Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

hematoonkologia.pl

Małopłytkowość u dzieci – praktyczne wskazówki

Płytki krwi i ich interakcje ze śródbłonkiem stanowią kluczowy element pierwotnej hemostazy, dlatego ich obniżona liczba lub nieprawidłowa funkcja prowadzą do objawów skazy krwotocznej. Nasilenie skazy krwotocznej nie zawsze koreluje z liczbą płytek krwi jak ma to miejsce min w małopłytkowości immunologicznej (immune trombocytopenia, ITP). więcej »

Nabyty niedobór witaminy K jako niezwykła przyczyna skłonności do krwawień u dorosłych: opis przypadku niehospitalizowanej studentki z ciężkimi krwawieniami miesięcznymi

Obfite krwawienia miesięczne są dość częstą przypadłością kobiet w wieku reprodukcyjnym. U ponad połowy kobiet, u których nie stwierdza się zaburzeń ginekologicznych występują nieprawidłowości w układzie hemostazy. Obfite krwawienia miesięczne mogą być pierwszym objawem skazy krwotocznej. Szacuje się, że częstość zaburzeń krzepnięcia, które są przyczyną nadmiernych krwawień miesięcznych wynosi około 10-20 %. Koagulopatie nie są zazwyczaj oczekiwaną przyczyną nadmiernych krwawień a interwencji chirurgicznych nie poprzedza diagnostyka. U zdrowej kobiety nabyty niedobór witaminy K będący przyczyną nadmiernych krwawień miesięcznych jest niezwykle rzadki i może być spowodowany zbyt mała podażą tej witaminy w codziennej diecie. więcej »

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2017

Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami ekspertów z Polskiej Grupy Szpiczakowej, dotyczącymi rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2017 więcej »

Pacjenci z PBL nadal bez możliwości leczenia ibrutynibem

Mimo że od decyzji refundacyjnej dla ibrutynibu upłynęło już kilka miesięcy, pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL), a dokładnie z delecją 17p czy mutacją TP 53 nadal nie mają możliwości rozpoczęcia leczenia tym specyfikiem. więcej »

Heparyna drobnocząsteczkowa a bezpieczeństwo wykonania punkcji lędźwiowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną lub chłoniakiem

Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) lub chłoniaka u dzieci wymaga wykonywania powtarzanych punkcji lędźwiowych (LP) a z powodu występujących powikłań zakrzepowowo-zatorowych stosowana jest heparyna drobnocząsteczkowa (LMWH). więcej »

Konsekwencje społeczne choroby nowotworowej – perspektywa pacjenta

Myśli na temat sytuacji pacjentów onkologicznych pochodzą z wykładów psychoonkologa klinicznego dr Marioli Kosowicz, kierującej Poradnią Psychoonkologii w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. więcej »

Liczba komórek NK CD56dim w przeszczepie a ryzyko nawrotu choroby po transplantacji allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT)

Przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT) to metoda mogąca prowadzić do wyleczenia szeregu nowotworów mieloidalnych i limfoidalnych. Skuteczna eliminacja guza jest częściowo rezultatem reakcji przeszczep przeciwko nowotworowi indukowanej przez komórki układu odpornościowego dawcy. Rozwój jej zaczyna się i ustala w ciągu pierwszych kilku tygodni po podaniu przeszczepu. Chociaż wiele badań powiązało kliniczny wynik transplantacji z cechami rekonstytucji immunologicznej lub genotypu dawcy/gospodarza, to potencjalna rola składu komórkowego w przeszczepie pozostaje słabo zdefiniowana. więcej »

Szczepienia ochronne u chorych i dorosłych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych – zalecenia sekcji ds. zakażeń PALG

Transplantacja komórek krwiotwórczych (HCT; hematopoietic cell transplantation), od czasu jej wprowadzenie przed ponad 50 laty, wpłynęła na poprawę rokowania i wydłużenie przeżycia wielu pacjentów z chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi, zwłaszcza z chorobami krwi. W oparciu o dane z międzynarodowego rejestru EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation), aktualnie w Europie przeprowadza się ponad 40 000 procedur HCT rocznie i liczba ta rośnie. więcej »

Jak skutecznie przekonać pacjenta, by stosował się do zaleceń?

Kiedy pacjent słyszy od lekarza, że jak czegoś nie zrobi, to wpędzi się w kłopoty - prędzej zmieni lekarza niż weźmie sobie takie rady do serca. Kluczem do stosowania się do zaleceń terapeutycznych jest właściwy podział odpowiedzialności za efekt leczenia między lekarzem i pacjentem - przekonują eksperci. więcej »

Sytuacja chorego na nowotwór z punktu widzenia socjologa

Myśli na temat sytuacji pacjentów onkologicznych pochodzą z wykładów dr n. społ. Antoniny Doroszewskiej, socjologa z Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM. więcej »