Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

O czasopiśmie

Acta Haematologica Polonica jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów związanym z Towarzystwem od 1970 roku. Pismo publikuje zarówno prace oryginalne doświadczalne, opisy przypadków jak również prace poglądowe i edukacyjne. Tematyka prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica obejmuje zagadnienia fizjologii oraz patologii w hematologii i transfuzjologii między innymi dotyczące leukocytów, erytrocytów, płytek krwi, układu odpornościowego, mechanizmów hemostazy oraz aspektów klinicznych rozrostowych chorób hematologicznych.