Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

PTHiT w Polsce

Oddziały hematologiczne, koła transfuzjologiczne, Oddziały hematologiczno-transfuzjologiczne

Oddziały hematologiczne:

Białostocki:
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko
Zastępca przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon
Sekretarz - dr n. med. Marzenna Galar
Skarbnik - dr n. med. Natalia Leończuk
Klinika Hematologii
ul. Skłodowskiej-Curie 24
15-276 BIAŁYSTOK
tel: 085 746 86 03
fax: 085 744 70 26

Krakowski:

Przewodniczący: dr hab. med. Artur Jurczyszyn
Zastępca Przewodniczącego: dr med. Małgorzata Raźny
Sekretarz: dr med. Agnieszka Giza
Skarbnik : lek. Joanna Zdziarska
Członek Zarządu: lek. Beata Mazurek

Klinika Hematologii CMUJ ul. Kopernika 17
31-501 KRAKÓW
tel: 012 424 76 40

 

Katowicki:
Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś
Klinika Hematologii
ul. Reymonta 8
40-029 KATOWICE
tel: 032 259-12-81
fax: 032 255 49 85

Lubelski:
Przewodnicząca: Dr hab. Monika Podhorecka
Zastępca: Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Sekretarz: Dr n. med. Joanna Mańko
Skarbnik: Dr n. med. Elżbieta Drab - Urbanek
Członek Zarządu: Prof. dr hab. Iwona Hus
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Dr n. med. Maria Soroka-Wojtaszko, Dr n. med. Justyna Kozińska, Dr n. med. Adam Walter-Croneck

Łódzki:
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński
Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
Sekretarz - dr n. med.  Marzena Tybura-Sawicka
Skarbnik - dr n. med. Małgorzata Misiewicz
Klinika Hematologii
ul. Ciołkowskiego 2
93-510 ŁÓDŹ
tel: 0 42 689 50 58
fax: 042 689 51 92

Poznański:
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Mieczysław Komarnicki
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak
Sekretarz: dr hab. med. Maciej Kaźmierczak
Skarbnik: dr n. przyr. Krzysztof Sawiński
Członek zarządu: prof. dr hab. med. Krzysztof Lewandowski
Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 POZNAŃ
tel. 061 8549383
fax. 061 0549356
email: mak7@pro.onet.pl

Szczeciński:
Przewodniczący: Prof. Barbara Zdziarska
Klinika Hematologii
ul. Unii Lubelskiej 1
71-242 SZCZECIN
tel: 091 425 33 47
fax: 091 425 33 57

Mazowiecki:

Przewodniczący: dr n.med Kazimierz Hałaburda
Zastępca - dr n.med Joanna Drozd-Sokołowska
Sekretarz- dr.n.med Bożena Katarzyna Budziszewska
Skarbnik- dr hab.  n.med Ilona Seferyńska
Członek zarządu- dr hab. n.med Emilian Snarski

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel. 22 34 96 333

Wrocławski:
Przewodnicząca - prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Zastępca Przewodniczącej - dr hab. Katarzyna Kapelko-Słowik
Sekretarz - dr med. Jarosław Dybko
Skarbnik - dr hab. Donata Urbaniak-Kujda
Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
ul. Pasteura 4
50-367 WROCŁAW
tel: 071 784 25 76
fax: 071 784 01 12

Opolski
Przewodnicząca: dr n. med. Iwona Rajca-Biernacka
Zastępca Przewodniczącej: dr n. med. Dariusz Woszczyk
Sekretarz: mgr Barbara Strażnikiewicz
Skarbnik: dr n. med. Paweł Chrząstek
członek zarządu: mgr Krystyna Ginter

Podkarpacki
Przewodniczący:dr hab., prof. nadzw. Maciej Machaczka
Zastępca Przewodniczącego: dr med. Radosław Chaber
Sekretarz: lek. med. Marek Dudziński
Skarbnik: lek. med. Beata Blajer-Olszewska
Członkowie:
lek. med. Bartłomiej Pogłódek
lek. med. Monika Pachacz-Świderska
dr med. Magdalena Glazer-Stefańska


 

