Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
41
zeszyt
4
strona
557

PAWEŁ ROBAK, BARBARA CEBULA-OBRZUT, ANNA LINKE-SZEWCZYK, PIOTR SMOLEWSKI

Ocena aktywności cytotoksycznej nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308 w połączeniu z wybranymi lekami przeciwnowotworowymi na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w warunkach ex vivoCytotoxic effect of new etodolac analogues: SDX-101 and SDX-308 in combination with selected anti-neoplastic agents on chronic lymphocytic leukemia cells ex-vivo
tom
41
zeszyt
1
strona
65

PAWEŁ ROBAK, BARBARA CEBULA-OBRZUT, ANNA LINKE-SZEWCZYK, PIOTR SMOLEWSKI1

Cytotoksyczne działanie nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308, na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej ex vivoCytotoxic effect of New etodolac analogues: SDX-101 and SDX-308 on chronic lymphocytic leukemia cells ex vivo
tom
39
zeszyt
2
strona
197

EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, DOROTA KOCZKODAJ

Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu i jego rola w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its role in B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
38
zeszyt
2
strona
213

ZOFIA SZEMRAJ, KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Antygen CD38 jako czynnik prognostyczny w B-komórkowej przewlekłej białaczce limfocytowej Prognostic role of CD38 antigen in B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
37
zeszyt
3
strona
305

KRZYSZTOF GIANNOPOULOS,, ANNA DMOSZYŃSKA, JACEK ROLIŃSKI, Li LI, IWONA HUS, JACEK TABARKIEWICZ, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK, JOCHEN GREINER, MICHAEL SCHMITT

RHAMM/CD168 może stanowić nowy cel dla immunoterapii pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową RHAMM/CD168 might represent novel target for immunotherapy of patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
34
zeszyt
3
strona
287

ZOFIA MONIKA RUPNIEWSKA, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK

Stymulator limfocytów B z rodziny czynnika martwicy nowotworów i jego rola w regulacji komórki B B-lymphocyte stimulator (BLyS) a tumor necrosis factor family member in B cell regulation
tom
33
zeszyt
2
strona
169

ZOFIA MONIKA RUPNIEWSKA, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej. Część III. Delecje chromosomu 11q22.3-q23.1. Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia Part III. Deletions of chromosome bands 11q22.3-q23.1.
tom
32
zeszyt
3
strona
267

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, JACEK ROLIŃSKI

Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej. Część II. Aberracje chromosomu 12 Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia Part II. Chromosome 12 aberrations
tom
32
zeszyt
3
strona
255

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej. Część I. Przypuszczalne pierwotne zmiany genetyczne Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia. Part I. Putative primary genetic events