Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Konkurs na zaprojektowanie nowej strony Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

UWAGA! Termin składania ofert dotyczący Konkursu na zaprojektowanie nowej strony Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów został wydłużony do 03.09.2020 r.

Konkurs na zaprojektowanie nowej strony Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

UWAGA! Termin składania ofert dotyczący Konkursu na zaprojektowanie nowej strony Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów został wydłużony do 03.09.2020 r.

Zarząd Główny PTHiT ogłasza konkurs ofert na zaprojektowanie strony Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania konkursowego, warunków uczestnictwa w konkursie oraz szczegółowego zakresu zadań oferenta zostały zawarte w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać do dnia 03.09.2020 r. do godziny 15:00, rozstrzygniecie konkursu nastąpi 15.09.2020 r.

 

Prezes Zarządu Głównego PTHiT

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

 

załączniki

pobierzOświadcznie
pobierz (221kb)
pobierzWarunki
pobierz (174kb)