Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Rada Naukowa

czasopisma "Acta Haematologica Polonica"

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski (Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi )

Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska (Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)

Prof. dr hab. Irena Frydecka (Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Jakub Gołąb (Zakład Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie)

Prof. dr hab. n. med. Janusz Hansz (Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwionośnego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann (Klinika Hematologii i Transplantologii w Gdańsku)

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki (Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Gliwicach)

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak (Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób wewnętrznych AM w Warszawie)

Dr hab. Przemysław Juszczyński (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki (Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwionośnego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Lech Konopka (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

Prof. dr hab. n. med. Anna Korycka -Wołowiec (Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi )

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kościelak (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

Dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda (Klinika i Katedra Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski (Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwionośnego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)

Dr hab. n. med. Magdalena Łętowska (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Maj (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

Dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas (Katedra i Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak (Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński (Zakład Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)

Prof. dr hab. n. med. Halina Seyfriedowa (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki (Katedra i Klinika Hematologii CMUJ w Krakowie)

Prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski (Zakład Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek (Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Chorób wewnętrznych i Hematologii w Warszawie)

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak (Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej SPSK Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

Prof. dr hab. Dariusz Wołowiec (Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska (Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwionośnego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Barbara Żupańska (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

oraz

Prof. dr hab. John M. Goldman (London)

Prof. dr hab. Peter H. Wiernik (New York)

Prof. dr hab. Stephan Stilgenbauer (Ulm)

Prof. dr hab. Lars Bullinger (Ulm)

Prof. dr hab. Michael Schmitt (Heidelberg)

Prof. dr hab. Alain Berrebi (Tel Aviv)

 

 

Poprzedni Redaktorzy:
Prof. dr hab. n. med. Józef Japa (1970-1976)

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kościelak (1976-1985)

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Maj (1986-1991)

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak (1992-2011)