Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Hematoonkologia.pl

Prof. Sebastian Giebel w rozmowie z prof. Gilles Salles

Rozmowa ekspertów na temat chłoniaka grudkowego podczas 28 Zjazdu PTHiT. więcej »

Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej I 11 października, Poznań

Zapraszamy na jesienne spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, które odbędzie się 11 października 2019 roku w Poznaniu, w hotelu Andersia przy okazji X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu szpiczaka i innych dyskrazji plazmocytowych. więcej »

Prof. Iwona Hus nowym prezesem PTHiT

Jednym z ważniejszych punktów XXVIII Zjazdu PTHiT były wybory nowego zarządu Towarzystwa. Nowym prezesem PTHiT została prof. dr hab. n. med. Iwona Hus. więcej »

Eksperci: nowa przełomowa terapia antynowotworowa - wkrótce w Polsce

Po raz pierwszy w Polsce wkrótce zostanie zastosowana nowa przełomowa metoda przeciwnowotworowa o nazwie CAR-T, ma ona pomóc w leczeniu jednej z odmian opornych na terapię chłoniaków – poinformowała PAP prof. Lidia Gil z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. więcej »

Choroba zarostowa żył wątrobowych - co wiemy o profilaktyce i leczeniu

Choroba zarostowa żył wątrobowych  (ang. veno-occlusive disease, VOD), nazywana także zespołem niedrożności zatokowej wątroby (ang. sinusoidal obstruction syndrome, SOS), to potencjalnie zagrażające życiu, rzadkie powikłanie występujące najczęściej po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. hematopoietic stem cell transplantation, HSCT). więcej »

28 Zjazd PTHiT | dzień II

Podsumowanie sesji odbywających się podczas drugiego dnia 28 Zjazdu PTHiT w Łodzi więcej »

Za nami wiele dobrego, przed nami kolejne wyzwania. Polscy hematolodzy o leczeniu chorób krwi

Jesteśmy świadkami historycznych zmian w hematologii: pacjenci cierpiący na przewlekłą białaczkę szpikową mają szansę na bezpieczne odstawienie leczenia, znacznie poprawiła się również sytuacja pacjentów zmagających się z mielofibrozą. Coraz więcej pacjentów hematologicznych zyskuje dostęp do terapii ratujących ich życie i zdrowie. Wciąż mamy jednak wiele wyzwań. W dniach 12-14 września w Łodzi odbywa się XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, na którym polscy eksperci, a także goście ze świata dyskutować będą o osiągnięciach w leczeniu chorób hematologicznych i wyzwaniach, przed którymi stoi polska hematologia. Novartis jest Partnerem Głównym XXVIII Zjazdu PTHiT.   więcej »

28 Zjazd PTHiT | dzień I

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem sesji odbywających się podczas zjazdu  PTHiT. więcej »

28 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hamatologów i Transfuzjologów

Przed nami najważniejsze wydarzenie w świecie polskiej hematologii i transfuzjologii. Tegoroczny 28 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hamatologów i Transfuzjologów odbędzie się w dniach 12-14 września w Łodzi. więcej »

Chorzy z najczęstszym nowotworem krwi nierówni w chorobie

Jest duża szansa, że od listopada pacjenci chorzy na oporną przewlekłą białaczkę limfocytową zostaną objęci programem lekowym dla ibrutynibu i wenetoklaksu – zapowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. więcej »