Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

PUŁAPKI W HEMATOONKOLOGII

12-13 października 2018

Serdecznie zapraszmy do udziału w konferencji „PUŁAPKI W HEMATOONKOLOGII”

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do specjalistów z dziedzin hematologii, transfuzjologii i onkologii.


HEMATOONKOLOGIA jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny. O tym jakie nowe możliwości leczenia i diagnostyki w tym zakresie daje współczesna medycyna dowiedzą się uczestnicy nowego projektu edukacyjnego Wydawnictwa Termedia - konferencji pt. Pułapki w hematoonkologii. Nie zabraknie kontrowersyjnych tematów i wskazań potencjalnych zagrożeń. Komitet Naukowy tworzą uznani eksperci: prof.
dr hab. Andrzej Deptała oraz prof. dr hab. Jan Walewski. Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy pełni Klinika Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

TERMIN:
12-13 października 2018 r..

MIEJSCE:
Warszawa, Hotel Airport Okęcie

KOMITET NAUKOWY:
Przewodniczący:

prof. dr hab. Andrzej Deptała

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Jan Walewski

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Klinika Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY I MERYTORYCZNY:
Wydawnictwo Termedia

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE NA STRONIE KONFERENCJI:

https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=822&p=4997