Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Redakcja Acta Haematologica Polonica

Organ Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

REDAKCJA:

Redaktor Naczelny: dr hab. Krzysztof Giannopoulos

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr hab. Iwoma Hus

Sekretarz: Agnieszka Piechnik

 

Redaktorzy Tematyczni:

Prof. Tomasz Szczepański - hematoonkologia  dziecięca, biologia molekularna

Prof. Sebastian Giebel - transplantologia

Prof. Tomasz Wróbel - limfoproliferacje

Dr hab. Agnieszka Wierzbowska - ostre  białaczki dorosłych

Dr hab. Jacek Treliński - hemostaza/mieloproliferacje

Dr Tomasz Stokłosa - biologia  molekularna, leukemogeneza

 

 

ADRES REDAKCJI:

Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Dr W. Chodźki 4a, 20-093 Lublin

tel. 81 756 48 12

fax. 81 756 48 13

e-mail: acta.haematologica@gmail.com

e-mail: agnieszka.piechnik@umlub.pl