Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

O towarzystwie

Informacje o PTHiT

 

Siedziba Zarządu:  Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

93-510 Łódź, ul. Ciołkowskiego 2  tel. (42) 6895191  fax. (42) 6895192

 

Prezes:

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak (Łódź)

 

Wiceprezesi:

prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus (Lublin)

prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak (Poznań)

 

Sekretarz Generalny:

prof .dr hab. n. med. Anna Korycka-Wołowiec (Łódź)

 

Sekretarz:

dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor(Łódź)

 

Skarbnik

dr n. med. Agnieszka Pluta (Łódź) 

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel (Gliwice)

dr hab. n. med. Lidia Gil (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann (Gdańsk)

prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec (Wrocław)

 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos (Lublin)

Redaktor Naczelny Acta Haematologica Polonica

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca:

prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska (Szczecin)

 

dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś (Katowice)

dr hab. n. med. Beata Piątkowska-Jakubas (Kraków)

prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński (Bydgoszcz)

dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska (Łódź)

 

 

 

 Zarząd Sekcji Transfuzjologicznej PTHiT

 

Przewodnicząca

prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer

 

Zastępca Przewodniczącej

 dr n. farm. Jolanta Antoniewicz-Papis

 

Skarbnik

 prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Grabarczyk

 

Sekretarz

dr n. farm. Elżbieta Lachert

 

Członek Zarządu

 dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz

 

 

załączniki

pobierzStatut PTHiT wrzesień 2017
pobierz (4198kb)