Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Niższa opłata rejestracyjna na konferencję "PUŁAPKI W HEMATOONKOLOGII"

12-13 października 2018, Warszawa

Szanowni Państwo

Do 31 sierpnia 2018 r. dla członków Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów opłata konferencyjna na PUŁAPKI W HEMATOONKOLOGII wynosi 220 zł zamiast 420 zł.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji. Swoje wykłady zaprezentują najlepsi krajowi specjaliści, m.in.: prof. dr hab. Andrzej Deptała, prof. dr hab. Beata Kos-Kudła, prof. dr hab. Jerzy Windyga, prof. dr hab. Janusz Kłoczko, prof. dr hab. Jerzy Walecki, prof. dr hab. Jan Walewski, prof. dr hab. Grzegorz Basak i wielu innych.

 

PLANOWANE SESJE:

  • Guzy neuroendokrynne układu pokarmowego - od objawu do rozpoznania
  • Marskość wątroby i jej następstwa wyzwaniem dla onkologa i hematologa
  • Nowotwór OUN: wyzwania dla radiologa, radioterapeuty, hematologa i onkologa klinicznego
  • Pozaszpikowe i pozawęzłowe umiejscowienia nowotworów układu chłonnego
  • Nowotwór o nieokreślonym charakterze i nieznanej lokalizacji - na kanwie przypadków

 

Program szczegółowy konferencji:

https://www.termedia.pl/Konferencje?Program_szczegolowy&e=822&p=6051

 

Rejestracja na konferencje:
https://www.termedia.pl/Konferencje/r?e=822&l=1