Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
1
strona
53

PAWEŁ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Współczesne poglądy na leczenie przewlekłej białaczki limfocytowejCurrent options of treatment of the chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
4
strona
557

PAWEŁ ROBAK, BARBARA CEBULA-OBRZUT, ANNA LINKE-SZEWCZYK, PIOTR SMOLEWSKI

Ocena aktywności cytotoksycznej nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308 w połączeniu z wybranymi lekami przeciwnowotworowymi na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w warunkach ex vivoCytotoxic effect of new etodolac analogues: SDX-101 and SDX-308 in combination with selected anti-neoplastic agents on chronic lymphocytic leukemia cells ex-vivo
tom
40
zeszyt
2
strona
181

TADEUSZ ROBAK

Treatment of rofractory and relapsed chronic lymphocytic leukemiaLeczenie nawrotowych i opornych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej
tom
39
zeszyt
4
strona
727

ANNA KORYCKA

Perspektywy leczniczego zastosowania nowych analogów nukleozydów purynowychPerspectives of therapeutical application of new purine nucleoside analogues
tom
39
zeszyt
2
strona
179

TADEUSZ ROBAK

Nowe leki w przewlekłej białaczce limfocytowej Novel drugs in chronic lymphocytic leukemia
tom
38
zeszyt
1
strona
15

ANNA KORYCKA, JERZY Z. BŁOŃSKI, TADEUSZ ROBAK

Forodezyna (BCX-1777, Immucylina H). Mechanizm działania i perspektywy klinicznego zastosowania nowego inhibitora fosforylazy nukleozydów purynowych Forodesine (BCX-1777, Immucillin H). Mechanism of action and potential clinical application of a new purine nucleoside phosphorylase inhibitor
tom
35
zeszyt
4
strona
477

ANNA KORYCKA

Interakcje analogów nukleozydów purynowych z innymi lekami w białaczkach szpikowych lnteractions of purine nucleoside analogues with other drugs in myeloid leukemias