Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
4
strona
355

Grażyna Sobol, Agnieszka Mizia-Malarz, Halina Woś

Serum concentrations of proangiogenic cytokines (VEGF, bFGF) depending on the histopathological types of Hodgkin lymphoma in children – preliminary reportSurowicze stężenia cytokin proangiogennych (VEGF i bFGF) w zależności od rodzajów histopatologicznych chłoniaka Hodgkina u dzieci – doniesienie wstępne
tom
43
zeszyt
3
strona
277

Wosztyl Anna, Wołowiec Dariusz, Ziółkowska Ewelina, Robak Ewa, Korycka-Wołowiec Anna

Osoczowe stężenie cytokin limfo-i angiogennych u chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek BPlasma concentration of cytokins involved in lymph- and angiogenesis in diffuse large B-cell lymphoma
tom
42
zeszyt
4
strona
661

MAGDALENA CZEMERSKA, ANNA KRAWCZYŃSKA, ANNA SZMIGIELSKA-KAPŁON, AGNIESZKA PLUTA, ANNA WOLSKA, TADEUSZ ROBAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Osteopontyna – nowy marker angiogenezy w ostrej białaczce szpikowej (AML)Osteopontin – a new angiogenic factor which correlates with circulating endothelial cells in acute myeloid leukemia (AML)
tom
42
zeszyt
3
strona
357

DARIUSZ WOŁOWIEC

Angiogeneza i limfangiogeneza w chłoniakach złośliwych nieziarniczychAngiogenesis and lymphangiogenesis in non-Hodgkin’s lymphomas
tom
41
zeszyt
4
strona
453

MAGDALENA CZEMERSKA, TADEUSZ ROBAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Osteopontyna – białko regulujące angiogenezę i rozwój nowotworówOsteopontin – regulator of angiogenesis and tumorigenicity
tom
41
zeszyt
1
strona
21

ANNA WOSZTYL, ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC

Angiogeneza i limfangiogeneza oraz ich znaczenie w nieziarniczych chłoniakach złośliwychAngiogenesis and lymphangiogenesis and their role in non-Hodgkin’s lymphomas
tom
40
zeszyt
3
strona
621

MAGDALENA CZEMERSKA, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, BARBARA CEBULA, TADEUSZ ROBAK

Ocena ekspresji naczniowo-środbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w komorkach nowotworowych oraz osoczowego stężenia VEGF i łożyskowego czynnika wzrostu (PlGF) u chorych na ostrą białaczkę szpikowąEvaluation of intracellular vascular endothelial growth factor (VEGF) expression in leukemic blasts and plasma concentration of VEGF and placental growth factor (PlGF) in patients with acute myeloid leukemia
tom
39
zeszyt
2
strona
197

EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, DOROTA KOCZKODAJ

Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu i jego rola w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its role in B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
39
zeszyt
1
strona
9

JAKUB BOGUSZ, PIOTR SMOLEWSKI

Znaczenie przeciwciała monoklonalnego przeciw naczyniowo śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu (VEGF), bevazicumabu, w leczeniu guzów litych oraz chorób nowotworowych układu krwiotwórczego The role of monoclonal antibody against vascular endothelial growth factor (VEGF), bevazicumab, in treatment of solid tumors and hematologic malignancies
tom
38
zeszyt
2
strona
195

JOANNA GÓRA-TYBOR, ANNA KRAWCZYŃSKA

Krążące komórki śródbłonka – nieinwazyjny marker angiogenezy Circulating endothelial cells – a noninvasive angiogenesis marker
tom
38
zeszyt
2
strona
177

MONIKA MORDAK-DOMAGAŁA, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS

Angiogeneza w szpiczaku mnogim – implikacje kliniczne Angiogenesis in multiple myeloma – clinical implications
tom
38
zeszyt
2
strona
163

MAGDALENA WOŹNIACKA, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Angiogeneza w zespołach mielodysplastycznych Angiogenesis in myelodysplastic syndromes
tom
38
zeszyt
1
strona
75

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, TADEUSZ ROBAK, ANNA KRAWCZYŃSKA, AGNIESZKA PLUTA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, BARBARA CEBULA, EWA ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Kinetyka krążących komórek śródbłonka i ich apoptoza jako wykładnik odpowiedzi na leczenie u chorych na ostrą białaczkę szpikową Kinetics and apoptotic profile of circulating endothelial cells as an indicator of response to treatment in acute myeloid leukemia patients
tom
37
zeszyt
1
strona
47

EWA ROBAK, LILIANA KULCZYCKA, JOANNA TOMCZAK, ANNA SYSA-JĘDRZEJOWSKA

Rola cytokin angiogennych w patogenezie układowego tocznia rumieniowatego The role of angiogenesic cytokines in systemie lupus erythematosus pathogenesis
tom
35
zeszyt
4
strona
493

TOMASZ WRÓBEL

Angiogeneza w nowotworach hematologicznych Angiogenesis in haematologic malignancies
tom
35
zeszyt
1
strona
43

OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, JOANNA GÓRA-TYBOR, TADEUSZ ROBAK

Właściwości tetrapeptydu acetylo-N-Ser-Asp-Lys-Pro (AcSDKP) i jego wpływ na układ krwiotwórczy Properties of the tetrapeptide acetyl-N-Ser-Asp-Lys-Pro (AcSDKP) and its influence on hematopoiesis
tom
35
zeszyt
1
strona
15

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, ANNA KRAWCZYŃSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA SOBCZAK-PLUTA, TADEUSZ ROBAK

Trombospondyna-1 i jej znaczenie w biologii nowotworów układu krwiotwórczego Thrombospondin-1 and its role in the biology of hematological malignancies
tom
34
zeszyt
4
strona
459

ZBIGNIEW PASIEKA

Stężenie wybranych cytokin angiogennych we krwi obwodowej, a stopień zaawansowania klinicznego raka tarczycy Selected angiogenic cytokine peripheral blood concentration and clinical staging of thyroid cancer
tom
33
zeszyt
1
strona
5

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK

Angiogeneza i jej znaczenie w biologii ostrej białaczki szpikowej Angiogenesis and its role in the biology of acute myelogenous leukemia
tom
32
zeszyt
4
strona
375

JOANNA KOPEĆ-SZLĘZAK

Rola śródbłonka w funkcjonowaniu komórek krwi i szpiku Role of vascular endothelium in blood and bone marrow cells function