Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - niedoceniany problem

On line w dniu 10 października 2020 r. (sobota) w godz. 10.00-14.00

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - niedoceniany problempowiększ

 

 

Szanowni Państwo,

   Grupa Robocza do spraw Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów - partner Międzynarodowego Towarzystwa Skaz Krwotocznych i Zakrzepicy (International Society of Thrombosis and Haemostasis, ISTH)

serdecznie zaprasza do udziału w 

VII Konferencji pt. „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - niedoceniany problem”,

która odbędzie się w formie webinaru on line w dniu 10 października 2020 r. (sobota).

w godz. 10.00-14.00 , swiatowydzienzakrzepicy2020.pl

 

Po raz siódmy włączamy się w obchody Światowego Dnia Zakrzepicy, ustanowionego aby upamiętnić zasługi Rudolfa Virchowa dla rozpoznawania zakrzepicy w dzień Jego  urodzin 13 października.

Mimo upływu lat żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) nadal stanowi problem diagnostyczny i leczniczy, zwłaszcza wobec starzenia się populacji naszego globu.

W Polsce stopniowo poprawia się dostępność diagnostyki i leczenia, ale nadal objawową zakrzepicę żył głębokich stwierdza się u około 60 000 osób, a połowa z nich z nich rozwija objawową zatorowość płucną, powodującą nagły zgon u około 30%  pacjentów.

Szacuje się, że  niestety około  60% pacjentów, którzy giną z powodu zatorowości płucnej to osoby u których w porę nie rozpoznano i nie podjęto leczenia tej groźnej choroby.

W tym roku dodatkowe zagrożenie pro-zakrzepowe stanowi koagulopatia związana z zakażeniem COVID-19.

Podczas konferencji wybitne grono specjalistów podzieli się własnymi doświadczeniami i przedstawi  najnowsze informacje.

Mamy nadzieję, że wybrana tematyka  zainteresuje lekarzy specjalistów z różnych niezabiegowych i zabiegowych dziedzin medycyny.

 

Aby umożliwić zainteresowanym szerszy udział w webinarium w tym roku zapraszamy w sobotę 10.10.2020 w godz.10.00-14.00

REJESTRACJA: swiatowydzienzakrzepicy2020.pl

w imieniu Grupy Roboczej  do spraw Hemostazy                                                                               

Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

 

                   Prof. dr hab. med. Maria Podolak Dawidziak