Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

Kraków: nowy sprzęt ułatwi leczenie personalizowane

Szpital Uniwersytecki w Krakowie podnosi jakość świadczonych usług za sprawą zakupionego za ponad 1,3 mln zł nowego sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej. Aparatura pozwoli na rozwój medycyny personalizowanej, głównie dla pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej szpiku kostnego. więcej »

Czynniki prognostyczne w pierwotnej białaczce plazmocytowej

Celem wieloośrodkowego badania retrospektywnego było przeanalizowanie charakterystyki klinicznej, wyników leczenia i czynników prognostycznych u 117 pacjentów z pPCL leczonych w erze nowych leków. Wyniki retrospektywnego wieloośrodkowego badania sugerują wysoki wskaźnik odpowiedzi pacjentów z pPCL na leczenie za pomocą nowych leków. Zastosowanie ASCT po leczeniu indukującym wydaje się wiązać z głębszą odpowiedzią i poprawą w zakresie przeżycia. więcej »

Prof. Wiesław Jędrzejczak Osobowością Innowacji w konkursie Innowatory Wprost 2017

Innowatory Wprost to ranking najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw prowadzony przez tygodnik “Wprost” od 2011 roku. Tegoroczna gala była zwieńczeniem VII edycji rankingu, odbyła się w piątek w hotelu InterContinental w Warszawie.     więcej »

Starsi chorzy na szpiczaka plazmocytowego o niskim wskaźniku masy ciała w grupie wysokiego ryzyka złamań kręgów

Złamania kręgów dotyczą około 30% chorych na szpiczaka plazmocytowego. Zdarzenia te prowadzą do obniżonej jakości życia i przeżywalności. Ogólnie na złamania kręgów wpływają wiek i wskaźnik masy ciała (BMI). Jednak związek między wiekiem i BMI a złamaniami kręgów nadal pozostaje niejasny w przypadku chorych na nowo zdiagnozowanego SzP. więcej »

Laury dla naukowców i dydaktyków – Nagrody Ministra Nauki 2017

Nagrody Ministra Nauki to coroczne wyróżnienia, które są przyznawane naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Wyróżnienia są przyznawane w ośmiu kategoriach. Nagrody te są jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, które z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego trafiają do najlepszych przedstawicieli świata akademickiego – naukowców, dydaktyków i organizatorów.   więcej »

Hemofilia: wideoczat z ekspertem w RMF.FM

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia wideoczatu z dr Joanną Zdziarską, ekspertem w dziedzinie leczenia i diagnostyki skaz krwotocznych, który odbył się 10 stycznia 2018 r. w radiu RMF.FM w ramach cyklu audycji "Twoje zdrowie". więcej »

Jaka jest sytuacja pacjentów hematoonkologicznych w Polsce?

Jak wygląda sytuacja pacjentów hematoonkologicznych w Polsce? Przedstawiamy materiał filmowy, w którym dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego opowiada ile osób choruje na ten typ nowotworu i jakie terapie dostępne są w naszym kraju. więcej »

Nowe źródło wiedzy dotyczącej choroby Gauchera

Kiedy lekarz stawia diagnozę choroby rzadkiej, prawdopodobnie pacjent słyszy o niej po raz pierwszy w życiu. Wówczas dostęp do informacji na jej temat staje się jedną z jego kluczowych potrzeb. W takiej sytuacji są min. pacjenci dotknięci chorobą Gauchera. Od dzisiaj mogą skorzystać z nowego źródła wiedzy. Powstała strona internetowa www.choroba-gauchera.pl. Jest to kompendium wiedzy o chorobie zarówno dla pacjentów jak i lekarzy. więcej »

Nowe leki w zakrzepowej plamicy małopłytkowej

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP) należy do mikroangiopatii zakrzepowych i charakteryzuje się niedokrwistością hemolityczną, małopłytkowością oraz niedokrwiennym uszkodzeniem narządów. U podłoża choroby leży wrodzony (congenital thrombotic, thrombocytopenic purpura, cTTP) lub nabyty spowodowany obecnością autoprzeciwiał (immune mediated thrombotic thrombocytopenic purpura, iTTP) niedobór metaloproteazy ADAMTS13 (a diintegrin and metalloproteinase with thrombospondin type 1 motif member 13). więcej »

Podwyższony poziom CRP jest związany z krótszym przeżyciem chorych na szpiczaka plazmocytowego poddawanych transplantacji

Jak dotąd nie sprawdzono znaczenia podwyższonego poziomu białka C-reaktywnego (CRP) przed autologicznym przeszczepieniem komórek macierzystych (ang. autologous stem cell transplantation, autoSCT) u chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP). więcej »