Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Sympozjum "Akademia Przewlekłej Białaczki Szpikowej i innych chorób układu krwiotwórczego"

15-16 kwietnia 2016 r., Warszawa

w imieniu organizatorów serdecznie zparszamy na Sympozjum “Akademia Przewlekłej Białaczki Szpikowej i innych chorób układu krwiotwórczego”

szcególy na stronie www.akademiapbsz.pl