Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Hematoonkologia.pl

Terapia łączona wenetoklaks plus rytuksymab u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową – skuteczność i stosowanie

Prof. Krzysztof Giannopoulos odpowiada na pytanie czy dodanie rytuksymabu do tak nowoczesnego i skutecznego leczenia jakim jest wenetoklaks poprawi skuteczność terapii. więcej »

Dobre informacje dla chorych z PBL

Rekomendacja prezesa AOTMiT (Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) więcej »

Najciekawsze doniesienia 24. kongresu EHA - choroba Gauchera - dr Marzena Wątek

Sesja Sherlocka Holmesa podczas 24. kongresu EHA w Amsterdamie - wypowiedź pani dr Marzeny Wątek (IHiT, Warszawa) dla portalu hematoonkologia.pl. więcej »

CAR-T – najnowocześniejsza metoda leczenia chłoniaków

CAR-T – najnowocześniejsza metoda leczenia nowotworów. Bardzo kosztowna i zmyślna, ale też i niezwykle skuteczna – tak bardzo, że pomaga w przypadkach beznadziejnych. W Polsce na razie niedostępna – ale już jesienią 2019 r. może się to zmienić. O jasnych i ciemnych stronach terapii CAR-T, niezwykłym potencjale metody, która otworzyła drzwi do zupełnie nowego sposobu leczenia nowotworów w rozmowie z prof. dr. hab. n. med. Sebastianem Giebelem. więcej »

Najciekawsze doniesienia 24. kongresu EHA - chłoniak grudkowy - prof. Dreyling

Wywiad z prof. Martinem Dreylingiem na temat wpółczesnych metod leczenia chłoniaka grudkowego. więcej »

Chłoniaki - to należy wiedzieć

Chłoniaki to choroby nowotworowe wywodzące się z komórek tkanki limfoidalnej (chłonnej), w odniesieniu do których notuje się w ostatnich latach niepokojący wzrost częstości występowania. To bardzo zróżnicowana grupa schorzeń – co przekłada się na przebieg choroby, rokowania i dobór sposobu leczenia. więcej »

Najciekawsze doniesienia 24. kongresu EHA - wyniki badania GALLIUM

Prof. Iwona Hus w rozmowie z prof. Judith Trotman (Sidney, Australia) o wynikach badania GALLIUM - zastosowanie chemioterapii opartej na obinutuzumabie w pierwszej linii terapii chłoniaka grudkowego. więcej »

Odkrycie Polaków: rak wysyła do węzłów chłonnych "złośliwe oprogramowanie"

Polscy naukowcy odkryli nowy mechanizm, którym posługują się komórki nowotworowe, by oszukać układ odpornościowy. Komórki raka mogą wysyłać do węzłów chłonnych "złośliwe oprogramowanie" blokujące działanie limfocytów. Trwają już prace nad terapią wykorzystującą tę wiedzę. więcej »

Stosowanie obinutuzumabu zamiast rytuksymabu u chorych na chłoniaka grudkowego w pierwszej linii leczenia ogranicza śmiertelność związaną z progresją choroby

Immunochemoterapia oparta na rytuksymabie jest standardem leczeniach chorych na chłoniaka grudkowego. Obinutuzumab jest przeciwciałem monoklonalnym anty-CD20 typu II zmodyfikowanym metodami glikoinżynieryjnymi w celu zwiększenia immunogenności. U chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową zastąpienie rytuksymabu obinutuzumabem spowodowało zmianę standardu postępowania u osób niekwalifikujących się do intensywniejszych schematów immunochemioterapii. więcej »

Rozliczanie świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych w hematoonkologii. Webinar cz. 3/3

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnią częscią webinarium poświęconego zasadom rozliczania świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych w hematoonkologii. W spotkaniu prowadzonym przez prof. Krzysztofa Giannopoulosa wzięli udział eksperci specjalizujący się w prawnych aspektach rozliczeń w placówkach medycznych, mecenas Agnieszka Wiciak-Obrębska, pan Rafał Janiszewski i dr Artur Fałek. Webinaium poświęcone jest problematyce działalności medycznej od strony prawnej i tego, jak leczenie pacjentów wygląda od strony systemu opieki zdrowotnej i rozliczeń z płatnikiem. więcej »