Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

To już VIII edycja Hematology Experts Forum | 22-23 lutego 2019

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych, Komitetu Naukowego oraz Novartis Oncology, zapraszają na konferencję naukową Hematology Experts Forum 2019, inaugurującą kolejny edukacyjny rok w obszarze hematologii. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2019 roku w Hotelu InterContinental przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie. więcej »

Przewlekła białaczka limfocytowa: prof. Tadeusz Robak podsumowuje najważniejsze doniesienia ASH 2018 [wideo]

Brytyjska organizacja dobroczynna Leukaemia Care podczas ostatniego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) zarejestrowała wypowiedź pana profesora Tadeusza Robaka dotyczącą postępów światowej medycyny w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem użyczonym nam przez Leukaemia Care. więcej »

Szpiczak plazmocytowy 2019 – wyzwania i potrzeby pacjentów | 23.01.2019

Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka zapraszają do udziału w konferencji "Szpiczak plazmocytowy 2019 – wyzwania i potrzeby pacjentów", która odbędzie się 23 stycznia 2019 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie. więcej »

ASH 2018 | Schematy leczenia oparte na wenetoklaksie u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii

Zastosowanie wenetoklaksu w terapii ostrej białaczki szpikowej przyciąga ostatnio coraz więcej uwagi. Wenetoklaks to selektywny inhibitor BCL-2, białka przeciwapoptotycznego, które odgrywa kluczową rolę w regulacji wewnętrznego (mitochondrialnego) szlaku aktywacji apoptozy. Wykazano, że nadekspresja BCL-2 w komórkach AML wiąże się ze złym rokowaniem i może warunkować oporność na chemioterapię. więcej »

Inhibitory punktu kontroli (CPIs) przed i po transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych: broń obosieczna. Zwiększone ryzyko choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi wskutek ekspozycji na CPIs przed i po transplantacji alogenicznej.

Komórki nowotworowe mogą unikać ataku immunologicznego wykorzystując immunologiczne mechanizmy kontrolne, m.in. aktywując limfocyty T do ekspresji receptorów CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) oraz PD-1 (Programmed Death-1). więcej »

Spotkanie edukacyjne Bridge Meeting - relacje cyfrowe dostępne

W październiku ubiegłego roku w Poznaniu odbyło się spotkanie edukacyjne Bridge Meeting. więcej »

CLL i DLBCL: doniesienia z ASH 2018 oczami eksperta

Najważniejsze wiadomości z 60. spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA przedstawione przez dr Bartosza Pułę z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. więcej »

4. Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego

Powszechność chorób nowotworowych sprawia, że warto wiedzieć, co zrobić w zetknięciu z diagnozą oraz jak pomóc sobie i swoim bliskim. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tą tematyką – osoby chore, ich bliskich, personel medyczny oraz studentów. Forum będzie okazją do wymiany wiedzy oraz doświadczeń m.in. z zakresu medycyny, psychoonkologii, dietetyki czy rehabilitacji. więcej »

Prof. Grzegorz Helbig: Ibrutynib - obraz postępu w światowej hematoonkologii

W listopadzie 2018 roku w Katowicach odbyło się spotkanie poświęcone praktycznemu wykorzystaniu ibrutynibu w leczeniu pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. więcej »

Szpiczak plazmocytowy: w porównaniu z innymi krajami europejskimi wypadamy gorzej

- Refundacja pomalidomidu to krok naprzód, ale niestety nie zaspokaja wszystkich potrzeb - powiedział Medexpressowi prof. Krzysztof Jamroziak, hematoonkolog z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. więcej »