Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Leczenie nowotworów układu limfoidalnego i krwiotwórczego w czasie pandemii COVID-19: obecny stan wiedzy

PTHiT i "Hematologia" zapraszają

W imieniu PTHiT, czasopisma "Hematologia" i organizatora VM Media  zapraszamy na cykl webinarów poświęconych leczeniu schorzeń hematologicznych w czasie pandemii COVID-19.

Przewodnictwo naukowe: prof. Iwona Hus i prof. Krzysztof Tomasiewicz.

 

  • 8 maja w godzinach 18:30-19:45 - TEMATYKA: Jak leczyć nowotwory układu limfoidalnego w czasie pandemii COVID-19? - cześć 1
  • 15 maja w godzinach 18:30-19:45 - TEMATYKA: Jak leczyć nowotwory układu limfoidalnego w czasie pandemii COVID-19? - część 2
  • 22 maja w godzinach 18:30-19:45 - TEMATYKA: Jak leczyć nowotwory układu krwiotwórczego w czasie pandemii COVID-19?
  • 28 maja w godzinach 18:30-19:45 - TEMATYKA: Jak wykonywać transplantacje komórek krwiotwórczych w czasie pandemii COVID-19?
  • 5 czerwca w godzinach 18:30-19:45 - TEMATYKA: Czy i jak można leczyć COVID-19 u chorych na nowotwory limfoidalnego i krwiotwórczego?

 

Szczegóły i rejestracja na stronie www: www.hematocovid.viamedica.pl