Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

"Rzeczpospolita babska" - na rzecz pacjentów chorych na białaczkę

"Lubelska Akcja Charytatywna" - "Znani, a nieznani"  organizuje w tym roku dwa spektakle pod znamiennym tytułem "Rzeczpospolita babska", z których dochód zostanie przeznaczony dla Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Białaczki, działającego w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK 1.  więcej »

Skuteczność niwolumabu w nawrotowym/opornym cHL – wyniki przedłużonej obserwacji badania CheckMate 205

Zmiany genetyczne powodujące nadekspresję ligandów receptora programowej śmierci-1 (PD-1) są powszechne w klasycznym chłoniaku Hodgkina (ang. classic Hodgkin lymphoma, cHL). Niwolumab, inhibitor punktu kontrolnego PD-1, we wstępnych analizach jednej z trzech grup badania CheckMate 205 okazał się skutecznym w nawrotowym/opornym cHL po autologicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT). więcej »

Ibrutynib + rytuksymab może stanowić nowy standard leczenia chorych na makroglobulinemię Waldenströma

Monoterapia ibrutynibem jest skutecznym lekiem chorych na nawrotową makroglobulinemię Waldenströma (WM), rzadką postać chłoniaka z komórek B. więcej »

Dlaczego słońce szkodzi skórze, a zwłaszcza skórze pacjentów z wywiadem onkologicznym?

Dr n. med. Joanna Czuwara, specjalista dermatolog, dermatopatolog z Katedry i Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśnia, jaki wpływ na skórę ma słońce i dlaczego jest ono szczególnie niekorzystne dla pacjentów onkologicznych. więcej »

100 historii na stulecie niepodległości

11 listopada w Collegium Nowodworskiego przy ul. Św. Anny 12 w Krakowie odbędzie się spotkanie promocyjne książki „Wszystkie twarze szpiczaka. 100 historii chorych na szpiczaka plazmocytowego na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. więcej »

Dostępność do dwóch leków w białaczce szpikowej jest utrudniona, choć są refundowane

Dostęp do dwóch skutecznych leków możliwych do zastosowania u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową bywa utrudniony, ze względu na koszty oraz konstrukcję kryteriów w programie lekowym - ocenia dr hab. Tomasz Sacha, adiunkt w Klinice Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. więcej »

Doświadczenia francuskich lekarzy z zastępczą terapią immunoglobulinami we wtórnych niedoborach odporności związanych z nowotworami hematologicznymi

W nieinterwencyjnym, prospektywnym francuskim badaniu przekrojowym scharakteryzowano chorych na wtórne niedobory odporności (ang. secondary immunodeficiencies, SID) związane z hematologicznymi nowotworami złośliwymi, którzy rozpoczęli terapię zastępczą immunoglobulinami. więcej »

II Interdyscyplinarna Konferencja Amyloidoza - relacje dostępne

II Interdyscyplinarna Konferencja Amyloidoza odbyła się w dniach 19-20 października 2018 r. w Warszawie. więcej »

Alotransplantacje haploidentyczne z cyklofosfamidem potransplatacyjnym u pacjentów wysokiego ryzyka

Transplantacje haploidentyczne (Haplo-Tx) są ważną alternatywą dla pacjentów z nowotworami hematologicznymi nie posiadających dawcy zgodnego w HLA. W ostatnim numerze Annals of Hematology opublikowano wyniki transplantacji przeprowadzone u 70 pacjentów wysokiego ryzyka poddanych procedurze na Oddziale Hematologii w Turynie w latach 2010-2017. więcej »

Wsparcie w terapii szpiczaka plazmocytowego - dieta

Terapia onkologiczna to nie tylko wykorzystanie najnowszej wiedzy medycznej. W procesie leczenia równie ważne co dostępność do leków istotne jest wsparcie psychologiczne, dietetyczne oraz pomoc rehabilitacyjna. więcej »