Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Zmarła Pani prof. zw.dr hab. med. Sabina Kotlarek-Haus

Pani Profesor odeszła 10.11.2009 r. W zmarłej tracimy człowieka niezależnej myśli, mądrego badacza, oddanego chorym lekarza, wymagającego nauczyciela studentów i lekarzy

Zmarła Pani prof. zw.dr hab. med. Sabina Kotlarek-Haus    powiększ

Prof. zw.dr hab. med. Sabina Kotlarek-Haus urodziła się w 1928 r. w Wielichowie. Studia medyczne ukończyła we Wrocławiu w 1953 r. Była specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych i hematologii. Pracowała w III Klinice Chorób Wewnętrznych pod kierunkiem prof. Edwarda Szczeklika (1954-1969). Zorganizowała Klinikę Hematologii we Wrocławiu, którą kierowała w latach 1970-1998. Utworzyła Ośrodek Badawczo-Naukowy w Polanicy Zdroju. Była konsultantem regionalnym z zakresu chorób wewnętrznych i hematologii. Zainteresowania naukowe Pani Profesor dotyczyły optymalizacji nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych krwi i układu chłonnego. Opublikowała 420 prac naukowych oraz 12 rozdziałów w 7 monografiach. Współpracowała z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (Drezno, Lyon, Cardiff). Stworzyła prężny ośrodek hematologiczny. Była promotorem 17 prac doktorskich i 7 przewodów habilitacyjnych, recenzentem 30 doktoratów, 15 habilitacji i 15 wniosków do tytułu profesora. Za zasługi dla polskiego życia naukowego i integracji środowiska została członkiem honorowym Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i otrzymała medal ?Gloria Medicinae?. Pani Profesor odeszła 10.11.2009 r. W zmarłej tracimy człowieka niezależnej myśli, mądrego badacza, oddanego chorym lekarza, wymagającego nauczyciela studentów i lekarzy. Pogrzeb odbędzie się we Wrocławiu 17.11.2009 r. o godz. 15.00 , na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej.