Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

Daratumumab zmienia standard terapii nowo rozpoznanego szpiczaka

Kombinacja bortezomibu, melfalanu i prednizonu jest standardem w terapii nowo zdiagnozowanych chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) niekwalifikujących się do autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych. więcej »

Prof. Jakubowiak: 23. Kongres EHA podsumowuje świetny rok dla pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego

Profesor Andrzej Jakubowiak (The University of Chicago Medicine): 23. Kongres EHA podsumowuje świetny rok dla pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego. Kongres EHA to najnowsze doniesienia dotyczące leczenia szpiczaka plazmocytowego i badań nad tą chorobą. więcej »

Dr Monika Długosz-Danecka: leczenie chłoniaka z komórek płaszcza w polskich warunkach

Dr Monika Długosz-Danecka: co w polskich warunkach możemy zaproponować pacjentom z chłoniakiem z komórek płaszcza. więcej »

Acta Haematologica Polonica - w nowej formule wydawniczej już dostępne on-line

Zmiana sposobu wydawania Acta Haematologica Polonica jest związana z likwidacją działu czasopism w Elsevier Polska. W nowej formule wydawniczej czasopismo będzie wydawane on-line przez Wydawnictwo Sciendo oraz w wersji papierowej w języku polskim i angielskim przez Wydawnictwo Czelej. więcej »

Konsensus dotyczący monitorowania MRD w ostrej białaczce szpikowej

Mierzalna choroba resztkowa (MRD – measurable disease, dawniej określana jako minimalna) w ostrej białaczce szpikowej (AML – acute myeloid leukemia) jest niezależnym czynnikiem prognostycznym w okresie po zakończonym leczeniu po diagnozie, który wraz z pozostałymi, dobrze znanymi czynnikami jest istotny przy stratyfikacji ryzyka i planowaniu leczenia. więcej »

Podsumowanie wypowiedzi ekspertów z 3. Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna w Kazimierzu Dolnym

Poniżej znajdą państwo wszystkie wypowiedzi ekpertów jakie udało się naszemu portalowi zarejestrować podczas tegorocznej edycji konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna. więcej »

Słupsk: szpital wojewódzki ma oddział transplantacji szpiku kostnego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku ma własny oddział transplantacji szpiku kostnego - pacjenci nie będą musieli jeździć do Gdańska. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,7 mln zł. Pierwsi pacjenci leczeni z powodu ostrych białaczek i przygotowania do przeszczepu będą przyjmowani w Słupsku od 15 lipca. więcej »

Alloplastyka stawu łokciowego u chorych na hemofilię

Hemofilia A charakteryzuje się niedoborem czynnika krzepnięcia VIII, zaś hemofilia B niedoborem czynnika krzepnięcia IX. Zależnie od stopnia niedoboru chorobę dzieli się na postać ciężką, umiarkowaną i łagodną. Charakterystycznym objawem ciężkiej hemofilii są samoistne wylewy do stawów. więcej »

Prof. Krzysztof Chojnowski - Małopłytkowość immunologiczna (ITP)

Profesor Krzysztof Chojnowski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi omawia zagadnienie małopłytkowości immunologicznej (ITP): epidemiologie, diagnostykę, standardy leczenia oraz wyzwania w trakcie postępowania z tą chorobą więcej »

Denosumab vs kwas zoledronowy w terapii zmian kostnych w szpiczaku

W przebiegu szpiczaka plazmocytowego obserwuje się liczne zmiany osteolityczne, które mogą prowadzić do osłabienia struktury kości i złamań. więcej »