Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

Desmopresyna u pacjentów z umiarkowaną hemofilią A: leczenie warte rozważenia

Desmopresyna (DDAVP) podnosi poziom endogennego czynnika VIII u chorych z hemofilią A. Wśród pacjentów z tym samym typem choroby obserwuje się bardzo duże różnice w odpowiedzi na stosowany lek. Pacjenci z niższą aktywnością czynnika VIII gorzej odpowiadają na stosowanie desmopresyny, w związku z tym rzadziej jest u nich stosowana. więcej »

Defibrotyd w profilaktyce zespołu niedrożności zatokowej wątroby/choroby zarostowej żył wątrobowych u dorosłych pacjentów wysokiego ryzyka - badanie jednoośrodkowe

Zespół niedrożności zatokowej wątroby (SOS; sinusoidal obstruction syndrome), znany również jako choroba zarostowa żył wątrobowych (VOD; hepatic veno-occlusive disease) jest poważnym powikłaniem po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (HCT). więcej »

Odpowiedź Masz we Krwi – kampania edukacyjna pod patronatem Krajowych Konsultantów w dziedzinie hematologii i medycyny pracy

Choć choroby krwi i szpiku kostnego mają różne przyczyny i objawy, łączy je jeden wspólny mianownik – nieprawidłowości, wykrywane w morfologii krwi obwodowej. więcej »

Diagnoza – nowotwór układu krwiotwórczego. Terminy, które warto znać

Oczekiwanie na diagnozę tak samo jak stawianie czoła już zidentyfikowanej chorobie nowotworowej jest niezwykle trudne. Pojawia się przerażenie oraz dezorientacja. Jak przygotować się do walki? więcej »

Nauka to nieustanna podróż - wywiad portalu hematoonkologia.pl z dr Kamilem Bojarczukiem

Na temat genezy drogi naukowej, korzyściach z kolejnych staży, klasyfikacji chłoniaków i specyfice pracy w amerykańskim zespołem badaczy w rozmowie z dr Kamilem Bojarczukiem. więcej »

Światowy Dzień Świadomości Chłoniaków

Wrzesień jest miesiącem Świadomości Nowotworów Układu Krwiotwórczego. W tym czasie zwracamy szczególna uwagę na tę grupę schorzeń o niespecyficznych objawach. Warto wiedzieć, że 15 września obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Chłoniaków. więcej »

Hematologia 2018 - Najnowsze doniesienia z konferencji EHA i aktualności z Polski – bezpłatna konferencja otwarta dla pacjentów

We wtorek 18 września w Warszawie odbędzie się konferencja: Hematologia 2018 - Najnowsze doniesienia z konferencji EHA i aktualności z Polski.Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązują zapisy a liczba miejsc jest ograniczona. Do udziału w konferencji zaproszeni są nie tylko lekarze ale także pacjenci. więcej »

Modernizacja Oddziału Klinicznego Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

"Mam nadzieję, że oddział będzie dobrze służył pacjentom, a lekarze dzięki niemu osiągną wiele sukcesów, nie tylko klinicznych, ale też dydaktycznych oraz naukowych" - mówił w poniedziałek dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ prof. Maciej Małecki. więcej »

Filgrastym po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

Rola filgrastymu w przyspieszaniu regeneracji układu granulocytarnego po chemioterapii jest dobrze ustalona. Dotyczy to również odnowy po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego u dorosłych. więcej »

4105 - znamy ilość miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów w jesiennej kwalifikacji

Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację na temat liczby rezydentur na najbliższe jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie. więcej »