Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

V Praktyka Hematologiczna

13-14 kwietnia 2018 r., Warszawa

V Praktyka Hematologicznapowiększ

V Praktyka Hematologiczna 2018

 

Konferencja Praktyka Hematologiczna 2018 będzie przeglądem uwarunkowań organizacyjnych, prawnych, finansowych i merytorycznych dotyczących funkcjonowania hematologii. Przedstawione zostaną plany zmian w tym zakresie oraz wyzwania, jakie przed systemem stawia rozwój hematologii, a w szczególności wprowadzanie nowych, bardziej skutecznych leków jak i nowych rodzajów zabiegów leczniczych.
Konferencja odbędzie się pod naukowym kierownictwem prof. dr. hab. Wiesława W. Jędrzejczaka. Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy sprawuje Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Strona konferencji: https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=790&p=4837

 

Termin: 
13-14 kwietnia 2018 r.

Miejsce: 
Airport Hotel Okęcie 
ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (wcześniej 17 Stycznia 24)
02-148 Warszawa

Organizator: 
Wydawnictwo Termedia 

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia 
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

WWW.termedia.pl