Koła i sekcje transfuzjologiczne:

Katowickie:
Przewodnicząca: dr n. med. Dorota Król
Sekretarz: mgr Nela Rabenda
Skarbnik: mgr Katarzyna SzczudłoRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Raciborska 15
tel: 032 208 73 01
fax: 032 251 61 44

Sekcja Transfuzjologiczna w Lublinie:
Przewodnicząca: dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz
Z-ca przewodniczącej: lek. med. Małgorzata Orzeł
Sekretarz: mgr Ewa Staniszewska
Skarbnik: lek. med. Magdalena Hempel
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Mgr Ewa Embinger-Paprota, lek. med. Dorota Zaborska-Olejnik, mgr Ewa Szafranek
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Al. I Armii Wojska Polskiego 8
20-078 LUBLIN
tel: 081 532 53 18

Północno-Zachodnie:
Przewodniczący: mgr Łukasz Budzyński
Sekretarz: mgr Ewa Melka-Foltyńska
Skarbdnik: mgr Michał Kaźmierczak
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Kaszubska 9
62-800 KALISZ
tel: 062 767 38 89

Radomskie:
Przewodnicząca - mgr Grażyna Kraszewska
Sekretarz - mgr Barbara Szwabowicz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Limanowskiego 42
26-600 RADOM
tel: 048 362 11 27
fax: 048 362 62 76

Rzeszowskie:
Przewodnicząca: lek. med. Urszula Bzdek

Zastępca: mgr Monika Salwierz
Sekretarz: mgr Izabela Sibilewska
Skarbnik: mgr Agnieszka Bielawa
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14
35-310 Rzeszów
Tel: 17 867 20 30, fax: 17 867 20 37

Szczecińskie:
Przewodnicząca: lek. Ewa Kłosińska
Wiceprzewodnicząca:- lek. Anna Lipińska
Sekretarz: mgr Marlena Witkowska
Skarbnik: inż. Romana Salwerowicz
Członek zarządu: lek. Tomasz Piętowski
Komisja Rewizyjna :
Przewodnicząca: mgr Dorota Stępień-Razzu
członkowie komisji: lek. Anitę Agapow, mgr Anna Szwyd
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Al. Wojska Polskiego 80
70-482 SZCZECIN
tel: 091 424 36 00
fax: 091 422 18 98

Wrocławskie:

Przewodnicząca: Marta Stanek

Sekretarz: Magdalena Pawlak-Mulawa

Skarbnik - Katarzyna Piniarska-Laszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Czerwonego Krzyża 5
50-345 WROCŁAW
tel: 071 371 58 43
fax: 071 328 17 13

Warszawskie:
Przewodniczący Zarządu Koła - prof. nadzw. dr. hab. n. med. Jacek Nowak
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Koła - mgr Krystyna Kowalska
Sekretarz Zarządu Koła - dr n. med. Anna Gronkowska
Skarbnik Zarządu Koła - mgr Klaudia Nestorowicz
Zakład Immunogenetyki
ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa
tel. (22) 34-96-605, (22) 34-96-600 w. 104

Oddziały hematologiczno-transfuzjologiczne:

Bydgosko-Toruński:
Przewodnicząca - prof. dr hab. n. med. Danuta Rość
Zastępca Przewodniczącej - dr n. med. Grażyna Gadomska
Sekretarz - dr n. med. Barbara Ruszkowska-Ciastek
Skarbnik - dr n. med. Andrzej Kołtan
Katedra Patofizjologii CM UMK
ul. Skłodowskiej-Curie 985-094
Bydgoszcz
tel. 52 585-35-91

Gdański:
Przewodnicząca: dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska
Klinika Hematologii i Transplantologii GUMed
ul. Dębinki 7
80-952 GDAŃSK
tel: 58 349 22 30

Świętokrzyski:
Przewodniczący: Marcin Pasiarski
Zastępca: Zdzisława Sitarz-Żelazna
Sekretarz: Joanna Pohorecka
Skarbnik: Wojciech Markiewicz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Jagiellońska 66
25-956 KIELCE
tel: 041 345 21 14
fax: 041 345 21 13