Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Nowy program UE "Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju"

CMKP realizuje porgram UE wpierający kształcenie hematologów specjalizująych sie w trybie modułowym

Szanowni Państwo!

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dnia 5 listopada 2015 r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W grupie docelowej znajdują się lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie modułowym z hematologii, onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, reumatologii i medycynie rodzinnej. Wsparcie będzie polegać na organizowaniu bezpłatnych kursów specjalizacyjnych, do których uczestnicy otrzymają dofinansowanie do kosztów poniesionych w związku z dojazdem na kurs, pobytem i wyżywieniem.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/#