Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

Prof. Tadeusz Robak: XXVII Zjazd PTHiT

XXVII Zjazd PTHiT w Warszawie Prof. Tadeusz Robak - Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów podkreśla międzynarodowy charakter spotkania oraz zaprasza na sesje edukacyjne toczące się w ramach zjazdu. więcej »

Witamy na XXVII Zjeździe PTHiT

Serdecznie zapraszamy na videorelację ze spotkania Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.    więcej »

Przewlekła Białaczka Szpikowa. Kiedyś śmiertelna, dziś przewlekła – pacjenci z perspektywą odstawienia leczenia

W dniach 21-23 września br. Warszawa gościć będzie światowej sławy ekspertów hematologii i transfuzjologii. Wezmą oni udział w XXVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wyjątkowo obrady tegorocznego Zjazdu zbiegły się w czasie z Międzynarodowym Dniem Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej  – World CML Day, który każdego roku na całym świecie obchodzony jest 22 września.   więcej »

XXVII Zjazd PTHiT TV On-line - bądź na bieżąco

W dniach 21-23 września 2017 roku podczas XXVII  Zjazdu PTHiT w Warszawie hematolodzy z Polski i ze świata będą dyskutowali o przełomach w leczeniu chorób krwi jakie dokonały się w minionym roku. więcej »

Profilaktyka Emicizumabem w Hemofilii A z Inhibitorem

Emicizumab (ACE910) jest rekombinowanym, humanizowanym, bispecyficznym przeciwciałem monoklonalnym, które łączy aktywny czynnik IX z czynnikiem X przywracając funkcję brakującego aktywnego czynnika VIII, niezbędnego dla efektywnej hemostazy. Ze względu na unikalną strukturę emicizumab nie jest inaktywowany przez obecne u pacjentów inhibitory do czynnika VIII, nie powoduje również powstania nowych tego typu inhibitorów. więcej »

Schemat pomalidomid, bortezomib, deksametazon wysoce skuteczny w SzP opornym na lenalidomid

W próbie klinicznej I/II fazy badacze ze Stanów Zjednoczonych oceniali maksymalne tolerowane dawki (MTD), bezpieczeństwo oraz skuteczność leczenia pomalidomidem, bortezomibem i deksametazonem (PVD) chorych na nawrotowego/opornego na leczenie lenalidomidem szpiczaka plazmocytowego (SzP). więcej »

Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach – dowiedz się więcej

15 września to dobry moment by propagować wiedzę o chłoniakach. Poleć swoim pacjentom rzetelne źródło wiedzy o chłoniakach. więcej »

Resort zdrowia chce stworzyć zachęty do współpracy sektora publicznego z branżą farmaceutyczną

Polska służba zdrowia może znacząco skorzystać na rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym. Polem do takich działań są inwestycje, działalność badawczo-rozwojowa oraz współpraca na rzecz ułatwiania pacjentom dostępu do nowych terapii. Ministerstwo Zdrowia chce wypracować system, który stworzy zachęty i usprawni współpracę z firmami farmaceutycznymi. więcej »

Sponsorowana Sesja Edukacyjna firmy Celgene podczas XXVII Zjazdu PTHiT

Serdecznie zapraszamy na sponsorowaną sesję edukacyjną firmy Celgene pt. MM treatment standards in Europe and in Poland, która odbędzie się w piątek, 22 września 2017, godz. 10:00 – 10:45 w Centrum Konferencyjnym Hotelu Hilton Sala B, podczas XXVII Zjazdu PTHiT. więcej »

Czynniki prognostyczne u chorych na oporną lub nawrotową ostrą białaczkę szpikową poddanych alloHSCT

Całkowitą remisję (CR) po zastosowaniu chemioterapii 3+7 osiąga 60-70% chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) < 60rż i 40-50% pacjentów > 60 rż, którzy otrzymali podobny schemat leczenia indukcyjnego co młodsi chorzy. Pacjenci z nawrotem ostrej białaczki szpikowej osiągają drugą całkowitą remisję w 30-45% przypadków po zastosowaniu bardziej agresywnych schematów leczenia reindukującego. więcej »