Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

Hematologia - Jak leczę... w 2017 roku

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji „Hematologia. Jak leczę… w 2017 roku”, organizowanej pod patronatem naukowym Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz PTHiT. więcej »

Choroba von Willebranda - laboratoryjne monitorowanie w okresie okołooperacyjnym

Choroba von Willebranda (von Willebrand disease, VWD) stanowi wrodzoną skazę krwotoczną  występującą z częstością od 1:100 do 1:10 000 mieszkańców. więcej »

Prof. Sebastian Giebel: Poprawa wyników leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

Wypowiedź prof. Sebastiana Giebela dotycząca poprawy wyników leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną. więcej »

Postępowanie w profilaktyce i leczeniu powikłań w jamie ustnej po leczeniu onkologicznym

Na łamach naszego portalu publikujemy rekomendacje dotyczące postępowania w profilaktyce i leczeniu powikłań w jamie ustnej po leczeniu onkologicznym dla lekarzy i pielęgniarek. więcej »

Powikłania w jamie ustnej w wyniku leczenia nowotworów

Większość społeczeństwa zdaje sobie sprawę z częstych działań niepożądanych terapii przeciwnowotworowej, takich jak nudności czy utrata włosów. Jednak większość ludzi nie jest świadoma faktu, że u jednej trzeciej chorych poddanych leczeniu przeciwnowotworowemu dochodzi do rozwoju powikłań w jamie ustnej. Powikłania te występują na skutek zabiegów, terapii lub samej choroby nowotworowej podczas której zwiększa się ryzyko wystąpienia ich w jamie ustnej. Większość terapii przeciwnowotworowych, w tym chemio- i radioterapia, może wywierać niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej i uzębienia pacjenta. więcej »

Zastosowanie globuliny antytymocytarnej może poprawiać rokowanie w allogenicznych przeszczepach komórek szpiku kostnego od dawców niespokrewnionych w leczeniu MDS

Liczne doniesienia wskazują, że zastosowanie leków hipometylujących w leczeniu zespołów mielodysplastycznych (MDS) istotnie poprawia rokowanie pacjentów, jednak z czasem nieuchronnie dochodzi do utraty odpowiedzi na stosowane terapeutyki. więcej »

Prof. Niederwieser doktorem h.c. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Niemiecki hematolog, twórca Światowej Sieci Przeszczepiania Krwi i Szpiku prof. Dietger Niederwieser otrzymał w poniedziałek tytuł doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).   więcej »

CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM - zapraszamy na kolejną edycje

W dniach 02-03 lutego 2017 roku odbyła się Konferencja CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment oraz spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. więcej »