Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi

16-17 października 2015, Poznań

Serdecznie zaparaszamy na 5 miedzynarodową konferencję poświęconą GVHD.

Szczegóły na stronie http://www.gradatim-sympozja.pl/2015poznan/