Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
2
strona
117

JERZY HOŁOWIECKI

Przeszczepienie komórek krwiotwórczych w ostrych białaczkach szpikowychHaematopoetic stem cell transplantation for acute myeloblastic leucaemias
tom
40
zeszyt
2
strona
305

WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK

Aktualne wskazania do przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystychCurrent indications for the transplantation of hematopoietic stem cells
tom
39
zeszyt
3
strona
485

TOMASZ DZIECIĄTKOWSKI, MACIEJ PRZYBYLSKI, AGNIESZKA TOMASZEWSKA, TIGRAN TOROSIAN, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, MIROSŁAW ŁUCZAK

Porównanie dwóch metod ilościowego monitorowania zakażenia wirusem cytomegalii u pacjenta po allogenicznym przeszczepieniu szpiku z powodu ostrej białaczki szpikowejComparison of two qualitative methods used for monitoring of cytomegalovirus infection in a patient after unrelated bone marrow transplantation due to acute myeloid leukaemia
tom
35
zeszyt
3
strona
329

JOANNA IWANKIEWICZ, KRZYSZTOF KAŁWAK, DOROTA WÓJCIK, EWA BARG

Zaburzenia wzrastania u dzieci po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych - problem diagnostycznyi terapeutyczny Growth impairment in children after haematopoietic cell transplantation - a diagnostic and therapeutic problem
tom
35
zeszyt
1
strona
79

GRZEGORZ HELBIG, SŁAWOMIRA KRZEMIEŃ, JERZY WOJNAR, TOMASZ FRANCUZ, JERZY HOŁOWIECKI

Ocena aktywności elastolitycznej osocza u chorych z białaczkami szpikowymi, leczonymi allogeniczną transplantacją komórek hemopoetycznych (AlloHSCT) The evaluation of plasma elastolytic activity in patients with myeloid leukemias treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (AlloHSCT)
tom
34
zeszyt
4
strona
467

MARIA KOZŁOWSKA-SKRZYPCZAK, KRZYSZTOF SAWIŃSKI, JANUSZ HANSZ, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Rekonstytucja hematopoezy u chorych po transplantacji szpiku autologicznego w zależności od liczby przeszczepianych wielopotencjalnych komórek krwiotwórczych Hematopoietic reconstitution in patients after autologous bone marrow transplantation in relation to the number of grafted multipotential progenitors
tom
34
zeszyt
3
strona
361

DARIUSZ KATA, JERZY HOŁOWIECKI, JERZY WOJNAR, BOŻENA MARIAŃSKA

Izolowane pozaszpikowe wznowy u chorych z ostrą białaczką limfoblastyczną po allogenicznej transplantacji szpiku kostnego - opis 2 przypadków Isolated extramedullary relapses in patients with acute lymphoblastic leukaemia after allogeneic bone marrow transplantation - a report of 2 cases
tom
34
zeszyt
3
strona
331

JERZY HOŁOWIECKI, GRZEGORZ HELBIG, JERZY WOJNAR, SEBASTIAN GIEBEL, MAŁGORZATA KRAWCZYK, DARIUSZ KATA

Wyniki allotransplantacji szpiku u pacjentów z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej po autotransplantacji The results of allogeneic bone marrow transplantation in patients with acute lympboblastic leukemia, who relapsed after initial autologous transplantation
tom
34
zeszyt
2
strona
253

KAZIMIERZ HAŁABURDA, MICHAŁ WIŚNIEWSKI, JAN MACIEJ ZAUCHA, MARIA BIENIASZEWSKA, WITOLD PREJZNER, ANDRZEJ HELLMANN

Allogeniczne przeszczepienie szpiku kostnego u chorego z zespołem hypereozynofilowym Allogeneic bone marrow transplantation in a patient with hypereosinophilic syndrome
tom
33
zeszyt
2
strona
249

GRZEGORZ HELBIG, MARIA SADUŚ- WOJCIECHOWSKA, MAŁGORZATA KRAWCZYK-KULIŚ, JERZY HOŁOWIECKI

Allotransplantacja szpiku kostnego od ojca może być skutecznym zabiegiem ratunkowym w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej po autotransplantacji Allogeneic bane marrow transplantation from father to daughter as an effective, salvage procedure in a patient with acute lymphoblastic leukemia who relapsed after an autograft
tom
33
zeszyt
2
strona
231

MARIA KOZŁOWSKA-SKRZYPCZAK, JANUSZ HANSZ

Przyspieszona rekonstytucja granulo- i płytko tworzenia jeśli transplantację szpiku autologicznego przeprowadzano 72 godziny po zakończeniu terapii mieloablacyjnej wg programu Dexa-BEAM Faster granulo- and thrombopoietic engraftment if autologous marrow cells are transplanted 72 hours after Dexa-BEAM myeloablative therapy
tom
33
zeszyt
2
strona
153

TADEUSZ ROBAK, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w przewlekłej białaczce limfatycznej Stem-cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia
tom
33
zeszyt
1
strona
19

ANDRZEJ PLUTA, MAREK DUDZIŃSKI, KRZYSZTOF GUTKOWSKI, ANNA PLUTA

Białaczka limfatyczna przewlekła B-komórkowa: rokowanie i leczenie z uwzględnieniem grupy młodych chorych B-cell chronic lypmhocytic leukemia: prognosis and therapy including younger age group patients
tom
32
zeszyt
1
strona
43

JADWIGA FABIJAŃSKA-MITEK

Niedokrwistości autoimmunohemolityczne po przeszczepach szpiku Autoimmune haemolytic anaemia after-bone marrow transplantation
tom
31
zeszyt
4
strona
337

KAZIMIERZ SUŁEK

Zastosowanie interleukiny-2 w hematologii Application of interleukin-2 in hematology
tom
31
zeszyt
3
strona
285

JOLANTA GOŹDZIK, MAŁGORZATA IWOŁA, JANUSZ HANSZ

Występowanie i przebieg choroby resztkowej u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych przeszczepieniem allogenicznego szpiku w zależności od określonych czynników klinicznych i pracownianych Occurrence and course of minimal residual disease after allogeneic bone marrow transplantation in patients with chronic myeloid leukemia in dependence on some clinical and laboratory factors
tom
31
zeszyt
2
strona
153

JANUSZ HANSZ, KRZYSZTOF SAWINSKI, MARIA KOZŁOWSKA-SKRZYPCZAK

Rekonstytucja hematopoezy u chorych na białaczki szpikowe po transplantacji szpiku allogenicznego w zależności od liczby przeszczepianych wielopotencjalnych komórek krwiotwórczych Hematopoietic reconstitution in patients with myeloid leukemias after allogeneic bone marrow transplantation in dependence on the number of grafted multipotential progenitors