Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

Prof. Plesner: Pomalidomid - kiedy i jak stosować?

Wypowiedź światowego eksperta w dziedzinie szpiczaka plazmocytowego na temat terapii pomalidomidem - kiedy i jak stosować tę cząsteczkę. więcej »

Tocilizumab w leczeniu ciężkiej sterydo-opornej ostrej GVHD dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Sterydo-oporna (SR; steroid-refractory) postać ostrej choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi z zajęciem przewodu pokarmowego (GI GVHD) wiąże się z bardzo niekorzystnym rokowaniem i wysoką śmiertelnością. Interleukina 6 (IL-6) jest plejotropową cytokiną zaangażowaną w fizjologię wielu chorób o etiologii immunologicznej. Odgrywa krytyczną rolę w różnicowaniu się limfocytów B i T, promuje rekrutację i działa anty-apoptotycznie na limfocyty T oraz jest ważnym mediatorem odpowiedzialnym za przemieszczanie się komórek do tkanek objętych zapaleniem i narządów limfatycznych.  więcej »

Wywiad z prof. Anną Dmoszyńską - rola nowoczesnych leków w leczeniu szpiczaka plazmocytowego 2018

Wywiad z Profesor Anną Dmoszyńską - przewodniczącą Polskiej Grupy Szpiczakowej, zarejestrowany podczas 3. Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna w Kazimierzu Dolnym. więcej »

Nawracające krwawienia u noworodka. Niedobór czynnika VII. Opis przypadku.

Masywne krwawienia występujące u noworodków mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Diagnostyka różnicowa jest podstawą właściwego rozpoznania i efektywnego leczenia. więcej »

Leczenie skojarzone ibrutynibu oraz rytuksymabu poprawia wyniki leczenia pacjentów z makroglobulinemią Waldenströma – wyniki badania iNNOVATE

Ibrutynib potwierdził swoją skuteczność leczenia w nowotworach wywodzących się z limfocytów B, m.in. w chłoniaku z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) oraz przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL, chronic lymphocytic leukemia). więcej »

Oni po prostu chcą żyć

Pacjenci z CLL czekają na lek ratujący życie, czy znajdzie się na wrześniowej liście leków refundowanych? więcej »

Know AML - globalna inicjatywa na rzecz zwiększania świadomości na temat ostrej białaczki szpikowej

AML (ang. acute myeloid leukemia) - czyli ostra białaczka mieloblastyczna/szpikowa jest agresywnym rakiem krwi i szpiku kostnego. Jest to najczęstsza postać ostrej białaczki u dorosłych. Może objawiać się między innymi brakiem tchu, siniakami, gorączką, osłabieniem i zakażeniami. więcej »

Rola dietetyka w terapii onkologicznej

Walka z nowotworem wymaga holistycznego podejścia do problemu, które uwzględni wszystkie czynniki jakie mogą mieć wpływ na poprawę jakości życia osoby chorej. Istotne miejsce w terapii zajmuje dietetyka onkologiczna, która dzięki zastosowaniu odpowiednich form wsparcia pomaga pacjentom mierzyć się z dolegliwościami występującymi w trakcie terapii takimi jak nudności, biegunki, zaparcia czy utrata apetytu – która jest jedną z przyczyn prowadzących do niedożywienia chorych. więcej »

Efekt GVHD / GVL indukowany ponatinibem u chorej z nawrotem ALL Ph(+) bez mutacji T315I po alloHSCT

Chromosom Philadelphia (Ph) gen hybryda bcr/abl, reprezentuje zmianę cytogenetyczną/molekularną, która występuje w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) u niemal 20–30% dorosłych chorych i u prawie 3% pacjentów pediatrycznych w momencie rozpoznania choroby. więcej »

Ruszyła nowa strona Polskiej Sieci Amyloidozy

W Polsce borykamy się z problemem wczesnego i właściwego rozpoznania różnych typów amyloidoz oraz brakiem wyspecjalizowanych ośrodków referencyjnych. Ten stan chce poprawić Polska Sieć Amyloidozy – projekt zainicjowany przez grupę specjalistów różnych dziedzin. więcej »