Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Krakowski cykl wykładów na temat szpiczaka mnogiego.

Oddział Krakowski PTHiT, Katedra i Klinika Hematologi CM UJ, prof. A.B. Skotnicki oraz Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka zapraszają.

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Katedra i Klinika Hematologii Collegium Medium UJ w Krakowie

KONSULTANT WOJEWÓDZKI D/S HEMATOLOGII PROF. A.B. SKOTNICKI

„FUNDACJA  CENTRUM   LECZENIA   SZPICZAKA” www.szpiczak.org

 

Zapraszają na cykl wykładów poświęconych różnym aspektom leczenia szpiczaka mnogiego. W poniższej tabeli zamieszczono daty i tematy poszczególnych wykładów a niżej, w załącznikach, szczegóły każdego ze spotkań.

Serdecznie zapraszamy.

21 września 2009
„Kontrowersje dotyczące przeszczepiania szpiku kostnego w szpiczaku mnogim w dobie zastosowania nowych leków - za i przeciw”
prof. Jerzy Hołowiecki,
prof. Roman Hajek
19 października 2009
„Polineuropatia motoryczna oraz sensoryczna w szpiczaku mnogim - powikłania po leczeniu talidomidem i bortezomibem. Rola badań neurofizjologicznych - doświadczenia własne.”
 
"Powikłania leczenie sterydami ze szczególnym uwzględnieniem choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy."
 
"Różnicowanie gammapatii monoklonalnej z poliklonalną. Spojrzenie reumatologa na trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu szpiczaka mnogiego."
 
 
dr med. Marta Banach
 
 
 
 
dr med. Dorota Cibor
 
 
 
dr med. Jacek Olas
23 listopada 2009
„Radioterapia terapeutyczna i paliatywna w szpiczaku mnogim”
 
 
"Leczenie p-bólowe w szpiczaku mnogim”
 
dr med. Katarzyna Pudełek
 
 
 
dr med. Krzysztof Krzemieniecki
11 stycznia 2010
„Znaczenie badań PET-CT w diagnostyce szpiczaka”
 
dr med. Bogdan Małkowski
15 lutego 2010
„Leczenie paliatywne i opieka nad chorym                  w stanie terminalnym”
dr med. Iwona Chmielarczyk-Koszykowska
15 marca 2010
„Powikłania zakrzepowo-zatorowe oraz inne zaburzenia hemostazy w szpiczaku mnogim”
 
prof. dr hab. med. Anetta Undas
19 kwietnia 2010
„Zmiany immunologiczne oraz zaburzenia odporności u pacjentów ze szpiczakiem mnogim”
dr med. Krzysztof Suchnicki
17 maja 2010
„Możliwości stosowania suplementów diety (resweratrol i inne preparaty ziołowe) w szpiczaku mnogim”
 prof. dr hab. med. Zbigniew Janeczko

 

Szczegóły w załączonych zaproszeniach:

załączniki

pobierz21 września 2009
pobierz (41kb)
pobierz19 października 2009
pobierz (44kb)
pobierz23 listopada 2009
pobierz (41kb)
pobierz11 stycznia 2010
pobierz (39kb)
pobierz15 lutego 2010
pobierz (40kb)
pobierz15 marca 2010
pobierz (40kb)
pobierz19 kwietnia 2010
pobierz (40kb)
pobierz17 maja 2010
pobierz (40kb)