Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
116

Sebastian Grosicki

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowymThe maintenance therapy in multiple myeloma
tom
42
zeszyt
2
strona
381

HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku mnogimMaintenance therapy in multiple myeloma
tom
42
zeszyt
2
strona
215

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, JAKUB DĘBSKI, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Jak obecnie leczyć chorego na szpiczaka mnogiego z niewydolnością nerek?How currently to treat multiple myeloma patient with renal failure?
tom
41
zeszyt
3
strona
423

KRZYSZTOF JAMROZIAK, KAMIL WNUK, ELŻBIETA ISKIERKA

Terapia amyloidozy pierwotnejTreatment of primary amyloidosis
tom
41
zeszyt
2
strona
261

AGNIESZKA KOSTUR, AGNIESZKA KULCZYŃSKA, JANUSZ KŁOCZKO

Proteasomy – nowy cel leczenia przeciwnowotworowegoProteasomes – a new target for anticancer therapy
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
39
zeszyt
3
strona
429

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, MARIAN KLINGER, BOGDAN DUBIŃSKI, DOMINIKA JEZIOR, JADWIGA HOŁOJDA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Niewydolność nerek w szpiczaku mnogim – stary problem w świetle nowych możliwości terapeutycznychRenal failure in multiple myeloma – new therapeutic options for the old problem
tom
39
zeszyt
2
strona
163

MARIA KRAJ

Wpływ nowych leków przeciwszpiczakowych na chorobę kości Multiple myeloma bone disease and novel anti-myeloma agents
tom
39
zeszyt
2
strona
139

ANNA DMOSZYŃSKA , KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Rola talidomidu i innych leków immunomodulujących w leczeniu szpiczaka plazmocytowego The role of thalidomide and other immunomodulatory drugs in multiple myeloma therapy
tom
37
zeszyt
3
strona
373

MARTA ZUBKOWICZ, BARBARA CEBULA, ANNA LINKE, AGNIESZKA JANUS, TADEUSZ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Cytotoksyczne działanie rapamycyny, inhibitora kinazy mTOR, stosowanej pojedynczo oraz w skojarzeniu z bortezomibem, inhibitorem proteasomu, na komórki szpiczaka mnogiego in vitro Cytotoxic activity of rapamycin, the mTOR kinase inhibitor, used alone or in combination with bortezomib, proteasome inhibitor, on multiple myeloma cells in vitro