Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków PTHiT

WAŻNE - Głosowanie Elektroniczne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że decyzją podjętą przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków PTHiT z zastosowaniem głosowania elektronicznego (zgodnie z par. 24, ust. 5 Statutu Towarzystwa).   W związku z tym w dniu 11 grudnia odbędzie się głosowanie nad uchwałą nr 8/2019 dotyczącą zmian w statucie PTHiT (w załączeniu). Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej - mailowo, a kwestie, których głosowanie dotyczy nie podlegają dyskusji, a jedynie głosowaniu. W tym celu zostanie do Państwa wysłana karta do głosowania, na której należy krzyżykiem zaznaczyć jedną z dostępnych opcji  (tak albo nie albo wstrzymuję się). Kartę należy czytelnie podpisać i odesłać oryginał pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2019 r. na adres: Anna Rychter, Klinika Hematologii, ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź. Uprzejmie proszę nie wysyłać skanów lub faxów ze względu na fakt, że nie będą one honorowane przez Sąd. Karta do głosowania zostanie przesłana e-mailem w dniu 11 grudnia 2019 r.

 

Z poważaniem

dr n. o zdr. Anna Rychter

Zarząd Główny PTHiT

ul. Ciołkowskiego 2

93-510 Łódź

tel. 42 689 51 91