Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Konkurs na Organizatora XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów  w Łodzi

Termin składania ofert: 30.10.2017

Konkurs na Organizatora XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
 w Łodzi

Zarząd Główny PTHiT ogłasza konkurs ofert na Organizatora XXVIII Zjazdu PTHiT, który odbędzie się
w Łodzi w dniach 12-14.IX.2019 r.

Celem uzyskania szczegółowych informacji na temat przedmiotu postępowania konkursowego, warunków uczestnictwa w konkursie oraz szczegółowego zakresu zadań oferenta, prosimy o kontakt  pod adresem : pthit@umed.lodz.pl

Oferty należy składać do dnia 30.10.2017 roku, rozstrzygniecie konkursu nastąpi 15.11.2017 r.

 

Prezes Zarządu Głównego PTHiT

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak