Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
2
strona
295

ALEKSANDRA BUTRYM, GRZEGORZ MAZUR, TOMASZ WRÓBEL, JUSTYNA DZIETCZENIA,
KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Zastosowanie bendamustyny w leczeniu B-komórkowych chłoniaków nieziarniczych – doświadczenie własneBendamustine in treatment of B-cell non-Hodgkin lymphomas – single centre experience
tom
42
zeszyt
2
strona
251

JUSTYNA DZIETCZENIA, TOMASZ WRÓBEL, GRZEGORZ MAZUR, DARIUSZ WOŁOWIEC,
ALEKSANDRA BUTRYM, EWA STEFANKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Bendamustyna +/– rytuksymab w leczeniu nawrotowych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej – doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwaEfficacy of bendamustine +/– rituximab in the treatment of chronic lymphocytic leukemia – single center experience and literature review
tom
41
zeszyt
2
strona
229

IWONA HUS, ANNA DMOSZYŃSKA

Bendamustyna jako nowa opcja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowejBendamustine as a new treatment option for chronic lymphocytic leukemia
tom
40
zeszyt
4
strona
887

ANITA ZABOROWSKA, BARBARA CEBULA-OBRZUT, IDA FRANIAKPIETRYGA, JERZY Z. BŁOŃSKI, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK, ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC

Wpływ bendamustyny zastosowanej pojedynczo lub w skojarzeniu z analogami nukleozydow purynowych na przeżywalność oraz apoptozę komorek przewlekłej białaczki limfocytowej w hodowli in vitroThe influence of bendamustine used either alone or in combination with purine nucleoside analogues on the viability and apoptosis of chronic lymphocytic leukemia cells in culture in vitro
tom
40
zeszyt
3
strona
571

ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC, ANITA ZABOROWSKA

Bendamustyna – struktura chemiczna, mechanizm działania i perspektywy zastosowania leczniczegoBendamustine – chemical structure, mechanism of action and possibilities of therapeutical applications
tom
39
zeszyt
2
strona
179

TADEUSZ ROBAK

Nowe leki w przewlekłej białaczce limfocytowej Novel drugs in chronic lymphocytic leukemia