Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Prezes PTHiT ogłasza konkurs na zaprojektowanie nowej strony Towarzystwa.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami

 Konkurs na zaprojektowanie nowej strony Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów Termin składania ofert: 17.01.2020 r. Zarząd Główny PTHiT ogłasza konkurs ofert na zaprojektowanie strony Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania konkursowego, warunków uczestnictwa w konkursie oraz szczegółowego zakresu zadań oferenta zostały zawarte w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Oferty należy składać do dnia 17.01.2020 r. do godziny 15:00, rozstrzygniecie konkursu nastąpi 31.01.2020r. Prezes Zarządu Głównego PTHiT prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

załączniki

pobierzWarunki
pobierz (348kb)
pobierzOswiadczenie
pobierz (218kb)