Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

12-14 września 2019, Łódź

W dniach 12-14 września 2019 r. w hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi odbędzie się XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zjazdy PTHiT odbywają się co dwa lata i są najważniejszymi wydarzeniami naukowymi i edukacyjnymi naszego Towarzystwa. Poprzedni, XXVII Zjazd miał miejsce w Warszawie i należał do największych zarówno pod względem liczby uczestników, zgłoszonych prac oraz liczby zagranicznych wykładowców. Mamy nadzieję, że Zjazd w Łodzi będzie równie ciekawy i owocny. Będzie to również zjazd wyborczy, na którym wybierzemy nowe władze naszego Towarzystwa.

XXVIII Zjazd PTHiT będzie poświęcony naukowym i praktycznym aspektom diagnostyki i leczenia chorób krwi. Wśród ponad trzydziestu sesji przewidujemy także tematy dotyczące etiologii i patogenezy chorób układu krwiotwórczego. Wykłady, a także prezentacje ustne i posterowe odnosić się będą do problemów, z którymi spotykamy się zarówno w pracy naukowej, jak i w codziennej praktyce klinicznej. Przewidujemy sesje tradycyjnie organizowane na zjazdach poprzednich, dotyczące chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, nienowotworowych chorób krwi, zaburzeń hemostazy i transfuzjologii. Podobnie jak w latach poprzednich odbędzie się sesja EHA - PTHiT, ale także planujemy nową sesję „Hematologia w Europie Środkowej i Wschodniej” z udziałem hematologów z Czech, Chorwacji, Litwy, Estonii i Polski oraz sesję podsumowującą polskie osiągnięcia w badaniach nad klinicznym zastosowaniem kladrybiny. Podczas Zjazdu liczymy również na aktywny udział przedstawicieli firm farmaceutycznych, których działalność jest związana z hematologią.

Mamy nadzieję, że dobór tematów oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów z Polski i gości zagranicznych sprawią, że nasz zjazd okaże się dla Państwa interesujący i dostarczy okazji do wymiany doświadczeń, pogłębienia wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce klinicznej, utrwalenia istniejących kontaktów i przyjaźni, a także nawiązania nowych.

Do zobaczenia w Łodzi,

Prof. dr hab. med. Tadeusz Robak

Przewodniczący Komitetu Naukowego
XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

https://www.pthit2019.pl/