Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sekcji Transfuzjologicznej PTHiT

22 września 2017, Warszawa

Zarząd Sekcji Transfuzjologicznej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sekcji Transfuzjologicznej PTHiT, które odbędzie się w dniu 22 września 2017 roku w godzinach  18.15 -19.15  (Sala C) w Centrum Kongresowym Hotelu Hilton w Warszawie podczas trwania XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Celem zebrania będzie przedyskutowanie i podjęcie decyzji o przystąpieniu Sekcji Transfuzjologicznej Polskiego Towarzystwa Hematologów do Międzynarodowego Towarzystwa Przetaczania Krwi (International Society of Blood Transfusion; ISBT).

Więcej informacji mogą uzyskać Państwo na stronie ISBT (http://isbtweb.org/my-isbt/isbt-membership/)