Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Zakażenia w hematologii i transplantologii

7-9 maja 2015 r.,Kazimierz Dolnym nad Wisłą

Zakażenia w hematologii i transplantologiipowiększ

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i własnym mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zakażenia w hematologii i transplantologii”, która odbędzie się w dniach 7-9 maja 2015 r. w Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą. 

Zakażenia stanowią istotny problem kliniczny u chorych leczonych z powodu nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego oraz poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych. Mogą one wynikać z istoty samej choroby, jak i stanowić powikłanie leczenia, przysparzając często trudności diagnostycznych i terapeutycznych. Jest to problem często pomijany i niedoceniany, pomimo tak ważnego wpływu na obraz kliniczny, przebieg i wyniki leczenia wielu chorób hematologicznych. Celem konferencji będzie przybliżenie zagadnień dotyczących rozpoznawania, profilaktyki oraz leczenia zakażeń, szczególnie w aspekcie postępowania w codziennej praktyce klinicznej. Chcemy również zwrócić uwagę na powikłania infekcyjne związane z nowymi terapiami stosowanymi w hematologii, takimi jak leki immunomodulujące, przeciwciała monoklonalne i inhibitory kinaz tyrozynowych. Tematyka konferencji szeroko obejmuje zagadnienia dotyczące diagnostyki, profilaktyki i leczenia zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych u pacjentów z chorobami krwi i poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych, oraz zaburzeń odporności związanych z leczeniem przeciwnowotworowym, szczególnie w kontekście terapii celowanych. W programie planowane są wykłady plenarne, debaty oraz dyskusje z panelem ekspertów. Do udziału w Konferencji chcielibyśmy zaprosić hematologów, onkologów klinicznych, transplantologów, immunologów, lekarzy chorób zakaźnych, hepatologów oraz diagnostów laboratoryjnych. Mamy nadzieję, że ta organizowana po raz pierwszy w Polsce, Konferencja spotka się dużym zainteresowaniem wszystkich, którzy na co dzień borykają się z trudnymi zagadnieniami diagnostyki oraz leczenia zakażeń i będzie kontynuowana w przyszłości.

Liczmy, że będzie to znakomita okazja do integracji przedstawicieli różnych specjalności, zapoznania się najnowszą wiedzą na temat zakażeń,wymiany własnych doświadczeń, jak również do spotkań towarzyskich.
Z nadzieją na spotkanie w Kazimierzu łączymy wyrazy szacunku

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
prof. Iwona Hus i prof. Jacek Roliński

 Oficjalna strona Konferencji