Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Nowość: zasady finansowania zjadów, konferencji i staży dla czlonków PTHiT

Informujemy że w zakładce  Zasady finansowania zjazdów, konferencji i staży członków PTHiT zamieszczono regulaminy przyznawania garntów wyjazdowych dla członków PTHiT będacych hematologami lub specjalizującymi się w hematologi oraz pozostałych czlonków.

http://pthit.pl/Zasady_finansowania_zjazdow_konferencji_i_stazy_czlonkow_PTHiT,32