Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

Skuteczność i bezpieczeństwo połączenia obinutuzumabu i wenetoklaksu po wstępnej terapii bendamustyną w PBL

Terapeutyki celowane, jak obinutuzumab, przeciwciało anty-CD20 typu II czy wenetoklaks, antagonista BCL2, wykazały imponującą aktywność w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL). więcej »

21 kwietnia | Dzień Świadomości AML

21 kwietnia po raz kolejny będziemy mieli okazję pokazać swoją solidarność i wsparcie dla chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz/AML). więcej »

Refundacja daratumumabu i karfilzomibu jest konieczna - Polska Grupa Szpiczakowa apeluje do Ministra Zdrowia

Refundacja daratumumabu i karfilzomibu jest konieczna. Leki te odpowiadają na pilne potrzeby pacjentów z nawrotem szpiczaka plazmacytowego i opornością na dotychczas stosowane w Polsce terapie i dają szansę, przynajmniej części z nich, na powrót do czynnego życia. więcej »

Dr hab. Dominik Dytfeld: leki immunomodulujące - podstawa terapii szpiczaka plazmocytowego

Wypowiedź pana dr hab. Dominika Dytfelda podczas ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA na temat stosowania lenalidomidu u chorych z zespołem mielodysplastycznym niskiego ryzyka z del(5q). więcej »

Jacek Gugulski: w hematoonkologii programy lekowe są nazbyt zawężone

Dziękujemy za nowe leki, które się pojawiły w refundacji - mówi Jacek Gugulski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową. Uważa jednak, że "Europa nam ucieka" w dostępie do nowoczesnych terapii. więcej »

Kliniczne znaczenie ultraczułego oznaczania mutacji TP53 w PBL

Mutacje genu TP53 i delecja chromosomu 17p w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL) są znanymi, dobrze scharakteryzowanymi markerami związanymi z krótszym przeżyciem wolnym od progresji (ang. progression-free survival, PFS) i całkowitym przeżyciem (ang. overall survival, OS) po chemioimmunoterapii. więcej »

O przyszłości Polskiej Grupy Szpiczakowej w rozmowie z Dominikiem Dytfeldem

Wypowiedź dr hab. Dominika Dytfelda dla portalu hematoonkologia.pl. Dr hab. Dytfeld jest reprezentantem nowego prezydium Polskiej Grupy Szpiczakowej, która ukonstytuowała się podczas ostatniego spotkania PGSz w trakcie konferencji Current and Future Perspectives of MM & Other Hematological Malignancies Treatment w Warszawie. więcej »

Choroba jako retusz rzeczywistości. Uwagi o (nie)życiu w twórczości Thomasa Bernharda

Z perspektywy człowieka chorego rzeczywistość nabiera ostrości, jeśli chodzi o rzeczy prawdziwie istotne czy ostateczne. Choroba staje się filtrem, który oddziela rzeczy ważne od nieistotnych. Być może to ona właśnie sprawia, że w pewnym momencie idziemy, jak uporczywie w „Autobiografiach” powtarzał Bernhard „w przeciwnym kierunku”, wbrew społecznym oczekiwaniom, niekiedy w poprzek naszej dotychczasowej drogi. więcej »

Dr Esther Oliva: lenalidomid w leczeniu chorych z MDS niskiego ryzyka z del(5q)

Wypowiedź pani dr Esther Olivy podczas ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA na temat stosowania lenalidomidu u chorych z zespołem mielodysplastycznym niskiego ryzyka z del(5q). więcej »

Chłoniaki, których nie znamy. Problem, którego nie widzimy - historia pacjentki cz.II. Jakość Życia

Pani Danuta to osoba pracująca. Jednakże przez chorobę musiała zrezygnować z takich rzeczy jak: makijaż czy farbowanie włosów, ponieważ zmiany pojawiają się na nogach, twarzy, włosach w zasadzie na całym ciele są one widoczne. więcej »