOŁKUN, EWA CICHOCKA, JANUSZ KŁOCZKO

Ekspresja receptorów waniloidowych (TRPV1) w limfocytach B u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytowąVanilloid receptor (TRPV1) expression in B-cell lymphocytes of patients with chronic lymphocytic leukaemia
tom
41
zeszyt
4
strona
551

BEATA KULIK-RECHBERGER, ELŻBIETA SZPONAR, ARTUR KOŚCIESZA, WANDA FURMAGA-JABŁOŃSKA

Rozpuszczalny receptor transferyny jako wskaźnik zasobów żelaza u noworodków i niemowląt urodzonych o czasie i przedwcześnieSoluble transferrin receptor as a marker of iron stores in fullterm and preterm newborns and infants
tom
41
zeszyt
4
strona
527

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Romiplostym – nowa opcja leczenia pierwotnej małopłytkowości immunologicznejRomiplostim – a new option of primary immune thrombocytopenia therapy
tom
41
zeszyt
2
strona
173

ROBERT WASILEWSKI, JERZY WINDYGA

Porfiria – rzadko rozważana przyczyna objawów chorobowychPorphyria – rarely considered cause of clinical symptoms
tom
40
zeszyt
4
strona
851

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Postępy w leczeniu przewlekłej małopłytkowości samoistnej (ITP). Romiplostym - nowa era leczenia ITPCurrent management of chronic immune thrombocytopenic purpura (ITP). Romiplostim – a new era in ITP therapy
tom
40
zeszyt
3
strona
687

JOLANTA BIANKETTI, ADA ZĄBEK, AGNIESZKA LIPNICKA, JUSTYNA TELIGA-CZAJKOWSKA, PIOTR DUDEK, URSZULA SZLENDAK, ANITA GREGOR, KRZYSZTOF WARZOCHA

Zastosowanie analogów gonadoliberyny w prewencji przedmiesiączkowych zaostrzeń ostrej przerywanej porfiriiUse of gonadothropin – releasing hormone analog to prevent cyclic attacks of acute intermittent porphyria
tom
40
zeszyt
1
strona
35

AGNIESZKA GAJEWSKA

Rola receptora BCR (B-cell receptor) w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej z komórek B (PBL-B)The role of BCR (B-cell receptor) in the development of B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
38
zeszyt
4
strona
457

DONATA URBANIAK-KUJDA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, DARIUSZ WOŁOWIEC, IWONA PRAJS, JAROSŁAW DYBKO, MAREK KIEŁBIŃSKI STANISŁAW POTOCZEK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ekspresja receptorów NKG2A i NKG2D w subpopulacji limfocytów T u chorych na indolentne chłoniaki złośliwe nieziarniczeExpression of NKG2A and NKG2D receptors on lymphocytes T in patients with indolent non-Hodgkin lymphomas
tom
37
zeszyt
4
strona
475

JOANNA KOPEĆ-SZLĘZAK, JOLANTA WOŹNIAK

Znaczenie receptora CXCR4 (CD184) w układzie krwiotwórczym The role of receptor CXCR4 (CD184) in hematopoietic system
tom
37
zeszyt
3
strona
305

KRZYSZTOF GIANNOPOULOS,, ANNA DMOSZYŃSKA, JACEK ROLIŃSKI, Li LI, IWONA HUS, JACEK TABARKIEWICZ, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK, JOCHEN GREINER, MICHAEL SCHMITT

RHAMM/CD168 może stanowić nowy cel dla immunoterapii pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową RHAMM/CD168 might represent novel target for immunotherapy of patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
36
zeszyt
3
strona
317

BOŻENA KATARZYNA BUDZISZEWSKA, RENATA PIUSIŃSKA-MACOCH, KAZIMIERZ SUŁEK, ADAM STĘPIEŃ

Psychologiczne problemy rodziny pacjentów z chorobami nowotworowymi krwi w koncepcji systemowej Psychological problems of the Family of the patients with haematological malignancies in the system theory
tom
36
zeszyt
2
strona
17

JOANNA RUPA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Przydatność rokownicza mutacji genu fms-podobnej kinazy tyrozynowej 3 (FLT3) w chorobach limfo- i mieloproliferacyjnych Prognostic significance oj fms-like tyrosine kinase 3 gene (FLT3) mutations in lympho- and myeloproliferative disorders
tom
34
zeszyt
3
strona
287

ZOFIA MONIKA RUPNIEWSKA, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK

Stymulator limfocytów B z rodziny czynnika martwicy nowotworów i jego rola w regulacji komórki B B-lymphocyte stimulator (BLyS) a tumor necrosis factor family member in B cell regulation
tom
34
zeszyt
1
strona
61

JOANNA KOPEĆ-SZLĘZAK, JOLANTA WOŹNIAK

Znaczenie receptora c-Kit (CD 117) i czynnika wzrostu komórek macierzystych w układzie krwiotwórczym The role of c-Kit receptor (CD117) and Steel Factor (SLF) in haematopoietic system
tom
34
zeszyt
1
strona
49

JOANNA KOPEĆ-SZLĘZAK

Chemokiny i receptory chemokin w układzie krwiotwórczym Chemokines and chemokine receptors in hematopoietic system
tom
33
zeszyt
3
strona
269

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Czynnik martwicy nowotworów: przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego, molekularne mechanizmy ekspresji i udział w patogenezie chorób zapalnych i chłoniaków. Część II Tumor necrosis factor: signal transduction pathways, molecular mechanisms of expression and role in pathogenesis of inflammatory disorders and lymphomas. Part II
tom
33
zeszyt
2
strona
191

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Czynnik martwicy nowotworów: przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego, molekularne mechanizmy ekspresji i udział w patogenezie chorób zapalnych i chłoniaków. Część I Tumor necrosis factor: signal transduction pathways, molecular mechanisms of expression and role in pathogenesis of inflammatory disorders and lymphomas. Part I
tom
33
zeszyt
1
strona
67

ABDULNASER AWEDAN, AHLAM RAMADAN

Wirus opryszczki-8 u człowieka jako czynnik patogenetyczny w szpiczaku mnogim Human herpes virus-8 implicated in pathogenesis of multiple myeloma
tom
31
zeszyt
3
strona
241

MAGDALENA BONCLER, CEZARY WATAŁA

Rola receptora FcgRIIA w aktywacji płytek krwi oraz jego znaczenie w małopłytkowości zależnej od heparyny Role of FcgRllA receptor in platelet activation and its significance in heparin-induced thrombocytopenia
tom
31
zeszyt
1
strona
17

MAŁGORZATA CZYŻ

Regulacja ekspresji integryn The regulation of expression of integrins