Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Profesor Anna Dmoszyńska nie żyje

Profesor Anna Dmoszyńska nie żyjepowiększ

Nie żyje Profesor Anna Dmoszyńska

 

Dnia 21 lutego 2019r. odeszła nagle Prof. dr hab. med. Anna Dmoszyńska. Była wybitnym hematologiem, znakomitym lekarzem, twórcą i przewodniczącą Polskiej Grupy Szpiczakowej, pomysłodawczynią niezapomnianych majowych spotkań hematologicznych w Kazimierzu Dolnym. Była naukowcem i wychowawcą wielu pokoleń lekarzy. Wypromowała 24 doktorów nauk medycznych, 7 lekarzy z Jej zespołu uzyskało stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, w tym czterech uzyskało tytuł profesora. Posiadała olbrzymią pasję naukową i wrażliwość na piękno, które towarzyszyły Jej przez całe życie. Była autorem wielu artykułów naukowych, monografii szpiczakowych  oraz jednego z najbardziej uznanych podręczników z zakresu hematologii, „Podstaw hematologii”, którego najnowszego wydania, będącego w trakcie przygotowywania,  już nie zobaczy. W uznaniu zasług otrzymała wiele nagród i wyróżnień, ale przede wszystkim była życzliwym Człowiekiem, pełnym pomysłów, z którym wielu z nas spędziło wiele niezapomnianych chwil.

Jesteśmy pewni, że pamięć o Pani  Profesor Annie Dmoszyńskiej nie zostanie nigdy zatarta, i że Jej dzieło, a także wspaniała Osobowość będą żyły w nas na zawsze.

               

                                                                                                          Zarząd Główny

                                                                        Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów