Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Redakcja Acta Haematologica Polonica

Organ Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

REDAKCJA:

Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

Zastępca Redaktora Naczelnego: Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Sekretarz: Dr n. med. Agnieszka Karczmarczyk

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Prof. dr hab. Andrzej Tukiendorf

 

Redaktorzy Tematyczni:

Prof. dr hab. Tomasz Szczepański- hematoonkologia  dziecięca, biologia molekularna

Prof. dr hab. Sebastian Giebel - transplantologia

Prof. dr hab. Tomasz Wróbel- limfoproliferacje

Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbowska- ostre  białaczki dorosłych

Prof. dr hab. Jacek Treliński - hemostaza, mieloproliferacje

Dr n. med. Tomasz Stokłosa - biologia  molekularna, leukemogeneza

 

 

ADRES REDAKCJI:

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Dr W. Chodźki 4a, 20-093 Lublin

tel. 81 448 66 30

fax 81 448 66 34

e-mail: acta.haematologica@gmail.com