Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

Fitusiran - korzystne wyniki badania 2 fazy, u chorych na hemofilię typu A i B z obecnością inhibitorów lub bez

Firmy Sanofi Genzyme i Alnylam ogłosiły korzystne wyniki będącego obecnie w toku rozszerzonego badania 2 fazy, prowadzonego metodą otwartej próby, oceniającego stosowanie badanego leku opartego na technologii RNAi – fitusiranu – u chorych na hemofilię typu A i B z obecnością inhibitorów lub bez. więcej »

Przewlekła białaczka szpikowa z możliwością odstawienia leczenia. UE zrobiła pierwszy krok

Przewlekła białaczka szpikowa (PBSz) od wielu lat jest jasnym punktem na mapie polskiej hematoonkologii. Jeszcze do niedawna choroba uznawana była za śmiertelną. Dziś, dzięki postępowi medycyny i dostępowi do najnowocześniejszych terapii lekowych, kwalifikuje się do chorób przewlekłych. Kolejnym krokiem w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową jest perspektywa odstawienia leczenia. Unia Europejska wydała właśnie zgodę na uwzględnienie informacji o możliwości odstawienia leczenia w Charakterystyce Produktu Leczniczego nilotynibu. więcej »

Poszukiwania markerów prognostycznych w PBSz - doniesienia polskich naukowców

W zaprezentowanym na 22. konferencji EHA abstrakcie pokazano wyniki badania, w ramach którego przeprowadzono obszerną analizę występowania mutacji somatycznych w przewlekłej białaczce szpikowej (PBSz) oraz podjęto próbę wytypowania tych zmian, które mogłyby posłużyć w przyszłości jako markery prognostyczne lub markery odpowiedzi na inhibitory kinaz tyrozynowych (IKT). więcej »

Polskie szpitale onkologiczne coraz bardziej przyjazne pacjentom. Zamiast długiej hospitalizacji krótkie wizyty i nowoczesne formy terapii

Możliwość umawiania terapii na konkretną godzinę oraz oferowanie leczenia podskórnego zamiast dożylnego pozwala chorym prowadzić normalne życie, także zawodowe. Dlatego coraz więcej szpitali wprowadza takie udogodnienia. Organizatorzy kampanii „Choroba? Pracuję z nią!” wyróżnili 19 szpitali w całej Polsce, które pomagają pacjentom godzić leczenie z pracą zawodową. Jako pierwszy godło „Szpitala przyjaznego” otrzymał warszawski szpital przy ul. Banacha. więcej »

Młodzi wyleczeni z ostrej białaczki limfoblastycznej wieku dziecięcego (ALL) - przewlekły stan zapalny i przyśpieszone starzenie komórek

Poprawa wyników leczenia nowotworów wieku dziecięcego jest jednym z największych sukcesów współczesnej medycyny, a współczynnik wyleczalności nowotworów w tej grupie wiekowej często przekracza 75%. więcej »

Jak wygląda przeżycie i odpowiedź na imatynib po 10 latach obserwacji?

Imatynib, selektywny inhibitor kinazy BCR-ABL1, istotnie poprawił rokowanie chorych na przewlekłą białaczką szpikową (PBSz). Wyniki ponad 10-letniej analizy skuteczności i bezpieczeństwa stosowania imatynibu w terapii I linii chorych na PBSz znaleźć można w czasopiśmie The New England Journal of Medicine. więcej »

Lekcja z marzeń – historia pacjenta cz. 2

Jak znaleźć motywację do leczenia? Jak radzić sobie z lękiem, bólem: tym fizycznym i psychicznym. więcej »

Desmopresyna w hemofilii - konieczność standaryzacji testu i jego wyników

Desmopresyna (1-eamino-8-D arginine vasopresin, DDAVP) wykorzystywana jest u chorych z łagodną postacią hemofilii celem zwiększenia aktywności czynnika VIII (factor VIII, FVIII). Odpowiedź na podanie DDAVP jest zróżnicowana, dlatego u każdego pacjenta przed jej zastosowaniem wykonuje się test sprawdzający maksymalny wyrzut czynnika VIII oraz czas jego utrzymywania się w osoczu. więcej »