Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

Chce się żyć ..

Rozpoznanie choroby nowotworowej to wyzwanie, zarówno dla chorego jak i jego rodziny. Stawienie jej czoła wymaga siły i determinacji. Zapraszamy do obejrzenia niezwykłej historii walki o życie, którą stoczyła Grażyna Elend. O szpiczaku dowiedziała się kilka lat temu... więcej »

Przewaga brentuksymabu vedotin w politerapii chorych na chłoniaka Hodgkina

Brentuksymab vedotin, koniugat przeciwciała anty-CD30 z lekiem, został zatwierdzony w terapii chorych na nawrotowego i opornego chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) a obecnie analizowany jest w politerapii. więcej »

Jak każdy z nas może włączyć się do walki z nowotworami krwi? Zostając Dawcą szpiku i komórek macierzystych!

Każdego roku na świecie około 840 000 osób słyszy diagnozę - nowotwór krwi. To choroba, która nie zna granic, może przyjść do każdego, bez względu na wiek, płeć, status społeczny. To także choroba „bez winy” – dotyka osób, które dbają o zdrowie, unikają używek czy innych ryzykownych zachowań. Nowotwory krwi to również takie specyficzne choroby, w których lekiem może być drugi człowiek. Dawca. Bo każdy z nas może pomóc w walce z nowotworami krwi. więcej »

Szpiczak plazmocytowy - cel pierwszorzędny Polskiej Grupy Szpiczakowej

Refleksje na temat historii, aktualnych zadań i planów afiliowanej przy Polskim Towarzystwie Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) Polskiej Grupy Szpiczakowej (PGSz) jej założycielki i przewodniczącej prof. Anny Dmoszyńskiej. więcej »

I Bieg Hematologa - relacja

Podczas III Międzynarodowej Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna w Kazimierzu Dolnym odbył się po raz pierwszy Bieg Hematologa. Uczestnicy spotkania pokonali dystans 4,4 km, w tym trudny stromy odcinek prowadzący do kazimierskiego zamku. Zawodnicy dopingowani byli gorąco przez koleżanki, które wcieliły się w rolę cheerleader'ek  i kolegów hematologów z całej Polski. więcej »

Indukcja tolerancji immunologicznej u chorych na hemofilię A

Hemofilia A należy do chorób uwarunkowanych genetycznie, dziedziczonych w sposób sprzężony z płcią. Chorują na nią mężczyźni, a kobiety są nosicielkami genu hemofilii. Choroba objawia się niedoborem czynnika krzepnięcia VIII, a jej głównym objawem są krwawienia. W leczeniu i profilaktyce krwawień stosuje się koncentraty czynnika VIII (factor VIII, FVIII). Najpoważniejszym powikłaniem leczenia hemofilii jest wytworzenie przez chorego przeciwciał przeciw czynnikowi krzepnięcia VIII zwanych inhibitorem. Inhibitory występują u ok 30% chorych na ciężką hemofilię A, utrudniają leczenie choroby oraz powodują one znaczne pogorszenie jakości życia pacjenta. więcej »

Zmęczenie, starzenie się, a może jednak choroba? Odpowiedź masz we krwi!

Rusza nowa kampania edukacyjna dedykowana chorobom krwi i szpiku, w tym nowotworom hematologicznym. więcej »

Infuzja limfocytów dawcy w przypadku nawrotów nowotworów hematologicznych po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego

Infuzja limfocytów dawcy (DLI) jest jedną z opcji terapeutycznych dla chorych z nawracającymi lub opornymi na leczenie nowotworami hematologicznymi po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT). DLI może po części wzmocnić efekt przeszczep przeciwko nowotworowi (GvT), jednak czasami może wywoływać śmiertelne zdarzenia niepożądane, takie jak: ciężka postać choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GvHD) oraz aplazję szpiku kostnego. więcej »

EHA-PTHiT Hematology Tutorial on Myeloid and Lymphoid Leukemias

Following successful previous editions, EHA is organizing the third two day tutorial in close collaboration with the Polish Society of Hematology and Transfusion Medicine on “Myeloid and Lymphoid Leukemias”.  więcej »

Wyniki przeszczepienia haploidentycznego u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wysokiego ryzyka

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT), wykonane u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) wysokiego ryzyka, może dawać długotrwałą kontrolę nad chorobą. W ostatnich latach w tej grupie chorych zainteresowanie zyskują haploidentyczne alloHSCT, z uwagi na lepsze wyniki leczenia cyklofosfamidem po transplantacji. Nie ma jednak danych pochodzących z badań klinicznych dowodzących wyższości przeszczepienia haploidentycznego nad alloHSCT od niespokrewnionego dawcy zgodnego w tej populacji. więcej »